Сравни и избери

Икономиката продължава да е най-масовата специалност, следвана от педагогика и администрация и управление, показва рейтингът на университетите

Всяка година около 50 хиляди завършващи ученици са изправени пред въпроса къде и как да продължат образованието си. Някои от тях отрано са избрали да продължат обучението си в чуждестранни университети (дори и по време на криза като тази с COVID-19), но повечето остават тук и до последно се лутат и не могат да вземат решение къде и какво да следват. А възможности има много - с 52 университета страната ни предлага не малко варианти за тези, които искат да останат в България и да учат, а висшите учебни заведения стават все по-отворени да споделят информация, за да помогнат в избора. И го правят вече десета година чрез рейтинга на висшите училища в България.

Какво ново

Все по-близо до пазара на труда и все повече реализирали се на позиции, изискващи висше образование след завършването си младежи. Това са част от изводите, които могат да се направят от резултатите от рейтинга за 2020 г.

Рейтингът предоставя информация за всички висши учебни заведения в страната по над 40 показателя. Сред тях са престижът на институциите, качеството на преподаване, в кои официално признати професионални направления има най-много студенти, какви заплати могат да очакват завършилите различни специалности, каква е безработицата сред завършващите и др. Той може да е добър ориентир за тези, които се колебаят между няколко университета или специалности да подберат подходящото за себе си място според изискванията, които имат.

Какъв е трендът

Рейтинговата система отчита значителен ръст на интереса на младите хора към специалностите в сферата на здравеопазването - медицина, стоматология, фармация, здравни грижи и обществено здраве. Избралите да учат тези специалности са общо 28 хил., или 13% от всички студенти, а близо 45% от тях (12.5 хил.) са избрали направлението медицина. Така то затвърждава четвъртата си позицията сред специалностите с най-много студенти, а обяснението за това донякъде е големият брой чуждестранни студенти, които се обучават тук.

В топ 5 са още икономика, педагогика, администрация и управление, както и комуникационна и компютърна техника.

Математика е направлението, в което завършилите получават втория най-висок за страната доход, но в което се обучават едва 419 студенти.

А една от най-предпочитаните допреди няколко години специалности - право, вече е извън челната петорка. От 2015 г., когато правото беше третото най-масово професионално направление, то постепенно отстъпва и в момента в тази специалност се обучават под 8000 студенти.

Специалности и реализация

Няколко направления във висшето образование показват трайна тенденция при реализацията на завършилите в последните пет години - висок осигурителен и облагаем доход и ниска безработица.

Пример за това са специалностите, свързани с информационни технологии и математика, които за поредна година са с най-високи средномесечни доходи сред завършващите ги. Данните показват, че средното възнаграждение на завършващите информатика и компютърни науки е 2771 лв., а най-успешно се реализират младите специалисти, изучавали тази специалност в СУ "Св. Климент Охридски". Техният среден облагаем доход според данните от системата е 4527 лв. и реално се е удвоил през последните четири година, когато е бил 2226 лв.

Другата такава специалност - математиката, също отчита ръст на средния доход сред завършилите я. През 2020 г. той е 2673 лв., а през 2017 например той е бил 1960 лв. За разлика от останалите професионални направления, където се обучават по няколко хиляди студенти обаче, математиката може да се нарече бутикова специалност със само 419 студенти.

От останалите професионални направления, чиито възпитаници се реализират успешно във финансово отношение на пазара на труда, следват комуникационна и компютърна техника (2240 лв.), проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми (2145 лв.) и металургия (2093 лв.). Прави впечатление, че в почти всички от тези специалности средните възнаграждения на завършилите ги, дори и в трудната и белязана от корона кризата 2020 г., са нараснали спрямо предходната година.

Безработицата - леко нагоре

В контекста на пандемията рейтингът отчита нарастване на делът на регистрираните безработни сред завършилите през последните 5 години студенти. През 2020 г. той е 2.8% спрямо 2.2% през миналата година и се доближава до показателя през 2017 г. (2.9%). Реално от стартирането на рейтинга през 2013 г., когато безработицата сред завършилите беше 4%, този показател всяка година до момента беше натискан надолу. А дали този тренд ще се възстанови през тази година зависи от това дали кризата с корона вируса ще продължи.

Още от Капитал