Как се създава ново и различно общинско училище
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Как се създава ново и различно общинско училище

Михаил Ненов, един от основателите на училището и негов директор

Как се създава ново и различно общинско училище

Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" в Бургас е първото новооткрито общинско учебно заведение в България в последните 30 години

4906 прочитания

Михаил Ненов, един от основателите на училището и негов директор

© Капитал


Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" в Бургас е първото новооткрито общинско училище в България в последните 30 години и отново първото, в чието създаване е заложена концепцията за прилагането на иновативни подходи. "Създаването на ново училище не може да разчита на наследени "наготово" решения от статуквото на образователната парадигма, тъй като сме свидетели на "ускоряване на времето", породено от дигиталната трансформация, и висока степен на непредсказуемост в развитието на обществото", споделя Михаил Ненов, един от основателите на училището и негов директор.

Идеята

Сградата, в която се помещава различното бургаско училище, е била дом за деца, лишени от родителска грижа. След преобразуването на тези учреждения в домове от семеен тип освободената сграда е щяла да се преустрои и реновира за ползване от съседните гимназия по романски езици и природо-математическа гимназия, или поне това е била първоначалната идея на община Бургас. Но тъй като по последни статистики това е градът с най-голям прираст и съответно най-много малки деца в България, кметът Димитър Николов лансира идеята за нов тип общинско училище като част от цялостната концепция за развитие на Бургас като "умен град" (smart city). Решението се гласува на общинския съвет, изпраща се доклад до министъра на образованието в края на декември 2016, а в началото на 2017 г. излиза заповед за разкриването на новото общинско училище. Михаил Ненов, тогава преподавател в частно училище в София, е поканен в консултантския екип, който да разработи първоначалната концепция за училището. "Тогава по-скоро отивахме в посока засилено изучаване на математика, английски, не толкова иновативно, както впоследствие стана", разказва той. Тъй като никой от кандидатите за директор не е грабнал вниманието на консултативния съвет, Ненов става временен директор, а миналата година печели обявения от министерството конкурс. Приема развитието на иновативното училище като своя лична мисия.

Екипът

"Събрах блестящ екип от специалисти, които са едно специфично съчетание между мечтатели и практици - умеят да мечтаят, но и знаят как да превърнат мечтите в реалност. Те са основният двигател на това, което вече три години правим с блестящ успех", разказва Ненов. Говори за колегите си като "дрийм тийм" от педагози от цяла България, сменили местожителството си, за да изградят изцяло нов вид училище. Самият Ненов определя себе си като "творчески номад" - завършил е българска филология в Софийски университет, като студент преподава английски, после български и литература в няколко училища. Занимавал се е с редица методически разработки, иновативни проекти, театрална педагогика, езикови системи за развиване на меки умения.

Подходът

Още с първия звънец на 15 септември 2017 г. в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" заработва комплексен модел на иновативно обучение, който педагогическият екип определя като "интеграция и дигитализация на ключови компетентности". В основата му стои интегрираният подход на обучение с широко приложение на новите технологии и внедряване на методически микс, включващ проектно базирано обучение, дебати, изнесено обучение, групова дискусия, ситуационни методи (метод на конкретната ситуация, казус, симулация), евристична беседа, игрови методи, обърната класна стая, метод на недостига на информация, метод на излишъка на информация, бинарен урок.

Всички випуски и класове по всички предмети учат иновативно. "Всяка година растем с годинка", шегува се директорът. През 2017 г. са приети първи и пети клас, през следващата пак първи и пети и така догодина вече ще има и четвърти клас. "Така ще затворим целия цикъл и съответно всяка година екипът има възможност да се фокусира върху един випуск, да го обвърже с това, което е направено предната година, и да се надгражда вече изградената иновация. Затова имаше възможност този интегриран и компетентностен подход да се развие в абсолютно всички учебни направления, включително и в часовете по физическо възпитание и спорт", обяснява Ненов. И дава пример с интегриран урок по физическо възпитание и история, посветен на олимпийските игри, проведен по време на онлайн преподаването заради пандемията от коронавирус. Всяка дисциплина се обвързва с останалите. "Миналата година участвахме в един проект на Министерството на здравеопазването - "Посланици на здравето", за което бяхме отличени със специалната награда на Европейската комисия, защото разработихме stem наръчник, който обединява физическо възпитание и спорт, математика, физика, биология, всичко, свързано с нашия здравословен начин на живот. Това е нещо, което се опитваме да постигнем - високорангово знание", обяснява Ненов.

Дигитализация

Водещо методическо решение в работата на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" е разширяването на обхвата на процесите на учене, администриране и консолидиране на общността чрез дигиталните технологии.

Променя се ролята на учителя - от "доставчик" на готови знания той се превръща в ментор, който насърчава децата сами да търсят нужната им информация в световната мрежа, да я анализират, преосмислят и използват, и дори да синтезират ново знание. Екипът на училището се спира на следните образователни решения:

 • Приложенията и услугите на Office 365 за образователни цели, тъй като те дават възможност не само за организиране на учебния процес, но и за създаване на среда за сътрудничество и мотивиране на учениците за по-активно участие в учебния процес.
 • LearningApps.org - общообразователна платформа, стимулираща креативността на преподавателя. Дава възможност за генериране на интерактивно игровизирано учебно съдържание, което ангажира ученика и посредством графичната си визуализация дава емпиричен резултат.
 • Code.org - платформа за обучение по програмиране, която стимулира креативността на ученика при намиране на логаритмувани решения на поставените задачи.
 • Scratch - обучителен инструмент с възможности за реализиране на интегрирано съдържание, стимулиращ креативността на ученика при дизайна на собствено съдържание и споделянето му с други потребители под формата на игра/видео и т.н.
 • Minecraft Education Edition - вероятно най-мощният инструмент в рамките на осъществявания в училището образователен процес. Любимата на децата игра е изцяло подчинена на интегрирания подход, тъй като в нея се създава свят, в който могат да се реализират екипни взаимодействия, постигат се конкретни резултати, докато през цялото време създава радост от играта.

Въведена е електронна система за училищно управление shkolo.bg, чиито функционалности позволяват постоянен мониторинг на успехите (индивидуално и по класове) и постоянна обратна връзка с учениците и родителите.

Тревожността

Два месеца след откриването на училището - през ноември 2017 г., с първия прогимназиален випуск се прави тест. "За да установим равнищата на училищна тревожност, проведохме тест по методиката на Филипс, който е предназначен за диагностика при ученици от начална и прогимназиална възраст. Оптималният възрастов диапазон е 10-14-годишна възраст, тоест 3-7 клас", обяснява Ненов. С този тест се проследяват общата тревожност, страхове от изпитване и неуспехи, от изява и от отношение на околните. Тестът включва 58 въпроса, попълва се електронно от учениците с "да" и "не", като отговорите са обработени от специално създадено уеб приложение. При обработка на резултатите се отделят тези въпроси, чиито отговори не съвпадат с ключа на теста. Те се преброяват и ако са до 50%, се приема, че тревожността е в нормални граници, при повече от 50% - повишена тревожност, а над 75% - висока тревожност. Освен определяне равнището на тревожност в процентово отношение Филипс дава и скала на определяне вида на тревожност, подредена в осем скали - общата тревожност в училище, преживяването на социален стрес, фрустрация на потребността от постигане на успех, страх от себеизразяване, от проверка на знанията, от несъответствие с очакванията на околните, ниска физиологична съпротивляемост на стрес и проблеми и страхове в отношенията с учителите.

"Получените резултати потвърдиха първоначалната ни хипотеза, че динамиката на развитие на училищната общност е стресогенен фактор, който поражда тревожност. Впечатление обаче прави обстоятелството, че равнищата на тревожност по повечето от скалите са в средните нива, което може да се отдаде на въздействието на организационния модел и иновативните форми на педагогическо взаимодействие, които имат положителен ефект и поддържат равнищата на тревожност в норма", обяснява директорът.

Моделът

"Резултатите от теста през 2017 г. ни провокираха да предприемем мерки за регулиране на равнищата на училищна тревожност с цел да се гарантира успешната адаптация на учениците към динамиката на иновативната училищна общност и да стимулира постиженията им", посочва директорът. За целта използват инструментариума на P.E.R.M.A. модела на позитивно (психологическо) взаимодействие на Мартин Селигман:

Съчетанието на петте елемента на благоденствието, представени в едноименната книга на Селигман от 2011 г. (издадена на български език през 2017 г. от издателска къща "Хермес"), е издържано в духа на водещата методическа концепция в реализацията на образователния процес в ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" - интегрираният подход на обучение.

"Когато създаваш нещо ново, което трябва да дава един позитивен модел на взаимодействие и функциониране на училищната общност, е изключително важно да се потърсят конкретни стратегии и добри практики, които не е задължително да вземаме наготово, но да адаптираме към собствената си общност и образователна система", казва Ненов. Освен иновацията на ниво технология и подход според него е изключително важно училището, което тепърва създават, да бъде един модел за позитивна среда, но не в блудкавия смисъл на "Мисли позитивно и всичко ще бъде наред!", подчертава той. "Самата концепция на Селигман и на другите теоретици на позитивната психология е, че всъщност позитивното въздействие е резултат от предизвикателствата, които се поставят пред общността, и начина, по който те се преодоляват и се формират взаимоотношенията", обяснява Ненов. Но дебело подчертава, че когато става дума за основно училище, не е възможно да се използват по-радикални форми на позитивната психология, които биха могли да дадат добри резултати, но пък с определен риск за подрастващите. Така че училищният P.E.R.M.A. модел е съобразен с възрастта на учениците и интегриран в иновативния образователен процес.

Учебното съдържание и задачите за учениците се адаптират към целите на образователния процес и визията на училището, като по този начин всяка урочна ситуация се превръща в предизвикателство.

"Наблюденията и проучванията, които проведохме до този момент, показаха, че ангажираността с дейности и области, в които децата проявяват по-голям интерес, засилва техния стремеж за постигане на високи резултати. Това ги кара да се чувстват по-успяващи, което пък само по себе си мотивира децата да развият и подобрят уменията и знанията си и в области, към които до този момент не проявяваха интерес", обяснява Ненов. Виждайки положителните резултати от своите усилия, преподавателите още по-уверено и отговорно показват, че ангажираността е съществен фактор за развитието и успеха на общността. Родителите също започват активно да се ангажират и съдействат. Според проучване, проведено през май 2018 г. от Бургаския свободен университет, 89.6% от родителите одобряват учебния процес, а 98.8% смятат, че иновативните методи на преподаване изграждат комплексни умения у децата им.

"Един от основните фактори, които скъсиха дистанцията и засилиха взаимодействията между отделните ученици, учители и родители, е използването на електронните технологии, отделните платформи и облачното пространство не само за обучението, но и за свързване и комуникация", подчертава директорът.

Резултатите

Новосъздаденото общинско училище дава отлични академични резултати. През учебната 2017-2018 година възпитаниците на училището печелят 63 призови места на национални и международни състезания, както и две училищни отличия - Microsoft Showcase School и "Дигитален посланик на българското председателство на Съвета на ЕС". Училището се включва в мрежите на OSOS (Open Schools for Open Societies) и Eco-Schools и изгражда партньорства за сътрудничество и базова работа с пет национални висши учебни заведения - Бургаския свободен университет, университета "Проф. д-р Асен Златаров", СУ "Св. Климент Охридски", Нов български университет и Българската академия на науките. Учениците създават проекта "Моето Атанасовско езеро", който ангажира цялата бургаска общественост и туристите с проблемите на биоразнообразието.

През следващата учебна година училището придобива статут на иновативно училище с максимален резултат от мониторинг на иновацията. Призовите места на възпитаниците на национални и международни състезания са вече 184. Поканени са да вземат участие в международния проект на Microsoft за създаване на възстановки на обекти от Списъка на UNESCO на недвижимото световно културно наследство във виртуалната среда на Minecraft. Партньорството се разширява с още две национални висши учебни заведения - РУ "Ангел Кънчев" и ПУ "Паисий Хилендарски".

Изводите

На база успешното внедряване на P.E.R.M.A. модела на Селигман и последвалите високи постижения на възпитаниците на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" е очаквано равнищата на училищна тревожност да бъдат занижени спрямо изследването от ноември 2017 г. "С цел да установим валидността на хипотезата си през ноември 2019 г. повторихме теста на Филипс и с изненада установихме, че резултатите са сходни с първоначалната диагностика и дори по някои скали се наблюдава известно завишаване", разказва директорът.

Изводът на експертите е, че прилагането на P.E.R.M.A. модела към училищната организация трансформира училищната тревожност в градивен мотивационен заряд, който подпомага осъществяването на високи постижения от страна на учениците. Така тревожността се преобразува в ангажираност (E) спрямо самоактуализацията на личността, изгражда позитивна конкуренция и/или сътрудничество (R), устремени към целта (М), и мобилизира индивида при осъществяването на високи постижения (А), които на свой ред създават положителна нагласа към опита и преживяването (Р). Или както казва Ненов, самият Селигман подчертава, че P.E.R.M.A. моделът на позитивната психология не означава "безоблачно блаженство", а дълбоко свързване със смисъла на живота.

Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" в Бургас е първото новооткрито общинско училище в България в последните 30 години и отново първото, в чието създаване е заложена концепцията за прилагането на иновативни подходи. "Създаването на ново училище не може да разчита на наследени "наготово" решения от статуквото на образователната парадигма, тъй като сме свидетели на "ускоряване на времето", породено от дигиталната трансформация, и висока степен на непредсказуемост в развитието на обществото", споделя Михаил Ненов, един от основателите на училището и негов директор.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
 • 1
  bat_plamen avatar :-|
  bat_plamen

  Пожелавам успех на това училище и дано скоро време и други такива се появят в големите градове на България


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.