Строителни материали и стъкло: Неметални щастливци

Строителни материали и стъкло: Неметални щастливци

Производството на стъкло, цимент и керамика е стабилно, а инвестициите продължават

10979 прочитания

© КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ


В производството на керамични плочки голямото събитие миналата година беше придобиването на "КАИ груп" от глобалния лидер при подовите настилки – американската Mohawk Industries.

 

Стабилни резултати и нови инвестиции в стъкларската индустрия, ръст при заводите за цимент и строителни материали и добри перспективи за нови пазари при производителите на керамични плочки. Така накратко изглежда картината при предприятията, които работят с неметални суровини. Макар че спектърът им е широк, а конкретният бизнес - специфичен, като цяло ситуацията в този бранш е значително по-добра, отколкото в зависимите от цените на металите сектори.

Доказателство за това е ръстът от 11.5% на приходите на водещите 20 компании в сектора. Общата им печалба нараства с близо 70%, макар че за това има и еднократни фактори. Лидер в групата е "Тракия глас България" на турската компания Sisecam, която за последните десет години изгради няколко завода за стъкло в Търговище. Много добри резултати като цяло отчитат и производителите на цимент и плочки.

Още няколко завода

Значителният ръст (с повече от една четвърт) на приходите на "Тракия глас България" идва по линия на инвестиции в нови съоръжения. През 2014 г. компанията, чийто краен собственик е турската Sisecam, завърши поредния си проект в Търговище, като изгради два нови завода за стъкло. Броят на заетите нарасна с близо 400 и към края на годината достигна над 1700 души по данни от отчета на компанията.

Турската компания стъпи в България преди повече от десет години, когато инвестира около 160 млн. долара в заводи за стъкло в Търговище. През 2005 и 2006 г. започнаха да работят заводите за плоско и за домакинско стъкло, а през следващите няколко години в експлоатация влязоха и заводите за обработено стъкло и за автомобилни стъкла. В края на 2012 г. "Тракия глас България" получи статут на преференциален инвеститор с проект за допълнителни инвестиции за около 300 млн. лв. и ангажимент да открие 300 нови работни места. Това включва изграждането на втора пещ за домакинско стъкло и втора поточна линия в завода за плоско стъкло. Според споразумението, което беше подписано тогава с държавата, приходите от всички продуктови дейности, резултат от новия инвестиционен проект, трябва да формират не по-малко от 80% от общите приходи на дружеството в продължение на поне пет години. От отчета на компанията става ясно, че инвестициите са надвишили първоначалната прогноза и към края на 2014 г. са били 311.5 млн. лв.

В момента "Тракия глас България" работи и по проект с френската Air Liquide, който се финансира по Седма рамкова програма на Европейската комисия и трябва да приключи до края на тази година. Стойността му е 4.3 млн. евро, от които 1.7 млн. се осигуряват по програмата. Целта е да се докаже приложимостта на технология за промишлена пещ, която е по-енергоефективна и по-екологосъобразна от използваните в момента в стъкларската индустрия.

Справка в Търговския регистър показва, че в началото на тази година е била направена структурна реорганизация на "Тракия глас България". Решение за това е било взето в края на миналата година от регистрираната в Холандия Trakja Cam Investment, която е пряк едноличен собственик на българската компания и в която акционери са турските Trakya Cam Sanayii и Pasabahce Cam Sanayii. От документите става ясно, че причината за промяната е необходимостта опериращите в различни производствени области и регистрирани или предстоящи да бъдат регистрирани на фондовия пазар компании да бъдат консолидирани на ниво основни партньори, което засяга и българското предприятие.

При разделянето към новите дружества са прехвърлени и съответните активи. Така производството на домакинско стъкло се поема от "Пашабахче България", която е регистрирана с капитал от 45 млн. лв., а автомобилните и обработените стъкла преминават към "Шишеджам аутомотив България" (с 30 млн. лв. капитал). Имуществото, ангажирано в дейността на завода за плоско стъкло, остава в структурата на "Тракия глас България", чийто капитал намалява до 75 млн. лв. Работниците също се пренасочват към новите дружества. "Преобразуването няма да доведе до свиване обема на производство на заводите или до друга промяна. Инвестицията ще продължи да се поддържа в Търговище в същия или по-голям обем в бъдеще", се посочва в документите.

Стабилно на фона на икономическите условия

През 2014 г. вторият по големина производител на стъкло в страната - "Дружба стъкларски заводи", отчете близо два пъти по-голяма печалба на фона на скромно увеличение на приходите и запазване на разходите. Това се дължеше на по-ниската себестойност на продажбите спрямо предходната година, както и на намаление на запасите от продукция и незавършено производство.

От отчета за 2015 г. става ясно, че компанията увеличава приходите си с 6.3% до 226.1 млн. лв. Нетната печалба се покачва с цели 23.3%, достигайки близо 21 млн. лв. В междинния доклад се посочва, че на фона на общоикономическите условия през годината постигнатите производствени резултати могат да бъдат отчетени като стабилни, а натоварването на производството е максимално близко до планираното.

Дружеството е част от гръцката група Yioula, а производствената му база се намира в Пловдив и София. Изработва амбалажни стъклени опаковки - бутилки и буркани за консервната, винената и бирената промишленост, като 70% от продукцията му се изнасят в Гърция, Италия и Сърбия. Също част от гръцката група е и третият производител на стъкло в България – заводът "Ново стъкло" в Нови пазар (бившият "Китка").

През последните години "Дружба" приключи няколко инвестиционни проекта, с които реконструира пещта си в София и инсталира нова производствена линия в предприятието в Пловдив. За миналата година се планираше нова реконструкция за 15 млн. евро в Пловдив, която да увеличи производствения капацитет на компанията с 15% от 2016 г. Целта на инвестицията беше и да подобри ефективността на производство, като намали разходите за природен газ.

Строителен двигател

Циментовата индустрия като цяло се развива добре. Това се вижда не само от последните официални данни за 2014 г., но и от предварителните резултати за 2015 г. на компаниите, произвеждащи цимент в България. Това става на фона на засилено инфраструктурно строителство в края на програмния период и сигнали за съживяване на сградното строителство в страната.

Влияние оказват и световните тенденции за консолидация и синергии в сектора, част от които станаха и български производители на цимент. През 2015 г. швейцарската Holcim, която притежава "Холсим България", и френската Lafarge осъществиха сливане на стойност 40 млрд. долара. Малко след това стана ясно, че германската Heidelberg Cement купува 45% от италианската Italcementi, която е собственик на "Девня цимент" и на "Вулкан цимент" в Димитровград, в сделка за 1.67 млрд. евро.

Italcementi присъства на българския пазар от 1998 г., когато закупи девненския завод, а след това и този в Димитровград. HeidelbergCement преди години също присъстваше в България като собственик на циментовите заводи "Златна Панега" и на "Гранитоид", но през 2004 г. ги продаде на гръцката компания Titan Cement поради лошо финансово състояние.

Добри сигнали

Макар че значителният ръст на приходите от близо 18% за 2014 г. на "Холсим България" се дължи на еднократния ефект на продадени въглеродни емисии за две години наведнъж, през миналата година компанията също отчита леко увеличение. "За 2015 г. има плах ръст, макар че все още не можем да се освободим от сезонността на работата ни. Миналата година зимата беше топла, което ни даде ръст от 7-8% на вътрешния пазар", каза изпълнителният директор на "Холсим България" Тодор Костов. Още по-добри резултати отчита бизнесът с инертни материали на компанията. Освен циментов завод в Бели извор в групата на "Холсим" в страната влизат също и две предприятия за кариерни материали в София и Пловдив, бетонен възел в Пловдив и компании за оползотворяване на отпадъци. "При инертните материали продажбите бяха много добре, защото имаше големи инфраструктурни проекти като Северната тангента и т.н.", обясни Костов. Така общите консолидирани продажби на цимент и инертни материали за 2015 г. са достигнали 107.5 млн. лв., което е ръст с около 10%.

Прогнозите за тази година са трудни не само защото продажбите до голяма степен зависят от сезонни фактори, но и защото не е ясно дали ще стартират нови големи проекти. "Навлизаме в новия програмен период, големите проекти още не са стартирали и е по-вероятно ефект да има догодина", уточни Костов. "Все още предстои да се види дали частните инвестиции, основно в София и Пловдив, ще компенсират забавянето в държавните и общинските инвестиции", добави той.

По-високи приходи с 5-6% и увеличение на оперативната печалба с около 10% отчита и "Златна Панега цимент", част от гръцката група Titan. "Има ръст на пазара като цяло, което се дължи на инфраструктурните проекти и съживяването на жилищното строителство", каза финансовият директор на компанията Бисер Досев. Много добре са се представили и бетоновите възли на компанията. "Тенденцията в продажбите поне за нас през 2015 г. е най-положителна от пет години насам", каза Досев.

Добри са очакванията и за тази година, макар че от компанията не се ангажират с категорични прогнози. Сигнал за това е фактът, че продажбите за януари запазват миналогодишното си ниво, макар че началото на тази година беше по-студено от миналата. "Надяваме се да продължат инфраструктурните проекти и да се запази положителната тенденция при жилищното строителство", уточни Досев.

Нови инвестиции

През миналата година най-голямата по приходи компания в бранша у нас - "Девня цимент", част от групата Italcementi, пусна в експлоатация нова линия за производство на цимент и клинкер. Инвестицията е на стойност 320 млн. лв. и е една от най-големите индустриални инвестиции през миналата година. На практика това е нов завод, който ще замести старите производствени мощности. Капацитетът на новата линия е над 4 хил. тона цимент дневно, което прави българския завод един от най-големите в Европа, каза при откриването Карло Пезенти, главен изпълнителен директор на Italcementi Group, която освен на завода в Девня е собственик и на "Вулкан цимент" в Димитровград. Около 70% от производството ще бъдт за местния пазар, а 30% ще се изнасят в страните от Черноморския регион и най-вече Румъния, Русия и Турция.

Решението за инвестицията беше взето точно в пика на кризата и планът леко беше свит. Макар местният пазар на цимент още да е на 50% от върховите си нива, това не отказа италианския собственик. "Това е дългосрочна инвестиция и ние ще бъдем готови да се възползваме повече от другите при възстановяването на пазара. Може би не през 2015 г., но през 2016 г. И тогава ние ще имаме най-добрия капацитет, най-добрите продукти", обясни Пезенти.

В новия завод на "Девня цимент" се произвежда широка гама циментови продукти по най-модерните технологии на Italcimenti, включително популярните iLight и iDrain. Първият е известен като прозрачен цимент заради пропускливостта на светлина благодарение на технологията за вграждане на стъклени сегменти в бетонни панели. С втория продукт се правят замазки, които пропускат водата и влагата, което ги прави подходящи за пешеходни и велоалеи, както и за паркинги. Последният продукт на Italcementi Group, който вече се произвежда в България, е i.active BIODYNAMIC. При пряка слънчева светлина активната съставка на този цимент "улавя" част от замърсителите във въздуха и ги превръща в инертни соли.

Новите инсталации в "Девня цимент" имат възможността да използват алтернативни енергоносители като модифицирани горива и биомаса. Така на практика заводът може да преработва отпадъци и да ги използва като гориво. Целта е отпадъците да формират до 50% от общото количество енергоносители, които се използват за производство в завода.

Инвестиция за над 1 млн. лв. направи и компанията за производство на тухли "Винербергер" в обновяване на производството и по-добри условия на труд в завода си в Луковит. Австрийската компания Wienerberger, която е собственик на завода, го купи преди 10 години и направи стартова инвестиция в него за 30 млн. евро.

Голямото събитие в керамиката

В производството на керамични плочки голямото събитие миналата година беше придобиването на "КАИ груп" от глобалния лидер при подовите настилки – американската Mohawk Industries. Това стана, след като американският фонд Advent излезе от инвестицията си в предприятието. Със стойност 195 млн. евро това беше най-голямата сделка в България за годината. Нещо повече - българската компания може да се превърне в ключова за региона, тъй като Mohawk няма други мощности в Източна Европа. Плановете като цяло са обединението с Mohawk да даде възможност за разширяване на предлаганите продукти, технологична модернизация и увеличаване на износа към други държави.

Зад познатото на българския пазар общо наименование "КАИ груп" всъщност стоят две производствени предприятия – фабриките "Хан Аспарух" в Исперих и "Хан Омуртаг" в Шумен. В групата влизат още два завода в Румъния и Гърция и транспортната компания "Хан Аспарух транспорт", чиито общи консолидирани приходи за 2014 г. са от порядъка на 80 млн. евро. Производството на компаниите е специализирано основно в средния ценови сегмент.

В основната си част производството на групата е за износ – на българския пазар се продават около 30% от продукцията, а останалите 70% се насочват навън. Основните пазари са в съседните страни в региона – Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, а освен тях групата продава и в Англия и Франция.

Лек ръст на приходите, но утрояване на печалбата отчете за 2014 г. и друг производител на плочки в страната – русенската "Керос България", която е собственост на испанската Keros Ceramica. През миналата година компанията започна проект за разширение, който ще доведе до удвояване на капацитета на завода. Инвестицията е за общо 9 млн. евро и ще бъде направена поетапно, като първата част трябва да приключи през тази година. Проектът предвижда разширение на инсталацията за производство на керамични плочки и възможност за опаковане на продукцията. Това ще стане чрез монтиране на допълнително оборудване и на спомагателни съоръжения в рамките на съществуващия завод – нова пещ, преси, линии и съоръжения за класифициране на плочки. На практика новата инсталация ще повтори съществуващата, обясниха от компанията. Близо три четвърти от продукцията на завода е за външния пазар (73% през 2014 г.). Дружеството изнася в над 20 държави, а основните клиенти са от България, Германия, Румъния и Гърция.

Освен заводите на "КАИ груп" и "Керос България" в страната плочки произвежда и далеч по-малката "Керамикс", чийто оборот за 2014 г. е 961 хил. лв. За кратко плочки в България произвеждаше и испанската Roca, която обаче доста преди кризата преориентира дейността си в страната в сферата на санитарната керамика.

В производството на керамични плочки голямото събитие миналата година беше придобиването на "КАИ груп" от глобалния лидер при подовите настилки – американската Mohawk Industries.

 

Стабилни резултати и нови инвестиции в стъкларската индустрия, ръст при заводите за цимент и строителни материали и добри перспективи за нови пазари при производителите на керамични плочки. Така накратко изглежда картината при предприятията, които работят с неметални суровини. Макар че спектърът им е широк, а конкретният бизнес - специфичен, като цяло ситуацията в този бранш е значително по-добра, отколкото в зависимите от цените на металите сектори.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал