С 14% расте стойността на продажбите на червени меса

Две компании от групата на "Бони холдинг" държат 1/5 от пазара в България

Статията е част от специалното издание на "Капитал" "Регал 500". Всички текстове по темата може да откриете тук.

Възходящата тенденция в продажбите на произведени в България червени меса се запазва и през 2017 г. Растежът ускорява своя темп, а в индустрията влизат нови играчи. Нарастването на общия оборот в категорията е 14.4% спрямо 2016 г. Така приходите от продажби на червени меса вече достигат 643 млн. лв. Скок има във всички сегменти. Най-голям е при агнешкото (57%), следван от телешкото (18%) и свинското (13%). Броят на компаниите производители се увеличава до 206 при 198 година по-рано.

Свинското запазва своята пазарна хегемония. През 2017 г. стойността на продажбите е била 562 млн. лв., което е 87% от стойността на продажбите в цялата категория на месата. 196 от фирмите на пазара са оперирали в тази ниша.

25-те най-големи компании в производството на свинско, телешко и агнешко са реализирали продажби за 405 млн. лв., което е 20% увеличение на стойността спрямо година по-рано. Само 6 от големите фирми са осъществили износ. Делът на продажбите на външните пазари е 4% от общите за топ 25. Макар ръстът на износа да е 33%, той все още не представлява съществена част от бизнеса на повечето производителите на меса. Изключение правят единични експортно ориентирани играчи.

Повечето от компаниите запазват миналогодишното си присъствие в класацията. Към клуба на големите обаче се присъединяват и нови дружества. Със свиващи се приходи са само 4 фирми.

Челната тройка

През 2017 г. три компании са отчели обороти от над 30 млн. лв. Две от тях са свързани с "Бони холдинг", която запазва дългогодишното лидерство на пазара на червени меса в страната. Това са "Месокомбинат Ловеч" (1) и "Месокомбинат Русе" (2), които са завършили годината със сумирани приходи от продажби от 144.4 млн. лв. С този резултат делът им в общия оборот на топ 25 расте до 36%, а пазарният дял на холдинга в цялата категория на червените меса вече достига 22%.

Продажбите и на двете компании растат. Ръстът при "Месокомбинат Ловеч" е 14%, а при "Месокомбинат Русе" – 18%. Първото от двете дружества се занимава с производство на месни разфасовки, млени меса, месни полуфабрикати и колбаси. Най-голям дял в производствената листа имат суровите, охладени и млени меса. "Месокомбинат Русе" е със специализация в добива и транжирането на свинско месо.

Цялата дейност на "Бони холдинг" е с фокус върху свиневъдството и производството на продукти от свинско, макар да има и малък дял от производството на говеждо. Осен трупно месо, индустриални заготовки и суровини за бизнес клиенти портфолиото на групата включва и потребителски разфасовки. Капацитетът на производство на разфасовки за търговия на дребно е 15 тона на ден, а на млени меса - 12 тона на ден.

Заетите в двете дружества са били 870 души, а печалбите им през 2017 г. – съответно 348 хил. лв. и 801 хил. лв.

Трета в подреждането е "Мултимес груп" (3). Тя е и сред най-бързо растящите през 2017 г. компании в производството на червени меса. Приходите й от продажби се увеличават с 35% до 31 млн. лв. спрямо 23 млн. лв. година по-рано. Делът на продажбите на свинско е 87%, а 13% от оборота идват от говеждо и телешко месо. Това е втора поредна година на скок в бизнеса на дружеството. През 2016 г. увеличението на приходите беше с 55%.

Компанията е основана през 2000 г., но започва дейност през 2013 г. Производството се намира в град Лясковец, област Велико Търново, а линията за транжиране, предназначена за разфасоване, обезкостяване и сортиране на меса, е с капацитет 30 тона за 8 часа.

Мажоритарен собственик на "Мултимес груп" е Георги Дочев, а съдружник с миноритарен дял (32%) е Николай Стефанов.

Фирмата предлага всички видове разфасовки на свинско и говеждо месо, в т.ч. свински плешки, джолани, ребра, гърди, контрафилета, врат, уши, бузи, сланина и др. Асортиментът от говежди и телешки разфасовки също е богат. От сайта на компанията е видно, че тя е доставчик на суровини за някои от най-големите производители на колбаси в страната. Сред тях са "Бони холдинг", "Деликатес 2" и "Димитър Маджаров". Компанията партнира с веригата заведения Happy и Go Grill, а продуктите й се продават в някои от големите търговски вериги в България.

От 2017 г. фирмата започва нова дейност – търговия с напитки и тютюневи изделия, в специално нает за това обект във Велико Търново. Печалбата й през 2017 г. е 1.2 млн. лв.

С утвърдени позиции в класацията

Дружествата с трайно присъствие в по-предните места на топ 25 са "Тандем Попово" (4), "Хеликом" (5) и "Пикант трейд" (6). През 2017 г. първите две компании са отчели увеличение на продажбите в стойност. То е съответно – 14% и 24%. Третата "Пикант трейд" е завършила годината с оборот, близък до този от предходната година.

"Тандем Попово" е създадена през 2001 г. в град Попово, община Търговище, с предмет на дейност добив и преработка на червени меса. Тя е собственост на Валентин Русчев и Тодор Вътев. Асортиментът й включва пресни и охладени телешки, свински и агнешки меса за преработка, но и разфасовки на дребно, които се предлагат през марката "Антола". Най-голям оборот през 2017 г. идва от продажбите на телешко. Делът на този сегмент в общите приходи е 46%. Втори е сегментът на свинското месо – 37%, а трети на агнешкото – 9%. Останалите приходи са от търговия със субпродукти, замразени меса и сланина. Годината е завършила с приход от 19.6 млн. лв., при 17.2 млн. лв. през 2016 г. Печалбата на компанията е била 525 хил. лв.

Петата "Хеликом" (5) е със седалище в Сливен. Тя е собственост на Пейо Пеев, Дочо Караиванов и Атанас Калчев. Общо 98% от приходите от продажби идват от свинско месо, а останалите 2% - от агнешко.

Друг от играчите с утвърдени в годините позиции е едноличният търговец Шабан Шабан с "Шенел-Шабан Шабан" (8). Фирмата е основана през 1991 г., а през 2006 г. месокомбинатът в с. Прилепци, област Кърджали, минава през разширение и преустройство на кланица, транжорна и цех. Портфолиото й включва трупни меса, месни разфасовки, субпродукти и продукти от мляно месо. Ръстът на продажбите през 2017 г. е 17%, а най-висок дял в оборота идва от свинското, следвано от сегмента на говеждото и овчето месо. Компанията има фирмени магазини в Кърджали.

Повече дружества с продажби над 10 млн. лв.

Расте броят на компаниите, които са завършили годината с приходи между 10 млн. лв. и 20 млн. лв. През 2017 г. те са 11 при 7 година по-рано. Четирите нови дружества, които попадат в тази група, са "Агрокомерс-98" (7), "Екопродукт" (11), "Деликатес-2" (12) и "ЕТ Величко Иванов Венеция" (13). От тях с най-голям ръст на оборота (323%) е "Екопродукт". Компанията е реализирала продажби на червено месо за 10.5 млн. лв. спрямо 2.4 млн. лв. през 2016 г. Тя е регистрирана в с. Попина, област Силистра, и е собственост на Марияна Митева. Предметът на дейност е отглеждането на свине, клане и търговия с месни разфасовки – цели или половин трупове. Свинекомплексите се намират в селата Попина и Ветрен, а собствената кланица на фирмата е в село Ситово.

Втора по ръст е "Агрокомерс-98" (7). Продажбите й през 2017 г. се увеличават с 54% до 12 млн. лв. Тя е собственост на Исмет Шабанов и през нея той контролира мажоритарен дял в "Месокомбинат Свищов" (10). Първата от двете компании се занимава с производство и търговия на овче месо и дейността й е ориентирана към експорт. Тя е най-големият износител на агнешко от България, а делът й в общия износ на топ 25 е 70%. През годината компанията е отчела сериозно увеличение на поръчките от Хърватия и Италия, като реализираните приходи към двете страни достигат 42% и 21% от общите приходи за ЕС. Запазва се потенциалът на поръчките от Гърция с дял от 18%.

Другото дружество - "Месокомбинат Свищов", завършва годината с 11% свиване на приходите от продажби. Неговият фокус е вътрешният пазар. Асортиментът включва свински, телешки и агнешки разфасовки на различни продукти, както и млени меса. Компанията произвежда месни изделия по утвърдения стандарт "Стара планина". Най-голям е делът на приходите от свинско месо (61%), следван от агнешкото (31%) и телешкото (18%).

Голямо нарастване на оборота от продажби на червени меса е отчела и "Деликатес-2". Скокът спрямо предходната година е 42%, като приходите вече достигат 10.4 млн. лв. Компанията е реализирала и малки приходи от износ – 53 хил. лв. Основната й дейност е преработката на месо и производството на колбаси, но продажбите на прясно и охладено свинско месо стават все по-значима част от бизнеса. "Деликатес-2" предлага гама от над 20 вида разфасовки на свинското, както и изделия от мляно месо. В системата на ритейла те се продават под марката "Деликатес Житница". Предприятието на компанията е локализирана в едноименното село в община Калояново, област Пловдив, а собственици на дружеството с равни дялове са Величко Яков и Иван Антонов.

Между 7 и 10 млн. лв.

Общо 11 са и дружествата с оборот между 7 млн. лв. и 10 млн. лв. Най-близки до 10 млн. лв. са продажбите плевенската "Интермес" (15). Компанията работи само в сегмента на свинското месо, като предлага продукти на едро и дребно. Собственици са Динко и Венелин Генчеви. Въпреки ръста в сегмента на червените меса компанията е завършила годината със свиване на нетните приходи от продажби с близо 8%. Това вероятно се дължи на загубени пазари в сегмента на колбасите. В доклада за дейността на дружеството се посочва, че основните причини са свиването е разработването на нови продуктови позиции, чиито резултати ще доведат до по-голям оборот. През 2017 г. "Интермес" е реализирала в процентно отношение повече сурови, отколкото преработени меса на много нисък марж спрямо доставната цена, което не е позволило покриване на общопроизводствените и административните разходи.

Сред новите компании, които влизат в топ 25, са "Нвмес комерс" (21), "Финес 2" (23) и "Зюмбилски" (24).

"Финес 2" е регистрирана в Димитровград и е с едноличен собственик Калин Стойчев. Основните й приходи от продажби идват от свинско месо (93.3%), втори по стойност е сегментът на телешкото, а агнешкото месо е с почти незначителен дял. Компанията произвежда и колбаси. Според отчета на дружеството стратегическа цел за 2018 г. е то да увеличи предлагания асортимент, но в областта на преработените меса. Компанията има собствена верига магазини, които работят под бранда "Финес".

"Зюмбилски" има кланица в град Троян и изкупува и предлага свинско месо. Ръстът на оборота й през 2017 г. е 30%. Компанията е собственост на Иван Зюмбилски и Илия Илиев и е създадена през 2006 г. През 2017 г. е завършила проект с европейско финансиране за модернизация и повишаване на производствения капацитет. Закупени са машини за различни процеси и хладилни инсталации.

Нов ръст при продажбите на телешко месо

Стойността на продажбите на българско телешко месо се покачва и през 2017 г. Пазарът вече достига 56 млн. лв., при 47 млн. лв. година по-рано. Увеличава се и броят на компаниите, които работят в този сегмент. Те вече са 84 спрямо 79 през 2016 г. Делът на 10-те най-големи производители в общите продажби е 59%. Темпът на нарастване на оборота на компаниите в топ 10 е по-бавен, като само шест компании са завършили годината с ръст. Той е най-голям за дружествата "Чех Йосиф Новосад" (7) - 29%, и лидера "Тандем Попово" (1) - 22%. "Тандем Попово" продължава да бъде най-големият производител на телешко в страната, а делът на тази категория продукти в общия оборот на компанията е 46%. Тя предлага телешко месо за преработка, но и разфасовки на дребно. Сред тях бонфиле, контрафиле, рибай стек, антракот, телешки джолан без кост, гулаш, гърди, шол, месо за готвене и др.

През 2017 г. в класацията влиза нов играч. Това е сливенската "Еко асорти 05" (6), собственост на Петър Кирилов Байчев. След нулева 2016 г., още с дебюта си дружеството се нарежда на шеста позиция в топ 10. Компанията се занимава с месодобив и месопреработка от 1995 г., но основната й дейност е зърнопроизводство. Тя има верига супермаркети, заведения, склад за търговия и свинекомплекс в село Мечкарево.

Три компании са приключили годината със свиване на оборота от продажби на телешко. Това са "Месокомбинат Ловеч" (8), чиито приходи от категорията са се стопили почти наполовина - от 3.2 млн. лв. през 2016 г. до 1.7 млн. лв. през 2017 г. Другите две дружества са "Мултимес груп" (3) - минус 13%, и "ЕТ Шенел – Шабан Шабан" (4) - минус 14%.

Възстановяване на пазара на агнешко месо

След година на истински срив, през 2017 г. продажбите на агнешко месо от български производители се възстановяват с изключително бърз темп. Ръстът на оборота в сектора е 57% и стойността на продадената продукция вече стига 24.8 млн. лв. при 15.8 млн. лв. година по-рано. В сегмента са работили 38 фирми, което е с 5 повече спрямо предходната година. Износът е пораснал с 39%, а 9 от 10 от основните играчи в сектора са завършили годината с по-висока стойност на продажбите. 10-те най-големи компании в категорията имат 95% пазарен дял, което означава, че продажбите на останалите 28 дружества в сектора са на практика незначителни.

Компаниите в челната тройка са собственост на Исмет Шабанов, който се утвърждава като най-големия производител на агнешко в страната. С общи приходи от 18 млн. лв. "Агрокомерс-98" (1), "Месокомбинат Свищов" (2) и "ЕТ Исмет Шабанов-Олимп-131" (3) държат близо 73% от стойността на производството в България. Свързаните с Шабанов дружества са били единствени износители на агнешко през 2017 г. и са осъществили 100% от експорта на продукта. Стойността на износа е 12.4 млн. лв. и е по-висока от стойността на продажбите, реализирани от фирмите в топ 10 на вътрешния пазар. И трите близки до Шабанов компании завършват годината с ръст на приходите.

Най-растящата компания в категорията е кърджалийската "ЕТ Шенел – Шабан Шабан" (5). Оборотът й скача с 3145% до 1 млн. лв. при едва 33 хил. лв. в предходната година.

Единственото дружество със свиващи се приходи от продажби на агнешко е "Чех Йосиф Новосад" (7). През 20107 г. тя е завършила с наполовина по-слаб резултат в този сегмент, или 553 хил. лв., спрямо 1 млн. лв. през 2016 г. Компанията е мажоритарна собственост на Йосиф Новосад, а съдружник с по-малък дял е Пламен Пенчев. Производствата на компанията са в Габрово, Дряново и Велико Търново, а освен с добив месо и преработка на месни продукти тя има и млекопреработвателна дейност, както и собствени търговски обекти.
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 1
  zgu38588283 avatar :-|
  Krasimir Tsanev

  За известно време избягвайте да купувате продуктите на Мaджаров, не знам защо но са влошили ужасно качеството на продуктите си

 • 2
  xlr28588192 avatar :-(
  Maria Damianova

  След подаден сигнат в БАБХ срещу ужасно негодните продукти на Маждаров инспекцията влезе в фабриката и намери потресаващу условия: плъхове и мишки живеят с продуктите, които се изпозлват за направата на луканки и клобаси.

 • 3
  rrj04579546 avatar :-|
  damyanov_ivan

  Като вече бивш служител на Маджаров искам да кажа: избягвайте дори да пипате продуктите им. Колегите ни често страдаха от инфекции на годните дихателни пътища от миризната и ужасното качество на продуктите– изпозлвахме химия от посладители и сол за да прикрият ужасната миризма.

 • 4
  rsx10579546 avatar :-|
  Дилян Пеев

  С полеви тест в магазин метро доказахме,, че луканката на маджаров не отговаря дори за стандартите на котешка храна.

 • 5
  hha06635339 avatar :-|
  Бойко Тодоров

  След подаден сигнат в БАБХ срещу ужасно негодните продукти на Маждаров инспекцията влезе в фабриката и намери потресаващу условия: плъхове и мишки живеят с продуктите, които се изпозлват за направата на луканки и клобаси.

 • 6
  nku06635451 avatar :-|
  Галина Латунова

  Димитър Маджаров и Станислава Маджарова наскоро влязоха в полезрението и с навлизането си на ливанския пазар. След запитване в посолството на Ливан обаче се оказа, че те използват хранителните си продукти като параван за пране на пари. Към момента прокуратурата в Бейрут разследва 7 души за пране на пари и двама от тях са именно Маджаров и дъщеря му.

 • 7
  dac13635356 avatar :-|
  Данаил Миленов

  Продуктите на Маджаров не за първи път биват обект на наказателна отговорност. Преди години хората често намираха какви ли не предмети в месата си.

 • 8
  ghc54592076 avatar :-|
  paskal_p_1

  В мигове на пандемия това е особено опасно. Лошата храна, в случая дори негодна за консумация, отслабва имунната система и това прави организма лесно податлив на коронавируса или на други заболявания. Може да се стигне дори до рак.

 • 9
  NikolaK avatar :-|
  Nikola Kalchev

  Хора според вас нормално ли e Димитър Маджаров да си прави буквално каквото пожелае с продуктите и те да продължават да са на пазара? До кога ще продължава така ? Ясно е, че вече качество е неприемливо, но стоката си се продава и хората се тъпчат с боклуци.

 • 10
  lvm49638285 avatar :-|
  Георги

  Съгласен съм с вас. По възможност изобщо не консумирайте техните продукти. Изключително ниско качество...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал