Професия: Lean инженер

Професия: Lean инженер

За професията разказва Йордан Йорданов, ръководител на отдел "Оптимизация на производството" в "Melexis България"

Юлиян Арнаудов
12796 прочитания

Continuous Improvement (CI) инженер или Lean инженер, както също се нарича тази професия в някои организации, води началото си още от първите големи крачки на автомобилната индустрия от началото на XX век. Тя е повлияна от хората, положили основите на масовото производство, като Хенри Форд, Тайчи Оно и Ейджи Тойода. Това са личностите, които установяват, че в една структура има много загуби и те могат да бъдат премахнати за по-голяма ефективност на бизнес резултатите. Техният иновативен за времето си подход полага основите за успехите на автомобилните производители Ford и Toyota.

Ролята на Lean инженера е насочена към оптимизация на процесите и премахване на загубите в една организация чрез непрекъснато им подобряване. В основата на работата стои разделянето на стъпките на такива, които са с добавена стойност, и такива, които не носят такава, както за компанията, така и за клиента. Използват се много математика, статистика, ръководене на проекти, като задачите на Lean инженера засягат почти всички отдели в компанията.

Най-ключовата задача е да може да се оптимизират и планират процесите така, че между тях да няма никакво изчакване или пък да се намали времето за производство на даден компонент, без да се компрометира качеството.

Инженерните познания са важни, но не са достатъчни, тъй като за всички иновации, подобрения, автоматизации трябва да бъде изчислен финансовият ефект във времето и възвръщането на инвестицията.

При високи нива на конкуренция и ограничени ресурси е важно продуктът, който излиза на пазара, да е с високо качество и ниска цена, а позицията (CI) цели именно това - да се произвежда ефективно. Това я прави перспективна както в днешно време, така и в бъдеще. Въпреки че Lean инженерът е основно позиция, позната в автомобилната индустрия, професията или елементи от нея все повече си пробиват път и към други сфери, включително и в технологичната.

Преминаването към Индустрия 4.0, все по-голямото автоматизиране на процесите и оптимизиране на методите на работа във все повече икономически сектори ще увеличат популярността и важността на тези специалисти в бъдеще.

Визитка

Йордан Йорданов е ръководител на отдел "Оптимизация на производството" в "Melexis България". Той има магистърска степен от Техническия университет - София, по "Компютърно проектиране и техники в машиностроенето", както и бакалавър. За 16-годишния си трудов опит дотук е преминал през различни функции - от главен механик, процесен и индустриален инженер до ръководител на процеси, свързани с оптимизация на производството. Опитът му включва Six Sigma проекти, участие в международни проекти за подобрение, свързани с автомобилни производители като VW, Daimler, BMW и др., материален поток, съхраняване, оптимизация и роботизация на складови процеси, подобряване на процесния поток.

Моята професия

Ролята на Lean инженера е да оптимизира работния процес, да елиминира забавянето и направи максимално ефективна последователността на действия по веригата. Крайната цел е да се пестят време, усилия и пари на компанията. Концепцията тръгва от автомобилната индустрия, но тя може да се прилага в почти всеки сектор, който има верижна структура на работа.

Например в авиоиндустрията освен самото производство при диспечерите имаме конкретна организация на работа по планиране и осъществяване на излитанията, кацанията и обработката на самолетите по летищата. Там също може да се интегрират Lean компетенции при оптимизирането на процесите.

Същото важи и за софтуерната индустрия. Разработването на дадено приложение спазва сходна логика на физическото производство на полупроводници на Melexis например.

Във всички тези примери имаме отделни звена, които работят по своите проекти, но са зависими помежду си. Всяка следващата стъпка трябва да започне след приключване на предишната. Така, ако единият екип се забави, следващият по веригата трябва да изчака, което е загуба на време, пари и ресурси за компанията. Тук се намесва Lean инженерът, който трябва да елиминира подобни проблеми. Задачата ни е да организираме и процесите така, че да са по-ефективни, по-бързи и същевременно по-качествени. При това по цялата верига за разработването/произвеждането на даден продукт.

Друга отговорност на Lean инженера е да подбере правилните инструменти и технологии, които да внедри, за да постигнат този краен резултат. Неговата роля е да направи анализа къде и какво ни трябва. Тенденцията за автоматизация на процесите също се включва в тази точка. Тя се налага заради допълнителните възможности от гледна точка на ефективност и скорост на работа. Благодарение на тях доста често се постига по-висока производителност и елиминиране на изчакването. От друга страна, недостигът на квалифицирани специалист понякога предразполага да се потърсят алтернативи, с което част от процесите да се автоматизират, за да се разтоварят специалистите от някои рутинни задачи.

Моето образование

Изучавал съм "Автоматизация на производството" и "Компютърно проектиране и техники в машиностроенето" в Техническия университет в София. Също така надградих инженерния си профил с икономическа насоченост – "Макроикономика" в Техническия университет в Пловдив. Висшето образование е само основата за тази позиция, тъй като то се надгражда с познания и опит в статистическите методологии Six Sigma (задълбочен математически анализ, базиран на голямо количество данни), Lean, както и статистика, работа със софтуерни продукти. Нужни са и умения като творческо мислене, работа в екип, вземане на решения, управление на времето, гъвкавост, решаване на проблеми, критично мислене.

Длъжността Lean инженер е свързана с непрекъснатото надграждане на знанията и компетенциите, тъй като светът постоянно се развива и променя, е необходимо постоянно да се изучават различни инструменти, техники, методи, софтуери и др. Също така трябва да се поддържа поглед върху новите технологии, за да могат те да бъдат бързо и ефективно интегрирани в работния процес.

Моят път дотук

Както всичко в живота, така и при мен нещата се случиха, когато случайността се преплете с късмета и подготовката. Когато бях студент, реших да си потърся работа, която да комбинира познанията ми по електротехника и механика. Така започнах като електромеханик в тунелния отдел на японска фирма, която по това време копаеше за пръв път в България тунел с TBM машина (къртица). Работех по оборудване, с което никой в България не се беше занимавал преди, и в процеса на работа научих за нови инструменти за оптимизиране, организация, изчисляване и поддръжка. Там за пръв път се заговори какво представлява Lean и защо ефективността е важна.

След приключване на проекта реших, че ще продължа да градя кариерата си в България, и продължих като механик, а след това и технолог (днес процесен инженер) в производствена база. Тогава имах възможността да се задълбоча в Lean методологията и да участвам във внедряването на глобални добри практики и инструменти.

Продължих да надграждам познанията си, като се насочих към производства за автомобилната индустрия. Работил съм по големи оптимизационни проекти, сред които са BMW, Volkswagen, Audi, Fiat, като най-много научих от обратната връзка на клиентите.

И така 16 години по-късно вече заемам позицията CI/Lean ръководител на отдела в "Melexis България", където основни приоритети на екипа са оптимизиране, подобрения и ефективност на производствените процеси при тестването на микрочипове.

Моите задачи и отговорности

Динамика не ни липсва. Задачите и проектите са разнообразни. Част от отговорностите на позицията ми включват оптимизирането на процесите в производствената база, проекти за подобряване на качеството, подобряване на ергономията за оператори, внедряване на нови инструменти и технологии, оптимизиране на складови процеси, изчисляване, провеждане на симулации на процесите, анализиране, клиентски одити и др. Всичко това става в сътрудничество с останалите отдели в структурата.

Когато в компанията се сблъскаме със ситуация, при която решението не е очевидно, в повечето случаи задачата поемаме ние от Lean екипа.

Нужните умения и опит

Университетски специалности като индустриално инженерство, мехатроника, механика, електротехника, електроника, компютърни системи са подходяща основа за хората, решили да се развиват в тази сфера. Добре е да могат да познават процесите по работа и технологиите, които се включват, за да могат впоследствие да ги оптимизират, каквато е задачата на Lean инженера.

Позицията балансира доста добре между техническата и бизнес страна. Lean инженерът трябва да може да построи проектите така, че да намери допирна точка между изискванията на клиентите и предлаганите възможности за производство или услуги на компанията.

Към необходимите уменията спадат аналитично мислене, креативност, математически и икономически познания, проактивност и най-вече желание за учене и работа.

Предимство представляват познанията в методологиите Six Sigma, Lean, Theory of Constraint, Problem Solving и статистика, но те са част от нещата, на които обръщаме допълнително внимание, когато имаме нови колеги в екипа. Лично за мен водещо остава желанието за развитие и постоянството в постигането на целите.

Моите предизвикателства

Едно от най-големите предизвикателства е да се взема най-доброто решение както за клиента, така и за компанията. Също така работата с хора и това да успееш да намериш правилния подход в дадена ситуация, така че всички да участват с ентусиазъм и желание в изпълнение на задачите, е предизвикателно само по себе си.

Моето удовлетворение

Истински вдъхновяващо е да можеш да проследяваш голямата картина, която се случва, и да се опиташ да подобриш целия процес. Lean инженерът има поглед върху абсолютно всичко, което се случва по работната верига. Ако сутринта разговаряш с някой от операторите в производствената линия, получаваш една гледна точка. След това я обогатяваш с анализите, които си направил, и вечерта обсъждаш идеите за подобрение на процесите с ръководството.

Цялото това разнообразие на задачите и комуникацията с различни хора и отдели за мен води до истинско удовлетворение. Има динамика, всеки проект или предизвикателство изисква индивидуален подход, всеки ден е различен. Работата не е еднотипна, непрекъснато се изучават и после внедряват иновативни решения.

Определено получаването на положителна обратна връзка и признание, когато проектът е успешен, допринасят също много за успешното развитие на компанията.

Заплащането

Вероятно заплащането варира в определени граници в различните организации и спрямо изискванията на работата, съобразено с пазарните нива. Възнаграждението се променя в зависимост от демонстрираните компетенции и резултатите.

Моите планове за развитие

Планирам да се фокусирам върху повишаване на колана по SixSigma. В тази методология се използва аналогията с цветните колани в карате спортовете. Моята цел е от зелен колан да мина към черен. Относно следваща позиция в йерархията - бих искал отново да е свързана с опита, който имам, и възможността да работя по Lean подобрения и иновации. От късмета си не мога да избягам.

Моите източници на информация

Професията в тази сфера е свързана с непрекъснати подобрения, което само по себе си е постоянно натрупване и надграждане на ноу-хау. Съществуват немалко книги и издания, които подпомагат основните познания в това направление, като The Machine That Changed The World и The Toyota Way. Практическите познания, от друга страна, се натрупват с опит и примери за добри практики от различни индустрии. В България вече има много чуждестранни фирми, които постоянно внедряват нови технологии, и един от ефективните начини за достъп до информация са семинари и конференции. В Lean клубове като Alpha quality и "СТООС нетуърк България", в които експертите от бранша споделяме добри практики и нови технологии. Регулярни срещи с колеги от други офиси и страни са също полезни за споделяне на опит. Допреди няколко години Lean инженерът не беше популярен в България, но с навлизането на автомобилните компании в страната тези специалисти започнаха все повече да се търсят.

Търсени умения

- аналитично мислене

- математически и статистически умения

- емоционална култура

- комуникационни умения

- проактивност

- екипност

- желание за учене и любопитство

Continuous Improvement (CI) инженер или Lean инженер, както също се нарича тази професия в някои организации, води началото си още от първите големи крачки на автомобилната индустрия от началото на XX век. Тя е повлияна от хората, положили основите на масовото производство, като Хенри Форд, Тайчи Оно и Ейджи Тойода. Това са личностите, които установяват, че в една структура има много загуби и те могат да бъдат премахнати за по-голяма ефективност на бизнес резултатите. Техният иновативен за времето си подход полага основите за успехите на автомобилните производители Ford и Toyota.

Ролята на Lean инженера е насочена към оптимизация на процесите и премахване на загубите в една организация чрез непрекъснато им подобряване. В основата на работата стои разделянето на стъпките на такива, които са с добавена стойност, и такива, които не носят такава, както за компанията, така и за клиента. Използват се много математика, статистика, ръководене на проекти, като задачите на Lean инженера засягат почти всички отдели в компанията.

Най-ключовата задача е да може да се оптимизират и планират процесите така, че между тях да няма никакво изчакване или пък да се намали времето за производство на даден компонент, без да се компрометира качеството.

Инженерните познания са важни, но не са достатъчни, тъй като за всички иновации, подобрения, автоматизации трябва да бъде изчислен финансовият ефект във времето и възвръщането на инвестицията.

При високи нива на конкуренция и ограничени ресурси е важно продуктът, който излиза на пазара, да е с високо качество и ниска цена, а позицията (CI) цели именно това - да се произвежда ефективно. Това я прави перспективна както в днешно време, така и в бъдеще. Въпреки че Lean инженерът е основно позиция, позната в автомобилната индустрия, професията или елементи от нея все повече си пробиват път и към други сфери, включително и в технологичната.

Преминаването към Индустрия 4.0, все по-голямото автоматизиране на процесите и оптимизиране на методите на работа във все повече икономически сектори ще увеличат популярността и важността на тези специалисти в бъдеще.

Визитка

Йордан Йорданов е ръководител на отдел "Оптимизация на производството" в "Melexis България". Той има магистърска степен от Техническия университет - София, по "Компютърно проектиране и техники в машиностроенето", както и бакалавър. За 16-годишния си трудов опит дотук е преминал през различни функции - от главен механик, процесен и индустриален инженер до ръководител на процеси, свързани с оптимизация на производството. Опитът му включва Six Sigma проекти, участие в международни проекти за подобрение, свързани с автомобилни производители като VW, Daimler, BMW и др., материален поток, съхраняване, оптимизация и роботизация на складови процеси, подобряване на процесния поток.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал