Бизнес след края на мината

Бизнес след края на мината

Фондът за малки и средни компании на "Дънди прешъс металс Крумовград" ще насърчава създаването на работни места

4571 прочитания

5

млн. долара грантово финансиране осигурява "Дънди прешъс металс Крумовград". Още толкова като заеми се предоставят от Райфайзенбанк.

Наскоро край Крумовград започна да работи нова златна мина. Проектът е на канадската Dundee Precious Metals, която оперира и находището край Челопеч, и се изпълнява от второто й местно дружество - "Дънди прешъс металс Крумовград". Плановете засега са предприятието да работи около 8 години, за колкото време е доказано, че има руда. Компанията вече осигурява работа на 240 души и дори успя да върне в града 50-ина емигранти от чужбина. Проблемът с минните проекти обаче е, че ако не бъдат открити допълнителни запаси, с края на живота на рудника свършват и възможностите за работа.

Именно за да се справи с този риск със старта на производството компанията открива и фонд, който ще финансира микро-, малки и средни предприятия в общината. Очакванията са, че това ще създаде бизнеси и работни места, които не са свързани с добива и които ще останат устойчиви и след края на мината. Това е първият такъв фонд в страната, иницииран от частна компания.

Грант и заем

За инициативата си "Дънди прешъс металс Крумовград" осигурява 5 млн. долара грантови средства. Отделно финансовият партньор Райфайзенбанк предоставя още 5 млн. долара като заем, с което цялата сума в подкрепа на местния бизнес става 10 млн. долара. Заемната част беше включена в схемата по настояване на община Крумовград, за да се гарантира ангажимент от страна на фирмите, както и да се използват върнатите пари за финансиране на следващи проекти. Отделно самите предприятия трябва да имат 10% самоучастие, което може да бъде както под формата на парични средства, така и на активи.

Фондът се управлява от създаденото за целта сдружение "Фонд за подкрепа и насърчаване на микро-, малък и среден бизнес в община Крумовград". В управителния му съвет влизат двама представители на община Крумовград, двама представители на "Дънди прешъс металс Крумовград" и един независим член, който е и председател. "Направихме го, защото ние като компания искаме да сме във фонда до известно време, но след това бихме желали малко да се отдалечим, да се оттеглим и фондът сам да продължи да съществува, да управлява проекти, да се завъртят парите за по-дълго време. Смятаме, че това е другата страна на устойчивостта", каза Ирена Цакова, директор "Разрешителни и правни дейности" в компанията.

Максималната стойност на проектите, които ще се финансират, е 200 хил. евро (близо 400 хил. лв.), но минимален праг не е фиксиран. Съответно 45% от сумата ще се предоставя като грант, 45% като заем, а останалото ще бъде собствено финансиране. Срокът за изпълнение на проектите е до 2 години.

Кандидатстване

За финансиране могат да кандидатстват три вида проекти - стартиране на нов бизнес, разширяване на дейността на съществуващо предприятие и въвеждане но нови продукти или услуги. Фирмите трябва да са регистрирани в община Крумовград, а собствениците им трябва да са местни жители. Като условие от страна на компанията се поставя проектите да не са свързани с проучвания или добив на полезни изкопаеми, тъй като идеята е да се развие бизнес, който не зависи от добива.

Кандидатстването ще протича на няколко етапа. Подготовката на документите ще се прави с помощта на техническия консултант по програмата - "СмартА груп", който съдейства при попълването и дава съвети за изготвянето на бизнес плана и обосновката на проекта и накрая дава писмено становище дали проектът и кандидатът отговарят на административните и техническите изисквания. Следва проверка от банката, която разглежда финансовите параметри на проекта и издава предварителна оферта за заем. Условията ще зависят от това дали и доколко е обезпечен кредитът, като лихвите варират между 3.5 и 6%.

Има обаче и един допълнителен бонус. "Могат да кандидатстват и организации, които нямат обезпеченост, която да им позволи да бъдат финансирани с традиционен банков заем, тъй като "Дънди прешъс металс Крумовград" ще направи банкова гаранция, с която ще застава зад гърба на такива хора с бизнес идеи", уточни Цакова.

Финалното решение за отпускане на средствата ще се взима от управителния съвет на фонда. "Считам, че трябва да взимаме решенията си с единогласие, и предполагам, че ще е така, защото усилията и на общината, и нашите са в посока на устойчивостта. Няма община, която иска да се обезлюди, която да не иска на нейната територия да има бизнес, защото бизнесът привлича и гости на града", каза Цакова. До няколко месеца Крумовград ще разполага с още една атракция за туристите - интерактивен музей, в който ще бъде разположена част от 18-те тона артефакти, събрани от археолозите преди изграждането на мината.

Устойчиви работни места

При изпълнението на проектите банката ще следи дали се връща заемната част. Компанията от своя страна ще следи за устойчивостта на проектите. "Затова с всеки предприемач ние имаме отделен договор, в който поставяме условието, ако са обещани 20 работни места, но устойчиво са останали 10, част от парите да се върнат. Те няма да отиват в компанията, а във фонда и ще позволят на някой друг да опита да развие бизнес и да създаде работни места", обясни Цакова. "Наказателните точки" ще се определят случай по случай, но при всички положения, преди да подпишат договорите си, предприемачите ще знаят какви са санкциите в случай на неизпълнение на ангажиментите.

Основна цел на фонда и критерий при подбора на проекти ще бъде създаването на устойчиви работни места и бизнес в региона. "Идеята е, когато рудникът приключи дейността си, бизнесът да остане. Да има възможност за хората, включително тези, които работят при нас и имат компетенции и умения, да не тръгват да напускат града, а да останат и да имат възможност да работят за други бизнеси, които се надяваме да са тези новосъздадени", казва Цакова.

Затова и финансирането на машини няма да е основната цел на фонда. "Голяма част от хората в региона се занимават със земеделие, това е вид семеен бизнес и за тях например е важно да си купят трактор. Но това не води със себе си работни места. Вероятно част от финансираните проекти ще бъдат такива, защото хората имат нужда от стабилност и е по-добре да бъдат задържани в общината. От друга страна обаче, е важно и да се развият работни места, така че общината да има перспектива, след като приключи рудодобивът", обясни Цакова.

Първата процедура

Средствата са разпределени за няколко процедури, като първата стартира с 1 млн. долара. От тях ще бъдат приспаднати таксите за банката и техническия консултант, така че сумата ще бъде около 1.5 млн. лв.

Кандидатстването по първата процедура започна на 16 август и приключи на 16 септември, като целта е още преди местните избори вече да има избрани проекти. В случай че няма достатъчно кандидати, процедурата ще бъде отворена още веднъж до края на 2019 г. "Целта ни е още тази година парите да влязат в бизнеса. Искаме да започнем с началото на дейността на рудника, за да има време да проследим успеваемостта", уточни Цакова.

От компанията си оставят възможност за евентуални промени в условията, ако няма голям интерес или изникнат проблеми. "Самите ние се учим в движение. Предполагам, че при следващата процедура догодина ще сме по-опитни и ще изчистим някои елементи", казва Цакова. Предвижда се по-нататък процедурите да бъдат отворени и за общински фирми, както и за публично-частни партньорства. "Всеки проект, който би осигурил устойчивост за този регион, за нас е добре дошъл", добавя тя.

Според Цакова обаче интерес към фонда ще има. Аргументи за това й дава проведеното през юли обучение от консултанта "СмартА груп" за това как се подготвя бизнес план, как се прави бюджет и т.н., в което са участвали 35 души. "Смятам, че комуникацията между хората и разговорите с техническия консултант също водят до създаване на нови идеи", добавя тя.

А възможности за бизнес има. На база на земеделието например може да се развие консервна промишленост. Потенциал има също за различни ремонтни работилници, малки производства и др.

Иновация

Идеята за фонда съществува още от 2008-2009 г., преди изготвянето на сегашния минен проект. "Роди се във връзка с притесненията на хората заради краткосрочността на рудодобива", каза Цакова. Подобен фонд, но с доста по-малко средства, съществува в Намибия, където канадската Dundee Precious Metals има металургичен завод. Там се подпомагат проекти за фризьорски салони, шивашки ателиета и друг дребен бизнес и по думите на Цакова фондът е успешен. "Но в този формат като в Крумовград досега не е съществувал фонд", добавя тя. Затова и върху идеята са работили много хора, включително екипи от Канада и Нова Зеландия. "Всеки е придал по нещо, за да стигнем до тази идея", казва Цакова.

"Смятам, че с този фонд "Дънди" отново показа, че е иновативна фирма, защото както има иновации в добива и дигиталната сфера, така има иновации и по отношение на социалната сфера, в случая за осигуряване на работни места и справяне с демографския фактор, който е сериозен проблем в България", казва тя. И добавя: "Ако успееш да задържиш младите хора в региона или да ги върнеш обратно от чужбина, както стана със стартирането на рудника, да им помогнеш да се установят трайно със семействата си в Крумовград, тогава наистина помагаш за решаването на този проблем."

5

млн. долара грантово финансиране осигурява "Дънди прешъс металс Крумовград". Още толкова като заеми се предоставят от Райфайзенбанк.

Наскоро край Крумовград започна да работи нова златна мина. Проектът е на канадската Dundee Precious Metals, която оперира и находището край Челопеч, и се изпълнява от второто й местно дружество - "Дънди прешъс металс Крумовград". Плановете засега са предприятието да работи около 8 години, за колкото време е доказано, че има руда. Компанията вече осигурява работа на 240 души и дори успя да върне в града 50-ина емигранти от чужбина. Проблемът с минните проекти обаче е, че ако не бъдат открити допълнителни запаси, с края на живота на рудника свършват и възможностите за работа.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    crusible avatar :-?
    crusible

    Похвална инициатива за устойчиво развитие след като си тръгнат! На теория е супер, люботно е как ще се реализира на практика!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал