Иновационното образование ще бъде лидер в промените на обществото

Елена Налбантова, директор на 81 СУ "Виктор Юго"

Иновационното образование ще бъде лидер в промените на обществото

Елена Налбантова, директор на 81 СУ "Виктор Юго", София

4444 прочитания

Елена Налбантова, директор на 81 СУ "Виктор Юго"


Елена Налбантова e директор на 81 СУ "Виктор Юго" в София, където се обучават над 1300 ученици, разпределени в 56 паралелки, като 30 от тях са със специални образователни потребности. Училището е част от регистъра на иновативните училища в България, член на училища "Кеймбридж", посланик на Европейския парламент, лицензиран оператор на наградата на херцога на Единбург. То е базово училище на СУ "Св. Климент Охридски" и Националната спортна академия.

Отчитайки новото време, в което живеем, и комуникирайки с нашите деца, всички ние, които работим в 81 СУ "Виктор Юго", заедно с подкрепата на родителите осъзнахме необходимостта от промяна. След консултации с учители, ученици и родители разработихме план за внедряване на иновации, който включваше всички ученици и учители от 1, 5 и 8 клас за учебната 2019-2020 г. Главните стълбове на нашите иновации са качественият човешки фактор, добрата училищна култура, актуалната смяна на структури и процеси и създаването на нова материална база.

Иновациите ни в 1 клас са въвеждане на нов учебен предмет "Лего образование", нови методи на преподаване - дизайн мислене, проектно базирано обучение, обучение на учители и създаване на професионални учебни общности, създаване на нов модел на класна стая и въвеждане на нов модел на целодневна организация - вариант 2.

Образователните решения на LEGO за начално училище формират уменията, необходими за успешното развитие през целия живот - умения за критично и творческо мислене, решаване на проблеми, умения за работа в екип и др. Практически ориентираните решения събуждат при децата естествената жажда за откриване и изследване, а също с ентусиазъм и по-ефективно учат езици, математика, български език и литература, околен свят и др. LEGO образованието спомага за развитие на редица компетентности и е с ярко изразена роля в проектно базираното обучение. Не на последно място, играейки, всъщност неусетно и без напрежение децата учат.

Чрез метода дизайн мислене се развиват и изграждат ключови житейски и предприемачески умения, стимулира се креативността, помага за работа заедно в екип, насърчава ги да си представят света по нов начин и да опитват да го променят със собствените си решения. Тук те се учат и формират умения за вземане на решения, за предприемачество, за изказване на лично мнение, оценка, самооценка, емпатия и др. Фазите, през които се минава при прилагане на дизайн мислене, са: Откриване (Аз имам предизвикателство), Тълкуване (Аз научих нещо), Мисли (Виждам възможности), Експериментиране (Имам идея - как да я реализирам), Развитие (Опитах нещо ново). Дизайн мисленето дава възможност на децата да се запознаят с дадена тема, да получат и синтезират информация, да генерират решения и да подобрят реални житейски казуси, с които се сблъскват всеки ден. До този момент са реализирани две успешни мисии от общо седем - "Архитект" и "Космонавт".

Новият модел на класна стая за първокласниците представлява създаване на станции. Учениците са разположени по модулни маси, така че да могат да работят по екипи от по шестима души. Стаята разполага с места за изложби на рисунки и макети, библиотека за четене през междучасията, за образователни игри, килим, върху който се сяда в кръг, постоянни кътове за нагледност с подходящи и помощни материали по математика и български език. С картинки и светофар са представени правилата за поведение в училище, има табло за записване на вълшебни думи и място за споделяне.

Целодневната организация на учебния ден в 4 от общо 7 паралелки в 1 клас е вид 2 - учениците преди обед се обучават и подготвят по математика, български и чужд език и правят самоподготовка, а в следобедните часове имат музика, физическо възпитание, околен свят и занимания по интереси.

Иновациите в 5 клас включват нови методи на преподаване: дизайн мислене, проектно базирано обучение, обърната класна стая, мисловни карти, лапбук, работа във виртуални класни стаи в часовете по ИТ, използване на добавена виртуална реалност в часовете по "История и цивилизация" и "Човекът и природата".

В пети, както и в осми клас се използват възможностите на 65-инчов интерактивен тъчскрийн дисплей за онагледяване на учебния процес и използване на ресурсите в интернет за подобряване качеството на обучение.

Иновациите ни в 8 клас включват нови методи на преподаване: дизайн мислене, проектно базирано обучение, обърната класна стая, мисловни карти, лапбук. Работа във виртуални класни стаи. За учениците в паралелка с профил "Чужди езици" са осигурени 1:1 лаптоп със стилус.

Най-новата стая - New Generation, открита на 4 март 2020 г., е иновативен прочит на всички съществуващи дигитални технологии. В нея няма обособено бюро за учителя, защото новата визия е, че мястото му е до учениците като модератор, фасилитатор и подкрепящ учениците. Иновативното място дава възможност на учителите да прилагат компетентностния подход в образованието - създаване на умения и провокиране на мислене с използването на модерни технологии. Огромна част от ресурсите на тази нова стая са дигитални, които в момента са от голяма полза на учители и ученици във виртуалното дистанционно образование.

Нито една иновация не би била успешна, ако не са мотивирани учителите и не са подготвени за реализирането на всички идеи в една образователна организация. Ето защо, преди да реализираме останалите стъпки от плана за внедряване на иновации, ние отделихме доста дълъг период за разговори и обучение на педагогическите специалисти. След преминато обучение създадохме професионални учебни общности като съвременен начин за съвместна работа между учители с цел повишаване на качеството на учебния процес. По време на срещите учителите споделят добри практики, разглеждат нови идеи, насърчават се взаимно, търсят диалога с родителите, създават съвместни образователни ресурси и др.

Следващите стъпки в развитието на иновациите в 81 СУ "Виктор Юго" са тяхното поетапно разширяване в предстоящите 4 години върху останалите класове до пълното включване на всички колеги и ученици.

Нашето училище стартира дистанционно обучение в електронна среда още на 16 март. Подготовката за този грандиозен скок беше огромна и сякаш в очакване само на стартиращия сигнал, за да отговори на това ново предизвикателство. В училището от 2016 г. кипи усилен труд на учители и ръководство в тази посока. С много дни и часове допълнителна работа бяха въведени и се използват различни платформи и варианти на комуникация, които направиха прехода към дистанционното обучение естествен и логичен. През декември 2019 г. в 13 класни стаи има 65-инчови интерактивни дисплеи с инсталиран софтуер Mozabook, което допринася за визуализирането на учебния материал и достъп до огромен брой интернет ресурси. Училището от 2017 г. е със собствен облак G Suite for Education - образователна облачна технология на "Гугъл", включваща богат набор от инструменти за подобряване на качеството на образователния процес. Всички учители и над 1300 ученици имат собствени акаунти в облака.

Ползването на електронния дневник Shkolo.bg беше задължителният преход към дигитализацията и добрата комуникация с родителите - включващ модул за създаване на тестове, видеоуроци, учебни материали и комуникация чрез съобщения, т.е. пълната платена версия на дневника.

Учителите от средата на март ползват Zoom.us видеовръзка, Google meet, Hangout, Skype разговори, виртуална класна стая Google classroom, Google Jamboard, Google групи, електронните варианти на учебниците, които издателствата предлагат, ресурсите на "Уча.се", "Кхан академия", видеоклиповете в Academico, YouTube, както и техни собствени видеоуроци, Google експедиции, виртуална и добавена реалност и др.

Дискусиите и комуникацията на педагогическата колегия разбираемо минават през Viber и WhatsApp група, Facebook messenger, електронен дневник "Школо", а за видеовръзки се използват Zoom, Hangouts, Viber и други приложения.

За оценяване и обратна връзка учителите използват и приложения като: LearningApps.org, Quizziz, Google формуляри - тестове, Quizlet.

Учителите от години създават видеоуроци, които сега са от решаващо значение за дистанционното обучение.

Колегите са лидери в добрите практики за дистанционното преподаване на физическо възпитание и спорт. Те създават различни образователни ресурси като видеоклипове на стратегии, схеми, тактики, елементи, история, статистика, измервания, тренировки, анализи в различните видове спорт, здравословен начин на живот и хранене както в спорта, така и в обществото. За целта е създадена единствената по рода си в България стая "Спортен ум", в която учениците получават чрез интерактивен дисплей с връзка към интернет теоретична подготовка, разстановка и анализи по физическо възпитание и умения за използване на стратегии в различните спортове. По време на специализираните спортни занимания учениците могат да създават чрез онлайн ресурси "обърната класна стая" и да се поставят на мястото на педагога.

Съществуването на национална програма "Иновации в действие" дава възможност за обмен на иновации, в който училищата споделят добри практики и се свързват помежду си. Всичко това ни кара да се надяваме, че тези новатори могат да играят важна роля в ситуирането на макрополитика за образователна иновация. Но първо трябва да фокусираме бренда иновация, като споменем, че той не означава само нова технология или елементарна промяна, а промяна на статуквото и генериране на нещо съществено ново. Същевременно твърдо заставам зад тезата, че иновациите са необходими за развитие на образователните системи. Но има ли почва иновацията в образователната система? Това не е лесна задача, като се има предвид, че просветата е динамично образувание, съставено от сложна мрежа от човешки, педагогически, управленски, финансови и оперативни ресурси. Създаването на пътища за иновации в такава "екосистема" изисква комбинация от внимателно планиране и силно лидерство, защото дори и при наличието им изместването на приоритетите на образователното министерство, липсата на финансиране и други препятствия могат да отменят и обезсмислят и най-добрите намерения. Безспорно е, че за да решим задачата по необходимостта от иновации, трябва да отговорим на въпроса дали искаме сигурността в традициите и страхът от неизвестното да заглушат надеждата за реализацията им и твърдата убеденост, че те са бъдещето на образованието. Едва ли днес има място въпросът дали политиката за иновации трябва да стане фундаментална за българското образование. Много по-важно е тя да показва и трасира истинския, правилен и успешен път на образователната сфера. За да се случи това, ни трябват няколко принципа, които да водят тази важна бъдеща политика. Модераторите на макрополитики по иновации трябва да насърчават експериментирането, но също така да изискват устойчивост, защото не всичко ново е работеща иновация. Необходими са пространства, които дават на модераторите и новаторите възможности за комуникация, в която да се оформят приоритетите на макрообразователната иновация. Водещото начало по всички приоритети на политиката за иновация трябва да е на експертния потенциал на българските учители. Погледът на българското общество винаги е бил вперен внимателно, критично и с големи очаквания в образованието, а образованието със своя естествен стремеж и изначална същност като носител на новото и прогреса винаги е сочело бъдещето. Така че иновационната образователна политика ще бъде лидер в промените на обществото и това е забележително!

Елена Налбантова e директор на 81 СУ "Виктор Юго" в София, където се обучават над 1300 ученици, разпределени в 56 паралелки, като 30 от тях са със специални образователни потребности. Училището е част от регистъра на иновативните училища в България, член на училища "Кеймбридж", посланик на Европейския парламент, лицензиран оператор на наградата на херцога на Единбург. То е базово училище на СУ "Св. Климент Охридски" и Националната спортна академия.

Отчитайки новото време, в което живеем, и комуникирайки с нашите деца, всички ние, които работим в 81 СУ "Виктор Юго", заедно с подкрепата на родителите осъзнахме необходимостта от промяна. След консултации с учители, ученици и родители разработихме план за внедряване на иновации, който включваше всички ученици и учители от 1, 5 и 8 клас за учебната 2019-2020 г. Главните стълбове на нашите иновации са качественият човешки фактор, добрата училищна култура, актуалната смяна на структури и процеси и създаването на нова материална база.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Сравни и избери

Сравни и избери