Мрежи на пета степен

Телеком оператори и вендори полагат основите за следващо поколение инфраструктура

Ситуацията на мобилния интернет в момента може до известна степен да се сравни с тази на пазара за фиксиран пренос на данни в България преди повече от десетилетие. Потиснати от ниските скорости на историческото телеком предприятие, се появиха редица малки квартални LAN оператори, които предлагаха наистина нечувано високи скорости до този момент. Първоначално до определен тип съдържание на локални сървъри, а впоследствие и до цялата глобална мрежа. Уловката? Кабелите бяха опънати между покривите на блоковете. Така при малко по-силен дъжд връзката спираше, а при гръмотевична буря имаше опасност от гръмнали компютри, ако светкавица удари активното оборудване на покрива, а потребителят не е изключил кабела за интернет.

В момента повечето мобилни оператори предлагат нелоша като възможности връзка през мрежите от трето поколение. Те обаче не са достатъчни да гледате без проблем филм или телевизия онлайн, докато сте в движение. По-новите мрежи от четвърто поколение (4G) обещават нечувани за потребителите на смартфони скорости, които са съпоставими с тези на настолния компютър или безжичния Wi-Fi интернет вкъщи. Но и тук има уловка. Те не са разпространени навсякъде и ако са, съществува опасността връзката да не е стабилна, особено ако към една клетка се вържат много потребители наведнъж. Което във всички случаи разваля потребителското усещане и съответно пречи на операторите да намерят нови добри източници на приходи, с които да оправдаят високите инвестиции, необходими за изграждането на 4G мрежа. Затова скоростта при комуникациите не е всичко. Тя е просто крайъгълният камък, до който трябва да се стигне. Следващата стъпка е в малко по-различна посока. Именно такива са подготвяните мрежи от пето поколение, или 5G.

Първо – скоростта

Въпреки всичко, предвид че сегашните масови 3G мобилни мрежи предлагат само до около 50 Mbit/s достъп до мобилен интернет, скоростта ще бъде важен фактор за следващото поколение инфраструктура. Така 4G е поредната модернизация на мобилните мрежи в посока към създаването на истинска широколентова безжична интернет връзка със скорости за пренос на данни от 100 Mbit/s до 1 Gbit/s. Чрез разгръщането на подобни мрежи ще бъде възможно използването на пълния капацитет на редица умни устройства като смартфони, таблети, преносими компютри, като те да могат да се ползват в движение, без да бъдат зависими потребителите от наличието на стационарна безжична мрежа (Wi-Fi). Все още 4G мрежите не са напълно пуснати в експлоатация, или по-скоро не са толкова масово разгърнати. Към края на 2014 г. едва 40% от абонатите ползват 4G в Северна Америка, а в Европа те са доста под 10%, показва ежегодният доклад на Ericsson – Mobility Report June 2015.

Независимо от това вендорите на телеком оборудване от известно време работят по следващото, пето, поколение (5G). Технологичните компании тепърва разработват концепцията как точно ще изглеждат подобни системи, но основните насоки са начертани – те трябва да предоставят скорости на пренос на данни от 1 до 10 Gbit/s за много потребители едновременно, десетки мегабитове за хиляди потребители, подобрено покритие, използване на сигнала и по-малко забавяне. Целта е да могат да се обслужват не само сегашните умни мобилни устройства, но и потенциалните свързани различни предмети (т.нар. концепция Internet of Things - IoT). С други думи, скоростта отново ще играе ключова роля и тя ще надгради основата, поставена от 4G мрежите. Но това не е всичко и всъщност най-важният аспект в 5G инфраструктурата няма да е толкова видима за крайните потребители.

Параметрите на бъдещата връзка

Все още визията как да изглежда и какво ще представлява новата технология в детайли не е напълно конкретизирана. Има две гледни точки, описани в доклад на Световната GSM асоциация (GSMA), публикуван в края на декември 2014 г.

Първата е в интегрирането на всички технологии до момента в комбинация от нови системи за излъчване на сигнал. Така мобилните оператори ще могат да управляват всички досега налични ресурси от 2G, 3G и 4G мобилни мрежи през WiFi точки и други системи. Всички те ще бъдат обединени в единна умна мрежа, която ще може да преценява кое устройство към коя система да се връзва в зависимост от текущото потребление и натовареност на инфраструктурата.

Втората визия има за цел изработване на изцяло нова инфраструктура, която да премахне недостатъците на досегашните мрежи. Този подход се смята за по-традиционен от гледна точка на досегашната еволюция на мобилните комуникации.

Основният стремеж на компаниите, които разработват 5G е, потребителят да бъде свързан непрекъснато и да получава най-добрия сигнал независимо от условията. Така целите са постигане на: усещане за 100% покритие и 99% достъпност, 1 милисекунда забавяне, между 1 и 10 TB скорост до крайно устройство, свързване на от 10 до 100 пъти повече устройства, както и 90% понижение на консумираната енергия на активното оборудване.

Ако бъдат изпълнени всички задания, потребителите ще получат изживяване, което е съпоставимо с използването на високоскоростен широколентов стационарен интернет. Голяма част от целите обаче имат и друго предназначение. Възможността за плавно преминаване от мрежи в мрежи и свързване чрез Bluetooth, Wi-Fi и други всъщност позволява по-лесно да се интегрират различни умни предмети, без да се товари излишно инфраструктурата. Визиите за 5G включват свързването на автомобили с глобалната мрежа, както и автоматична връзка машина между машина (M2M), което е в основата на IoT.

Ключов момент в концепцията е да се използват ултракъси милиметрови вълни за осъществяване на връзка. Доскоро честоти над 24GHz се смятаха за неизползваеми за мобилни устройства. Идеята е комуникацията на къси разстояния от малки пакети информация да се предава по подобни ултракъси вълни. Те ще се ползват от IoT устройства, както може да послужат за подобряване на връзката на смартфоните в закрити помещения с помощта на микро клетки, които да подсилят сегашната инфраструктура.

Визията на GSMA изключва идеята да се използва една основна мрежа, която да се споделя от различните оператори. Така се намаляват големите капиталови инвестиции, необходими за изграждането на инфраструктурата, която всеки телеком трябва да направи. Със сегашните технологии и виртуализиране на мрежата това е постижима цел. Според асоциацията това е независима технология, която се развива отделно и трябва да бъде разграничена от 5G.

Голямото надбягване идва

Един от проблемите, който стои пред новата технология, е липсата на стандартизация. В момента няколко оператора и големите вендори за телеком оборудване, като Nokia, Huawei и Ericsson например, усилено работят в развитието на 5G технологиите. В някои случаи опира и до национална чест – буквално. Така например за Зимните олимпийските игри през 2018 г. в Южна Корея, организаторите и местната GSM компания KT планира да предостави ограничен 5G достъп за посетителите. Подобна цел са си поставили и организаторите на Олимпийските игри през 2020 г. в Япония, Nokia и локалния оператор NTT също искат да предоставят подобна услуга. В САЩ телекомът Verizon прие пътна карта за създаването на тестова мрежа, която да почне да работи в страната през 2016 г. Руският оператор Megafon заедно с Huawei също ще разработват 5G мрежа. Целта при последния проект е да има готова услуга за световното първенство по футбол през 2018 г., на което Русия е домакин. ЕС също обяви подкрепа за технологията и лансира идеята за създаване на публично-частни партньорства, които да ускорят развитието на 5G мрежите в съюза. Има и още примери за подобни проекти, които са в различна начална фаза на изпълнение.

Но едно от опасенията е, че няма да има стандартизация между отделните решения. Затова в края на октомври тази година беше предприета много важна стъпка в тази насока. Международният съюз по телекомуникации (ITU) прие пътна карта за развитието на 5G мрежите. Тя трябва да постави единна визия, цели, както и да се разработят подробни технически описания и характеристики на новата технология. Това трябва да премахне възможността да се получат разминавания при различните решения, които вендорите и операторите ще приемат и наложат масово впоследствие.

Така, докато в България тепърва ще навлизат 4G мрежите, светът полага основите за следващото поколение мрежови технологии.

Още от Капитал