Достъпът до световната мрежа: Новият двуполюсен свят

БТК вече не е самотният лидер в морето от малки интернет оператори, след като "Мобилтел" купи "Близу"

"Борбата е тежка и неравна, но все някой трябва да я води" - с тези думи започва всеки един разговор с управителя на един от малките интернет доставчици в България. Контекстът – развитието на пазара за достъп до глобалната мрежа в страната. Тази фраза всъщност донякъде най-точно описваше статуквото в този сегмент. От едната страна стои "бившият държавен монополист" в лицето на БТК, от другата страна - "нелегалните и сиви" малки доставчици. Фронтовете, по които се води споменатата тежка и неравна борба, са достъпът до каналната мрежа, която в основната част от страната е собственост на най-големия по приходи телеком, легализирането на интернет трасетата, както и броят на абонатите, които по-малките дружества декларират – проблем, който е доста наболял и при доставката на тв сигнал. Чисто пазарно досега БТК беше номер едно в сегмента с малко под 25% дял. Останалата част е разпределена между 640 предприятия, които реално предлагат подобна услуга, при 897 регистрирани фирми. Някъде по средата на тази битка застават няколко средни по големина играча – кабелният оператор "Близу", мобилният "Мобилтел" и сателитният "Булсатком". Те изградиха голяма част от пазарния си дял благодарение на придобиване на различни регионални доставчици и разполагат с достатъчна абонатна база и финансов ресурс, за да могат да се справят с условията на БТК за каналната мрежа, но с недостатъчен пазарен дял, че да могат да застрашат лидерството на телекома. Така специфичната борба в сегмента се водеше между най-големия телеком по приходи в страната и стотиците малки доставчици на интернет връзка.

Двойна комбина

Ситуацията драстично ще се промени през следващите месеци, след като "Мобилтел" придоби "Близу" за 119.7 млн. евро от шведския инвестиционен фонд EQT в сделка, движена от Telekom Austria - компанията майка на мобилния оператор. По този начин се получава сливане между втория и третия на пазара за фиксиран интернет. Към края на годината се очаква двете дружества да консолидират резултатите си, а след известно време и мрежите си. Сумарно "Мобилтел" и "Близу" разполагат с повече абонати на фиксиран интернет спрямо БТК. При процеса на консолидация на мрежата и клиентите може този брой да не се запази, което означава, че лидерството на мобилния оператор в сегмента не е гарантирано. Дори и това да се случи, разликата между двамата големи ще е минимална, а преднината пред следващия играч в лицето на "Булсатком" - значителна. Така от доскорошния еднополюсен модел със стотици много дребни участници пазарът за фиксиран интернет се трансформира в двуполюсен такъв. Което неминуемо ще размести пластовете и динамиката на сегмента.

Първата причина е, че след обединяването (ако се запазят пълнит обем абонати на двете дружества) "Мобилтел" ще разполага с около 385 хил. абонати, а БТК – с 358 хил. Така първите две компании на пазара ще държат общо малко над 50% дял с около 743 хил. потребители, като според годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2014 г. общият брой клиенти на фиксиран интернет е 1.457 млн. Третият на пазара - "Булсатком", има 139 хил. абонати, а следващият доставчик е далеч назад с 32 хил. абонати. С други думи, основната част от доставката на интернет ще се държи от два основни и един среден играч, които си разпределят 60% пазарен дял, а останалите 40% се разпределят между малко над 630 дребни фирми.

Отделно, ако БТК контролира голяма част от каналната мрежа, "Мобилтел" пък държи втората по големина подобна инфраструктура. Допълнително оптичната мрежа на мобилния оператор преди сделката беше с обща дължина от около 5 хил. км, към които ще се добавят 2 хил. км от тази на "Близу". Това показва мащабите, които "Мобилтел" придобива на този пазар. В комбинация с това, че и двата телекома разполагат с пълен спектър от телекомуникационни услуги, които могат да предлагат на своите абонати в разнообразни пакети, допълнително засилва техните позиции по всички фронтове.

Ключът от канала

Говорейки за "неравна борба", всъщност малките интернет доставчици имат предвид условията и цените на БТК за полагане на оптични кабели в нейната канална мрежа от други оператори. По закон всички те трябваше да вкарат инфраструктурата си в шахтите на БТК още от началото на 2007 г. Процесът оттогава насам се случва бавно и  е съпроводен с непрекъснати спорове между телекома и интернет и тв доставчиците за цени и условия. В цялата тази картина се намесва КРС, която се опитва да намери балансираща позиция, която да удволетвори двете страни. БТК иска повече средства, защото твърди, че се нуждае от тях за скъпата поддръжка на каналната инфраструктура, докато операторите се оплакват, че тарифите са твърде високи и компанията се опитва да попречи на бизнеса им, отказвайки достъп. Според малки доставчици таксите за шахтите на телекома понякога достигат близо една трета от оперативните им разходи.

В крайна смекта войната за каналната мрежа минава сравнително тихо - на ниво двустранни разговори между операторите и БТК, писма до КРС и съдебни жалби. Последните две се налагаха заради разликата в мащабите между телекома и малките компании. В доста случаи става въпрос за предприятия с по няколкостотин или няколко хиляди абонати срещу най-големия оператор в страната. Доскорошните средни играчи в лицето на "Мобилтел", "Булстаком" и "Близу" например имат по-добра база за преговори предвид по-големите им мащаби. След придобиването на "Близу" от "Мобилтел" нещата за малките няма да се променят особено – най-много да им се наложи да преговарят с още един голям телеком за достъп до каналната мрежа.

Бъдещето на малките

Перспективата за стотиците малки доставчици не е чак толкова мрачна, както изглежда на пръв поглед. От една страна, може да получат глътка въздух, след като се приемат новите правила, наложени от Брюксел, за достъп до инфраструктурата на предприятията за комунални услуги. Така например да могат да се разполагат оптични кабели паралелно с тези на енергоразпределителните дружества, водо- и газоснабдителните и т.н. Това ще даде на малките интернет доставчици повече алтернативи за полагане на кабелната им мрежа, но не е гаранция, че цената за линеен метър ще бъде по-ниска от тази, която в момента иска БТК.

По-важният момент е чисто пазарен. След като двата основни телекома вече разполагат с максимално диверсифицирано портфолио и могат да предлагат пълна гама пакетни предложения, третият голям оператор "Теленор" е заплашен да остане изолиран. Независимо че от първия ден, откакто пое ръководството на телекома, главният изпълнителен директор Стайн-Ерик Велан обяви, че новият норвежки собственик иска да развива само мобилни услуги, компанията все повече се заглежда в навлизането на фиксирания пазар. "Теленор" е вторият участник, който е наддавал при продажбата на "Близу", но в крайна сметка загуби най-добрия си шанс да навлезе ударно в стационарния телеком сектор. След като не е успял да купи най-големия кабелен оператор в страната, по информация на "Капитал" мобилният оператор е започнал да обмисля план Б и е предлагал потенциално изкупуване на редица малки оператори, за да получи достъп до фиксирана услуга. Най-вероятният развой на събитията в краткосрочен план е тези малки оператори да предложат да предоставят достъп до интернет на едро за "Теленор", а телекомът да включи услугата под своя бранд – или т.нар. white label договор. За момента няма потвърждение за подобни сключени договори, но не е изключено скоро да има раздвижване в тази посока.

Друг възможен сценарий е да продължи окрупняването на малките доставчици, като някои от по-големите регионални изкупят определни местни. По подобен начин бургаският оператор "Комнет" си осигури присъствие на софийския пазар, след като придоби няколко квартални фирми. Подобна тенденция може да се развие и в други области, особено ако натискът от вече основните двама играчи се засили.

Във всички случаи "Мобилтел" за втори път променя пазара за фиксиран интернет. Първия път с покупката на "Мегалан" и "Спектър нет", която доведе до застой в консолидацията на сектора заради високите цени, които малките оператори започнаха да искат. Сега обаче прекрояването на пазара ще бъде пълно, като "Мобилтел" с придобиването си на "Близу" ще наложи двуполюсен модел, като за първи път ще има някой, който да оспори пазарното лидерство на БТК.

Още от Капитал