Фармацевтичният пазар забави ръста си

В София се извършват 28% от продажбите на лекарства

Ръстът на пазара през миналата година беше едва 4.8%.
Ръстът на пазара през миналата година беше едва 4.8%.    ©  Надежда Чипева
Ръстът на пазара през миналата година беше едва 4.8%.
Ръстът на пазара през миналата година беше едва 4.8%.    ©  Надежда Чипева

Фармацевтичният пазар през 2018 г. се забави значително с повече от 50% и ръстът му е бил 4.8% по данни на международната анализаторска компания IQVIA. Причината за спада продължава да бъде една - държавната политика и по-специално мерките, предприети от Националната здравноосигурителна каса за ограничаване на разходите за иновативни продукти. През миналата година за лекарства с рецепта обществените фондове - здравната каса, здравното министерство и болниците, както и пациентите са платили общо над 2.5 млрд. лв., като 74% от тях се падат на аптечния пазар; 55% от пазара в стойност продължават да се държат от оригиналните компании, като на генеричните се падат 32%, а на продуктите без рецепта - 13%.

Столицата София продължава да бъде най-големият пазар за лекарства – в нея се осъществяват 28% от продажбите на лекарства.

По-голям ръст в болниците

Отново движеща сила на ръста в сектора има болничният пазар, който е със съществено по-малък размер в сравнение с аптечния.

"Болничният пазар за прескрипторни продукти е нараснал с 12.8% а аптечният със 7.6%", коментира Иван Георгиев, регионален мениджър на IQVIA за България. Проучванията на пазара отбелязват, че специално за оборотите на болничния пазар принос имат 10 болници, които са отговорни за над 50% от плащанията за лекарства в клиники. Видно от списъка с лечебните заведения, става въпрос за клиники, които лекуват онкологични и онкохематологични заболявания (виж карето) и двигател на ръста се оказва единствено този пазар с приложени повече и по-нови медикаменти. През миналата година само здравната каса е покрила продукти за лечение на злокачествени заболявания в размер на 415.7 млн. лв. в 40 клиники при заложени в бюджета й 282 млн. лв. по това перо. Само първата клиника по потребление е приложила на пациентите си химиотерапевтични продукти на стойност 35.9 млн. лв. Видно, че при онкоболните има повишена преживяемост и по-добри методи на лечение, което рефлектира в увеличаване на плащанията на здравната каса.

Размествания при най-големите

Както и през предишните години топ 10 на компаниите държи над 46% от продажбите на целия фармацевтичен пазар. От тази година IQVIA не класира компаниите по кумулативни обороти в стойност, а разделя продажбите им на продукти по лекарско предписание и на такива без рецепта, като тази категория включва и хранителните добавки.

Традиционно първи в продажби по стойност е швейцарският концерн Novartis, чиито продажби са обединени с тези на генеричното му подразделение Sandoz. Най-забележимо е изкачването в класацията на българската дивизия на американския световен лидер във фармацията Pfizer, който заема трето място по продажби в сравнение със седмо през 2017 г. Забележителен ръст има и при Merck Sharp & Dhome (MSD).

"Ръстът при Pfizer продължава благодарение на силните продажби на антикоагуланти. MSD показват най-бърз растеж от средно 25% през последните три години, който се дължи основно на продукта им в имунотерапията на онкологични заболявания", коментира Иван Георгиев.

Засилените продажби на скъпоструващи лекарства по лекарско предписание през 2018 г. на практика оставят извън топ 10 в прескрипторната класация единствената българска фармацевтична компания "Софарма", която обаче си остава лидер по продадени опаковки и втора по стойност в продуктите без рецепта.

В сегмента на лекарствата и хранителните добавки, за които не се изисква лекарско предписание, през миналата година пазарът отбелязва ръст от повече от 7% спрямо 2017 г.

"Този ръст се дължи почти изцяло на регистрираните лекарствените продукти. При хранителните добавки има забавяне, но прогнозата е за по-бърз растеж и изравняване между лекарства и добавки през 2020 година. Нерегистрираните продукти (хранителните добавки) срещу кашлица и настинка имат най-значителен ръст, като удвояват обема си спрямо 2015 г.", казва Иван Георгиев. Той допълва, че хранителните добавки с най-големи продажби са витамините – с 85 млн. лв., и продуктите за храносмилателна система – с 60 млн. лв.

Тенденцията лекарства без рецепта да се превръщат в хранителни добавки, както в случая с витамините, продължава. Причините за това са няколко. Лекарствата без рецепта подлежат на строг контрол на състава, трябва да им бъде изготвено досие и да се произвеждат по правилата на добрата производствена практика, като целият този процес подлежи на контрол от здравните власти. В допълнение, държавата контролира не само състава, регистрацията и производството, но и цената на лекарствата без рецепта. През последните три години максималната продажна цена на всички такива медикаменти беше замразена с наредба на здравното министерство, чиято крайна цел беше да намали плащанията на пациентите.

За разлика от тях хранителните добавки не подлежат на контрол на производството, състава и цената. При тях производителите регистрират в Агенцията за контрол и безопасност на храните само етикета и опаковката им, а за състава като цяло клиентите могат да разчитат само на репутацията на производителя. Ако той е фармацевтична компания с традиции, най-вероятно добавките ще се произвеждат в условията, в които и лекарствата.

Компаниите с най-големи продажби в сегмента лекарства без рецепта са фармацевтични производители с традиции и по-голямата част от пазара им е от лекарства без рецепта и в много по-малка степен – на хранителни добавки. Лидер по продажби в стойност е Actavis, компания на Teva.

По-малко аптеки

IQVIA изследва и тенденциите на аптечния пазар и според последния й доклад през последите три години се забелязва намаление на броя на новооткритите аптеки със средно 15% на година. Действащите аптеки са над 3200 и България запазва третото си място в Европа по брой аптеки на глава от населението - 51 аптеки на 100 хил. жители спрямо средно 30 в Европа.

"По данни на IQVIA индивидуалните аптеки в България са около 45% от всичките приблизително 3200, като тенденцията е към намаление. Преди години този показател е бил 55", коментира Георгиев. Той допълва, че пазарният дял на индивидуалните аптеки е около 25% за 2018 г. и също намалява през годините, макар и по-бавно. Останалите 75% от продажбите минават през вериги от два и повече обекта.

В традиционната си анкета с мениджърите на фармацевтичните компании в топ 10 по продажби на прескрипторния пазар и пазара без рецепта "Капитал" се поинтересува от тяхното мнение за развитието на пазара и самата компания в България и в глобален план, отражението на регулаторната среда и здравните политики върху пазара и пациентите, както и от прогнозите им за пазара през тази година.

№ 1 - Novartis

"Novartis България", със своите основни подразделения Innovative Medicines и Sandoz, продължава да бъде ключов партньор в здравеопазването в България и водеща фармацевтична компания. На 9 април 2019 г. беше официално обявено отделянето на офталмологичното подразделение – Alcon, в отделна компания. Това е част от глобалната стратегия на Novartis за засилване на фокуса върху лекарствените продукти. Ръстът на Novartis и през 2018 г. се дължи основно на предлаганите от Sandoz достъпни генерични лекарства и биоподобни продукти, както и широко използвани лекарствени продукти без рецепта. По този начин Novartis внася стабилност в здравната система, спестява обществен ресурс, покрива конкретни медицински нужди и подобрява достъпа на българските пациенти до нужната терапия. "Novartis България" се затвърждава като лидер сред фармацевтичните компании и по брой клинични изпитвания в страната – 64 за изминалата година с 1500 пациенти, включени в тях, и 4.8 млн. евро инвестиции в развойна дейност и инфраструктура.

Novartis предлага 156 лекарствени продукта в България, които достигат до 0.9 млн. пациенти средно на месец. Чрез иновативни и генерични лекарствени продукти, лекарства без рецепта и биоподобни медикаменти нашата компания предлага експертни решения в различни области на здравеопазването: кардиология, онкология, хематология, неврология, пулмология, ендокринология, ревматология, дерматология, алергология, офталмология, редки болести.

От тази година един лекарствен продукт за лечение на деца с множествена склероза ще бъде заплащан от НЗОК, а три нови онкологични лекарствени продукта получиха положителна оценка от Комисията по оценка на здравните технологии и очакваме да бъдат заплащани от НЗОК от началото на следващата година.

Novartis продължава да бъде отговорен лидер в предоставянето на цялостни решения в здравеопазването. Ние гледаме стратегически на нашето развитие в България с хоризонт 5-10 години напред и всички наши активности следват тази визия. Налагането на рестриктивни мерки със сигурност ограничава достъпа на пациентите до ефективни иновативни терапии. Нашата работа е непрекъснато да търсим начини за подобряване на достъпа в сътрудничество с основните заинтересовани страни.

Българското здравеопазване продължава да има нужда от ясна стратегия с конкретни приоритети, които да направят средата по-устойчива, по-предвидима и по-прозрачна. Въвеждането на "механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК" дава пълен контрол върху разходите за лекарствени продукти. Това е финансов механизъм, който има рестриктивен характер и ограничава ръста на компаниите. Въпреки това той може да бъде развит във времето и използван като основа за изработване на цялостен стратегически механизъм, който да гарантира развитието на здравния сектор. Налагането на други допълнителни рестрикции по отношение на лекарствената политика като т.нар. мярка за "разходна ефективност" води само до генериране на излишно напрежение в този толкова чувствителен сектор. Подобни рестриктивни механизми забавят достъпа на българските пациенти до ефективни иновативни терапии и ограничават възможностите на лекарите да избират най-доброто според тях лечение за техните конкретни пациенти. Диалог, консенсус и прозрачност са ключовите думи, които трябва да определят сътрудничеството между основните заинтересовани страни в сектора.

Novartis продължава да развива високотехнологичните си платформи за радиофармацевтици, клетъчни и генни терапии. През следващите три години очакваме пациентите да имат достъп до нови лекарствени продукти в неврологията, алергологията, офталмологията, онкологията, в това число и до първата генна терапия за лечение на определена група пациенти със спинална мускулна атрофия, чиито основни типове засягат деца под една година. Продължаваме активно да изпълняваме и нашия ангажимент към пациентите със сърдечна недостатъчност - най-честата причина българите над 65-годишна възраст да влизат в болница.

№ 2 - Roche

2018 г. беше отново изключително предизвикателна и в същото време много успешна за "Roche България". През изминалата година според данни на IQVIA "Roche България" отчете ръст с 4.3% в продажбите си и е на второ място сред всички компании на българския фармацевтичен пазар с пазарен дял 6.7% (Rx+OTC), както и продължава да е лидер в болничния пазар.

Успяхме да направим достъпни за българските пациенти четири иновативни терапии в различни области.

Лекарството ни за множествена склероза (МС) беше реимбурсирано и в двете си индикации - при пациенти с пристъпни форми на МС и при пациенти с първично прогресираща МС, която е една от най-тежките форми на заболяването и към момента е единственото одобрено лечение за тези пациенти.

Roche като лидер в онкологията направи още една голяма крачка в тази област през изминалата година с успешното постигане на реимбурсация на първата анти-PD-L1 имунотерапия в онкологията, променяйки подхода при борбата срещу рака в две много трудни за лечение локализации – белодробния и уротелния карцином. При уротелния карцином почти нямаше нови лечения през последните 30 години.

От друга страна, ракът на белия дроб е водещ приоритет за Roche, като ние сме ангажирани с разработването на нови подходи, лекарства и диагностични тестове, които да помогнат на хората с тази смъртоносна болест. През миналата година беше реимбурсирано още едно лекарство, с което лекарите разполагат вече и в България. за да им помогне в трансформацията на живота на пациентите с една специфична форма на рак на белия дроб - ALK+ недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД).

В продължение на повече от две десетилетия Roche предоставя иновативни лекарства и за пациентите със злокачествени заболявания на кръвта. И тази година успяхме да постигнем реимбурсация на иновативно лечение на пациентите с фоликуларен лимфом, който е част от групата на Неходжкиновите лимфоми.

Нашата дългосрочна визия е да гарантираме, че скринингът, диагностиката, лечението и профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време. И затова сме много сме щастливи, че през 2018 г. българските пациенти получиха възможност за достъп и до персонализираната услуга FoundationOne CDx на Roche Foundation Medicine. FoundationOne®CDx е in vitro диагностичен тест, с който се откриват четирите класа геномни алтерации. Подходът на изчерпателно геномно профилиране на Foundation Medicine използва технологията секвениране от следващо поколение (NGS). През 2019 г. "Roche България" предоставя още една услуга на Roche Foundation Medicine - FoundationOne®Liquid, с която се анализират кръвни проби от пациенти със солидни тумори. Общо регистрираните лекарства в България на Roche са 35.

Фармацевтичният пазар отчете ръст в световен мащаб и причините за това са добре известни, а именно застаряващо население, увеличена заболеваемост, по-ефективни методи за лечение, по-добра диагностика. Развитието на медицината увеличава продължителността на живота, но, разбира се, това увеличава и необходимостта от здравни услуги и по-добро лекарствено лечение. През последните години бяха положени усилия, за да са подобри достъпът до лечение на българските пациенти. Въпреки това, все още има дълъг път, който да се извърви, за да се достигне нивото на останалите eвропейски държави по отношение на достъпа до съвременна лекарствена терапия. По данни на EFPIA само около 20% от разрешените за употреба в Европа през последните три години лекарства са достигнали до българския пациент. Дори тези 20% от иновативните терапии, които биха могли да спасят живота на българските пациенти, достигат до тях със средно забавяне от 550 дни. Предизвикателствата, с които фармацевтичните компаниите се сблъскват в България, са много. Средата е много динамична и честите промени са факт. През изминалата и настоящата година се предприеха редица законови и регулаторни промени, които променят изключително много възможността за достъпа до иновации за лечение от страна на пациентите.

Ние сме убедени, че регулация и оценка на ефективността безспорно трябва да има, но тези мерки трябва да бъдат базирани на обективни и добре обмислени данни, за да не доведат до компрометиране лечението на пациентите. Развитието на здравните системи в Европа, в това число и фармацевтичният им сегмент, отбелязват ръстове и се движат с много бързи темпове. Поради това фокусирането им върху резултата от лечението и вземането на информирани решения в какви здравни услуги да се инвестира публичен ресурс е по-важно от всякога. Към момента здравните системи в България изпитват затруднения да посрещнат иновациите в здравните технологии. За да е възможно това, трябва да се изгради нужната инфраструктура, която да събира и анализира данни за постигнатите резултати от прилагането на конкретните терапевтични методи. Изключително важно е създаването на регистри, консистентни и качествени бази данни и въвеждането на електронно здравеопазване. И не на последно място - ясни политики в областта на превенцията и контрола на заболяванията, мащабни скринингови програми, подкрепа на лекарите и обезпечаване на терапиите в името на българските пациенти, техните семейства и цялото общество.

Нашата позиция е, че устойчивият ръст на инвестициите в здравеопазването би следвало да се постави като национален приоритет. Огромна стъпка в правилната посока би била разглеждането на изразходваните средства за здравеопазване като инвестиция, а не само като разход. Конструктивната дискусия следва да бъде насочена към допълнителни източници на средства - например ставката на ДДС за лекарства, надграждане на здравноосигурителния модел, подобряване на събираемостта и алтернативни източници на средства. Нужни са и насочени и съвместни усилия за ранната диагностика на рака, особено по отношение на навлизането на следващото ниво на персонализирано здравеопазване.

Вярваме, че посредством отворен диалог и с общи усилия на здравните власти медицинската общност, пациентите и фармацевтичната индустрия, споделяйки опит, знания и експертиза, ще осигурим по-добро и качествено здравеопазване и достъп до иновации за българските пациенти.

2018 година беше изключително успешна и за Roche групата (фармацевтична и диагностична дивизия). Отбелязахме ръст в продажбите със 7% спрямо 2017. Roche отново е един от най-големите инвеститори в научноизследователска и развойна дейност с инвестиции 11 милиарда швейцарски франка. Областите, върху които сме се съсредоточили, са: онкология, имунология, инфекциозни болести, офталмология и неврология. През 2019 г. очакваме много иновации да навлязат и да се одобрят за употреба в Европа като възможност за лечение на тройно негативен рак на гърдата, както и поредната иновация в онкологичното портфолио от таргетни терапии на Roche, която обединява последните съвременни технологии и геномното профилиране, проправяйки пътя още по-далеч на персонализирания подход в здравеопазването. В ерата на дигиталните технологии все повече ще можем да адаптираме лечението към нуждите на конкретните индивиди и малки групи пациенти. Много повече информация ще бъде събирана, съхранявана и анализирана, за да се научи как се проявяват болестите и какво преживяват пациентите с тези заболявания в ежедневието.

Плановете ни за 2019 г. за българския пазар включват осигуряване на устойчив достъп на пациентите до иновативни лекарствени продукти чрез изпълнение на специфични стратегии за това, както и чрез постигане на ефективна реимбурсация на няколко иновативни терапии като първото биспецифично моноклонално антитяло за профилактично лечение на пациенти с хемофилия А, което е възможно решение на редица нерешени проблеми при тези пациенти и може да промени значително качеството им на живот. Ще работим също така и за това до българските пациенти да достигнат иновативни терапии в онкологията и редица автоимунни заболявания, за които от десетилетия няма алтернатива за лечение.

№ 2.1. - Sopharma

Изминалата година на първо място беше изпълнена с положителни емоции – "Софарма" празнува своята 85-годишнина. В навечерието на празника зала "Арена Армеец" едва побра всичките ни служители от родината и чужбина, семействата ни, нашите партньори и приятели. Беше година на равносметка и полагане на нови цели. Въпреки "болното" ни здравеопазване продуктите ни достигнаха до хората. Останахме верни на себе си, предлагайки и промотирайки достъпно лечение в основните терапевтични групи, отбелязвайки ръст в почти всички от тях, а най-висок - в продуктите за заболявания на храносмилателна система и метаболизъм, сърдечносъдова система и системни хормонални препарати.

За 2018 г. сме лидер с 11.3% пазарен дял в опаковки. В България "Софарма" има 250 актуални разрешения за употреба (221 с производител "Софарма" АД и 29 лицензионни).

През миналата година в България са регистрирани четири нови лекарства за лекуване на урологични заболявания, гастроентерологични заболявания, настинка и грип и сърдечно-съдови заболявания. Един от инжекционнните продукти - норепинефрин (норадреналин), е регистриран по децентрализираната процедура в пет страни от ЕС, включително и България.

Промените при ОТС продуктите са видими, положихме усилия да осъвременим опаковките, за да отговарят на качеството на продукта и за да се обърнем към по-младите хора, които искаме да убедим в ефективното лечение на достъпна цена, произведено в България с европейско качество. Имаме много силни продукти с традиция на пазара, но доскоро не бяхме сред най-модерните компании по отношение на маркетинговите си усилия. Доста консервативни сме, учим се, но може би по-бавно, отколкото пазарът изисква от нас в резултат на съвременната динамика.

Най-новите продукти, които са регистрирани и предстои да видите на пазара, са лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата, лекарства срещу киселини, гранули за орален разтвор срещу грип и норарденалин, концентрат за инжекции, а през 2019-2020 г. ще бъдат подадени за регистрация шест нови лекарства за лекуване на белодробни заболявания, възпаление и болка, урологични заболявания и други.

Чрез членството си в редица професионални организации ние се стремим да изразяваме позиция в полза на пациента по основните законодателни въпроси. В последните промени на наредбата за цените "БГ Фарма", асоциацията на генеричните производители в България, чийто основател сме, успя да постигне някои частични успехи: беше удължен срокът за подаване на декларации за цени и съответно проверка от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от една на две години. Това дава относителна стабилност на фармацевтичната индустрия, възможност за по-добро планиране на усилията и предотвратява до известна степен непрекъснатото "изчезване" на един или друг продукт от пазара. Промяната до известна степен ще забави ценовата ерозия, но стъпките, които ще повлияят най-силно на този процес, са свързани с провеждането на трайна прогенерична политика, подобряване на ценообразуването и по-голяма прозрачност при разходване на средствата. Независимо от факта, че достигането на един фармацевтичен продукт до пациента е дълъг път като ресурс - както времеви, така и финансов, всички искаме до пазара и пациента да стигат съвременни лечения, качествени алтернативи и достъпни медикаменти. Другата промяна беше, че за пръв път се разрешава повишаването на цената на медикамент от Позитивния списък при отпадане на референт, макар по доста сложен механизъм. Освен това двете групи от референтни държави се обединяват в една с десет държави. Отпадат първоначално предложените проблемни Полша и Унгария, но за съжаление остава Румъния въпреки хаоса във фармацевтичното й законодателство, няколкото списъка с цени и т.н. Големият проблем в измененията на наредбата е включеното изискване за пререгистрация на пределните цени на медикаментите по лекарско предписание. Това ще доведе до отпадане на много лекарства, тъй като, за да балансира необходимостта от ресурс, всяка компания ще редуцира портфолиото си при пререгистрацията.

Механизмът за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК цели да ограничи безконтролното увеличаване на разходите за медикаменти, формирано главно от изключително скъпите иновативни медикаменти в областта на онкологията.

Позитивно е разделянето на медикаментите на три групи, като всяка от групите ще компенсира отделно евентуалния преразход: скъпоструващи – отпускани по протокол; за домашно лечение - формирана в огромната си част от генерични продукти и онкология и кръвни продукти. Разбира се, всички очакваме да видим как ще се приложат на практика редицата неясноти в механизма.

В огромната част от страните на ЕС се провежда активна прогенерична политика с ясното съзнание, че това води до намаляване на разходите и увеличаване на достъпа до лечение. В България това само се декларира, без да е предприета нито една прогенерична стъпка. Другият проблем, решен в ЕС и изключително наболял у нас, е ниската реимбурсация - от 25% до 50%, на медикаментите за лечение на социално значимите заболявания (например сърдечно-съдовите), засягащи огромната част от населението. Това води до неадекватна терапия с всички произтичащи от това последствия.

Предизвикателствата пред нас през тази година са свързани с централизираното управление на маркетинг усилията, налагане на единна политика в подкрепа на "локомотива" на групата – "Софарма", и координация и правилно насочване на ресурсите за развитие. Започнахме постепенно да се фокусираме върху това, в което сме добри, за да бъдем максимално полезни на хората. Проектът "Табекс" в САЩ движат нашите партньори от Achieve Life Sciences, които са публична компания (NASDAQ: ACHV) и предоставят подробна информация за напредъка си редовно в медиите и на своята интернет страница. Наблюдаваме интерес и към други наши традиционни продукти и се надяваме скоро да имаме новина в тази посока.

№ 3 - Pfizer

През изминалата година продължихме да работим активно в посока осигуряване достъпа на българските пациенти до лекарствените продукти на Пфайзер, което е основен наш приоритет както в България, така и на глобално ниво. През 2018 година нашите продукти помогнаха на над половин милион пациента в България.

Други много важни теми за нас бяха ранната диагностика, профилактиката и повишаване на информираността на обществото, затова продължаваме да подкрепяме и участваме в кампании и програми на неправителствени организации, насочени в тази посока.

Динамиката на промените в нормативната уредба, наложени особено в последната година, изправиха пред предизвикателства целия фармацевтичен сектор и поставиха под въпрос достъпа на българските пациенти до иновативни терапии, които в някои случаи са единствен шанс за лечение. Регулаторната рамка в България за лекарства винаги е била изключително стриктна и усложнена, с множество административни процедури, а непрекъснатите промени затрудняват изключително планирането, което създава и предпоставки за допълнително забавяне на достъпа до пазара.

Независимо от динамиката в средата, благодарение на добрата ни колаборация със здравните институции и в тясно сътрудничество както с НЗОК и МЗ, така и с научните среди и неправителствения сектор успяхме заедно адекватно и своевременно да защитим интересите на пациентите.

Гордеем се, че запазихме на българския пазар всички над 100 регистрирани лекарствени продукта за лечение на заболявания в редица терапевтични области и да затвърдим позицията си на една от водещите фармацевтични компании.

Същевременно в синхрон и с глобалната ни стратегия останахме тясно фокусирани върху разработването и предоставянето на иновативни терапии, подобряващи здравето и качеството на живот на пациентите. В тази връзка сме щастливи да споделим, че през 2018 г. успяхме да осигурим достъп на българските пациенти до два нови продукта. Единият е в областта на ревматологията и имунологията и е за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък ревматоиден артрит. Вторият медикамент е в областта на онкологията и е предназначен за лечение на метастазирал рак на гърдата, който всяка година е причина за смъртта стотици хиляди жени по света. И двете заболявания са с голяма социална значимост и засягат директно или индиректно почти всяко българско семейство.

Отчитайки всички въведени до момента механизми за контрол на публичните разходи както за лекарствени продукти, така и за медицински дейности очакванията ни са за една нелека година от бизнес гледна точка. За радост здравният сектор в момента се ръководи от хора експерти с дългогодишен опит в управлението на здравеопазването и сериозен административен капацитет, което е предпоставка за взимане на адекватни решения в полза на пациентите. Надяваме се, че ще продължим добрата си колаборация със здравните власти и медицинското съсловие, за да не попречат промените в нормативната уредба на своевременния достъп на пациентите до най-подходящата за тях терапия.

Тъй като на практика трудно могат да бъдат идентифицирани практики и инструменти за контрол на разходите, които вече да не са въведени в България, а и вярваме, че за всички е пределно ясно - проблемът не е в разходите, а в ограничения размер на публичните средства за здраве, искрено се надявам политиците да пренасочат усилията си към обезпечаване на допълнителни източници за финансиране на системата. През изминалата година се откри дебатът за втори стълб на здравно осигуряване, коментирани са във времето и възможности за допълнително финансиране чрез така наречения данък "вредни стоки", които смятаме, че трябва да бъдат подновени, защото единствено увеличаване на средствата за здраве биха решили проблемите на сектора.

В глобален план 2018-а беше поредната успешна година за Пфайзер и в световен мащаб, компанията запази лидерските си позиции във фармацевтичния сектор с много добри резултати и в двете си основни бизнес направления - "Иновативни продукти" и "Утвърдени продукти", осигуряващи терапевтични алтернативи в области като кардиология, неврология, психиатрия, онкология, редки болести, възпалителните заболявания и имунология, ваксинопрофилактика и офталмология.

Продължаваме да имаме и сериозно международно присъствие с над 125 пазара, в които Пфайзер предоставя своите лекарствени продукти, 58 собствени завода и над 90000 служители в света към февруари 2019 г.

Пфайзер е и един от най-големите инвеститори в развойна дейност в световен мащаб с над 180 научни колаборации през 2018 г. и през следващите години ще продължи да бъде активен в това направление. Новите лекарствени разработки, които се намират в различни фази на клинични изпитвания, са главно в областта на редките заболявания, онкология, възпалителни заболявания и имунология, вътрешни болести, ваксини. Изключително вълнуващи са и проектите, свързани с генната терапия за съвсем ново поколение лечение на редки заболявания като хемофилия А и мускулна дистрофия тип Дюшен.

През 2019 г. и занапред компанията ще бъде съсредоточена върху основната си цел да предоставя иновации, трансформиращи живота на пациентите.

Вярваме, че интересът и нуждите на пациентите трябва да бъдат поставяни в центъра на всичко, което правим, и сме убедени, че когато те печелят, печелим всички. Затова и през настоящата година, както и за в бъдеще ще работим в тяхна полза в активна колаборация с институциите и всички останали ключови участници в сферата на здравеопазването.

№ 4 - Actavis

2018 беше поредната предизвикателна година след окончателното приключване на интеграцията между "Тева" и "Актавис" в България. Actavis - компания на Теva, затвърждава своята лидерска позиция по продажби в опаковки. Продължихме да работим и развиваме стратегическите за Теva терапевтични области - неврология, кардиология, респираторни заболявания, онкология и онкохематология, продукти без лекарско предписание. Единадесет са новите продукти, които въведохме на българския пазар миналата година, главно в областите кардиология, централна нервна система, онкология. Със задоволство споделям, че през изминалата година продължиха корпоративните инвестиции на Теva в България. Консолидирахме служителите в София в нов, модерен, изпълнен изцяло по стандартите на Теva офис. В него вече работят близо 450 от общо 2000 служители на търговската, производствената част и корпоративните функции, базирани в страната. България вече се оформя като ключов за глобалната компания център, тук са концентрирани важни глобални и паневропейски звена като "Международен логистичен център"; "Покупки"; "Регулаторни дейности"; "Качество"; IT; "Работа с доставчици от трети страни". В този смисъл България е важна част от глобалната структура на "Тева" и съм сигурен, инвестициите у нас ще продължат.

Теva Pharmaceuticals е глобален лидер в генеричното фармацевтично производство, в България предлага най-богатото продуктово портфолио от висококачествени генерични медикаменти, но тези възможности не се използват пълноценно у нас. Имам предвид факта, че и през изминалата година така широко комуникираната прогенерична политика не се усещаше осезаемо, не беше видима. Сегментът на генериката продължава да бъде изключително силно притискан ценово от регулаторните режими по цени и реимбурсиране.

От една страна, наблюдавахме увеличение на продажбите в опаковки, което означава и по-широк достъп на българските пациенти до висококачествени генерични медикаменти и терапия. В същото време разходите на НЗОК за генерика или остават без промяна в някои терапевтични групи, или намаляват. За съжаление този процес продължава да води до изтегляне на доказани генерични медикаменти от българския пазар поради нерентабилност. Тук е мястото да отбележа, че в последните промени в Наредбата за цени и реимбурсиране се наблюдават позитивни сигнали за осъзнаване на този проблем от страна на Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Считам, че едно от основните предизвикателства в дългосрочната лекарствена политика е повишаване на реимбурсацията на медикаменти с приложение при пациенти с широко разпространени социално значими заболявания – сърдечно-съдови заболявания, диабет. При тези заболявания за съжаление българският пациент продължава да доплаща най-много в сравнение с всички държави в Европейския съюз. В този смисъл българските пациенти с подобни заболявания са дискриминирани в сравнение с тези, чието лечение се заплаща изцяло от НЗОК.

Искрено се надявам, че управлението на страната ще продължи да търси способи за повишаване на реимбурсацията на медикаментите с приложение в най-чувствителните за пациентите сегменти, особено след въвеждането на механизми за контрол на разходите на НЗОК. Със спестените средства вследствие от тези механизми, които да се инвестират в повишаване на реимбурсацията на посочените медикаменти, неминуемо ще станем свидетели на положителен ефект върху адекватната терапия на тези заболявания. От друга страна, ще се намали рискът от голям брой хоспитиализации и съответно ще се намалят разходите за хоспитализации поради компрометиране на лечението заради невъзможност за лекуване. През текущата година очаквам също въвеждането най-после на ясни критерии и стимули за по-широко предлагане на биоподобни медикаменти, което допълнително ще спести финансов ресурс, който да подпомогне увеличаването на реимбурсацията на медикаменти за социално значими заболявания.

Както вече споменах, Теva затвърди своята позиция на глобален лидер в генеричния фармацевтичен пазар. На глобално ниво ние предлагаме на пациентите повече от 35 000 продукта в над 60 страни. Нашето корпоративно портфолио е най-богатото на световния пазар. Всеки ден близо 200 милиона хора по света взимат медикамент на Теva. В тази връзка и през изминалата година продължи въвеждането на нови генерични продукти на световните пазари. Не пропускам факта, че Теva разработва и произвежда и иновативни медикаменти. Компанията взе стратегическото решение да инвестира в биофармацевтични продукти като част от нашия план за развитие и най-вече - да помогнем на пациентите по света. Два революционни продукта от Теva вече са факт - единият за пациенти с болестта на Хънгтингтън. Вторият - изключително важен за милиони пациенти с мигрена, който след одобрение в Америка получи такова и от Европейската агенция по лекарства.

№ 5 - AbbVie

Стабилното представяне на AbbVie на българския пазар продължи и през 2018 г. Предоставихме нова терапия за лечение на хронична лимфоцитна левкемия, която се очаква в следващите години да бъде одобрена и за други видове онкохематологични заболявания.

Продължаваме да бъдем лидер в сферата на възпалителните автоимунни заболявания. Компанията ни има вече дългогодишен опит в сферата на напреднала паркинсонова болест и съм щастлив, че с всяка изминала година повече хора могат да се възползват от нея. Още една добра новина за нас през 2018 г., а вярвам и за недоносените деца и техните родители е, че повече недоносени бебета и деца с вродени сърдечни заболявания бяха защитени от смъртоносния за тях респираторно-синцитиален вирус с нашето предпазно антитяло. В хепатит С отбелязваме спад, но не защото в България сме успели да елиминираме инфекцията, а защото много от заразените не знаят за състоянието си. Българската държава показа много силен ангажимент в осигуряване на лечение за хепатит С за всички нуждаещи се и бяхме давани за пример в цяла Европа. Надявам се скоро и в скрининга да бъдем добър пример и да покажем, че имаме целенасочена държавна политика за откриване на болните пациенти.Имаме 10 лекарства, които маркетираме в България, но ще продължим да предлагаме само 6 от тях в близко бъдеще, тъй като част от продуктите ни имат генерици или по-съвременни алтернативи и ние ги изтегляме от пазара. И това е логично - AbbVie е компания, която фокусира усилията си изцяло върху иновативни лечения за тежки и смъртоносни заболявания.

И за здравните власти и за компаниите има една много ключова дума и тя е предвидимост. Те искат да могат ясно да предвидят разходите си, а ние искаме предвидима регулаторна рамка и бизнес среда, в която да се развиваме. Остава само да уеднаквим начина, по който тълкуваме предвидимостта, да заговорим на един език, което е дългосрочна задача. Нововъведеният в началото на годината механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на НЗОК обаче всъщност разглежда предвидимостта едностранчиво. От компаниите се иска да покрият целия бюджетен дефицит за лекарства на здравната каса без ясни гаранции за нарастване на бюджета за лекарства през следващите години. Компаниите ще трябва да върнат обратно на НЗОК голяма част от приходите си и ще преоценят дали да предоставят на българските пациенти най-новите си лекарства в бъдеще. Цената ще се плати дългосрочно от обществото, но резултатите ще са може би фатални за хората, които страдат от конкретни заболявания и които няма да получат навреме най-добрата възможна грижа заради спънките пред иновацията. А нуждаещите се пациенти са безпомощно и тихо малцинство, което не е длъжно да следи всяка регулаторна промяна и да е наясно от какви възможности за лечение го лишава държавата.Налагат се и допълнителни препятствия пред иновацията. Освен дългите локални процедури за одобрение, за да започне да се реимбурсира иновативен медикамент в България, вече е необходимо да се изчака и едно позитивно становище от комисия за оценка на здравни технологии от чужда държава, както и да се чакат 5 държави от ЕС да са реимбурсирали лекарството от най-големите си публични фондове. Може да се стигне до повече от 3-4 години забавяне достъпа на пациентите до дадено лекарство след одобрението му за употреба в Европа.

Това, което рядко стига до обществото, е, че пациентите от много други държави от ЕС имат достъп до иновативните терапии преди оценка от местната комисия по здравни технологии и преди реимбурсация от публичен фонд, защото там са приели, че здравето на пациента е преди всичко, и когато няма алтернатива за неговото лечение, всички административни процеси са облекчени.

Надявам се обаче, че в диалог с институциите постепенно ще преодолеем тези предизвикателства пред иновацията, защото съм убеден, че нуждата на пациента ще надделее пред страховете на платците, че разходите за лекарства растат. Има много позитивни сигнали, че ръководството на НЗОК мисли в тази посока – например идеята за 365- дневен протокол или възможността фирмите да доплащат директно на касата отстъпките в полза на пациента – чудесни инициативи в интерес на лекуващите се българи.

Надяваме се от 2020 г. да успеем да представим няколко нови лекарства в областта на имунологията и онкологията. На глобално ниво миналата година сме инвестирали 5.1 млрд. щатски долара в разработка на нови медикаменти и за щастие очакваме сериозни научни пробиви в областта на алцхаймер и др. Ще бъде цяло чудо, ако успеят всичките научни достижения, които AbbVie разработва на глобално ниво, да дойдат навреме и в България при тази трудна за иновацията среда, но аз оставам оптимист и заедно с моя екип ще продължаваме да работим чудесата да се случват.

№ 6 - AstraZeneca

"АстраЗенека" по пътя на своето развитие се намира в ключов за компанията етап на връщане към растеж в световен мащаб. Можем да кажем, че трудните и предизвикателни периоди остават в миналото. Благодарение на стратегия, основана на силата на науката, инвестиции в обещаващо портфолио и реализирани стратегически партньорства в рамките на последните 5 години, чрез умелото ръководство на висшия мениджърски екип на компанията и усилията на всички служители успяхме да изведем компанията до нови хоризонти.

Амбицията на "АстраЗенека" в световен мащаб е до 2020 г. компанията да бъде лидер в приоритетните терапевтични области - онкология, диабет, сърдечно-съдови и респираторни заболявания, като стремежът ни е да подобрим живота на 200 милиона пациенти по целия свят. Постигането на тази цел се осъществява чрез иновативни решения, основани на научните достижения.

От съществено значение е страната ни да продължи дебата, свързан с равния достъп на пациентите от ЕС до иновативни медикаменти, и да фокусира вниманието на страните членки към дигиталните решения, които могат да осигурят достъп за пациентите, добър терапевтичен отговор и устойчивост на разходите.

Фармацевтичната индустрия се намира в етап на революционни промени. Прогресът в технологиите, променящата се демографска структура, регулациите и утвърждаващия се персонализиран подход в лечението водят след себе си сериозни трансформации.

Нагласите и потребностите на пациентите се променят, като те все по-често използват интелигентни устройства, които им помагат да следят здравословното си състояние, резултати от изследвания и лечение.

Регулациите в областта на здравната реформа и тенденцията към все по-активното включване на пациентите и достъпа до информация оформят променящата се фармацевтична парадигма.Освен онкологичните заболявания "АстраЗенека" е силно мотивирана да подобри качеството на живот на пациентите с хронични заболявания като астма, ХОББ, диабет и сърдечно-съдови заболявания. От началото на годината представихме в България иновативна терапия за лечение на тежка астма. Пациентите с това заболяване обикновено са в активна работоспособна възраст, но постоянните симптоми като задух, кашлица, чести обостряния на заболяването, които изискват болнично лечение, не им позволяват да бъдат пълноценни в социален и професионален аспект. За да постигнат все пак някакво приемливо качество на живот на пациентите с тежка астма, до навлизане на биологичната терапия лекарите нямаха друга алтернатива, освен да изпишат кортикостероидна терапия. И тук порочният кръг се ускорява още повече, тъй като оралните кортикостероиди са медикаменти, които при продължително приложение могат да доведат до редица неблагоприятни ефекти. Списъкът е дълъг, но сред най-значимите са глаукома, повишено артериално налягане, катаракта, диабет, остеопороза и инфекции. Добрата новина е, че НЗОК ще реимбурсира биологичната терапия за тежка астма през настоящата година, а това е реален шанс за пациентите с това заболяване.

Приоритетна за "АстраЗенека" остава онкологията, като компанията проучва възможностите за лечение на широк кръг онкологични заболявания както с биологична терапия и с малки молекули, така и на различни комбинации между тях, които атакуват тумора директно или съдействат за активиране на имунната система на организма, която програмира смъртта на туморните клетки.

В световен мащаб компанията представя и нов продукт за лечение на хиперкалиемия и предстои да представи тройна комбинация за лечение на астма и ХОББ.

№ 6.1 - Reckitt Benckiser

2018 година беше много динамична за Reckitt Benckiser (RB), със силен растеж в основния ни бизнес и лансирания на нови продукти. Нашето представяне за 2018 г. се характеризира с двуцифрен ръст на продажбите ни. RB индикира ръст във всички сегменти, в които оперира – аналгетици, простуда и грип, и болно гърло. В най-голямата категория - болка, нурофен показа по-бърза еволюция от тази на категорията. През 2018 предложихме на майките нов нурофен за деца във формат меки капсули за дъвчене.

RB продължава с иновативните си предложения и през 2019 г., в която току-що лансирахме нашия нурофен лечебен пластир, който е уникален на пазара. Той е единственият ОТС пластир за външно приложение с удължено освобождаване на ибупрофен.През януари също надградихме портфолио си в категория болно гърло със стрепсилс портокал без захар в две разфасовки. Към днешна дата RB има 29 регистрирани лекарства на българския пазар, разпределени в четирите категории болка, простуда и грип, болно гърло и антасиди. В най-голямата категория - болка, портфолиото ни е разпределено в две подкатегории - за възрастни и за деца.Отбелязахме ръст във всички сегменти, в които сме представени.

В болка за възрастни форматът меки каспули е основно движещ в сегмента поради преимуществото си за бързо облекчаване на болката. В простуда и грип нурофен стоп колд е приблизително два пъти по-бърз от развитието на категорията. В болно гърло положителното ни представяне се дължи основно на трите направления - интензив серията, която включва таблетки за смучене и спрей с флурбипрофен, и основното ни портфолио от таблетки за смучене.Гавискон е вторият играч в ОТС сегмента за киселини, като последователно печели пазарни дялове в категорията година след година.

Ние работим в изключително регулиран бизнес. Като отговорна компания спазваме регулациите и винаги се съобразяваме с тях.

Ние сме много оптимистични за 2019 г. Имаме силни планове и способен екип, за да постигнем още една успешна година.RB не се конкурира с хранителните добавки, тъй като те са извън ОТС бизнеса. Настоящото ни портфолио е съсредоточено в ОТС лекарствата и е базирано на солидни проучвания и клинични тестове. Ние ценим безопасността на пациентите си и правим всичко необходимо, за да им предложим правилното решение.

На глобално ниво RB отчете добри резултати с едноцифрен ръст. България и целият югоизточен европейски регион показаха по-динамично развитие и са важен фактор за бизнеса ни в Европа. Ние ще продължим да предлагаме иновативни решения в сегментите, в които сме представени, и се надявам да покажем няколко вълнуващи иновации през следващата година.

№ 7 - Merck Sharp & Dhome (MSD)

MSD преминава през постепенна промяна по отношение на портфолиото и пазарното си присъствие в световен мащаб и същото се случва и тук, в България. Нашият фокус, движен от иновативната научноизследователска и развойна продуктова гама, по-голямата част от която достигна до пазара през последните няколко години и продължава да достига, е в терапевтичните области на онкологията и ваксините. В същото време ние все още поддържаме нашия интерес и инвестиции в областта на диабет и на няколко специализирани и болнични портфолиа, включително хепатит С, HIV, имунология. Нашият основен обхват и намерение като компания е да разработваме иновативни лекарства за нуждите на пациентите, като главна цел на местно ниво е да осигурим на българските пациенти достъп до лечение, еднакво с това на гражданите на ЕС.През 2018 г. въпреки предизвикателствата на външната среда, пред които бяхме изправени, беше добра година за MSD, тъй като ние се утвърдихме сред топ 10 компаниите в България и се насочихме към топ 5. Това е страхотна новина не само от гледна точка на представянето ни, но също така и от перспективата, че повече иновативни лекарства достигат до нуждаещите се пациенти. Въведохме няколко иновативни лечения на пазара и сме много горди, че българските пациенти ще имат достъп до тях.

В България по-голямата част от нашето портфолио е в онкологията, почти 50%, но същевременно е насочено и към разрастването и разпространяването в области като ваксини, диабет, хепатит, HIV и имунология (биологична).

През 2018 г. се фокусирахме върху онкологията и още няколко индикации, достигнали или готови да достигнат до българския пазар, но същевременно други продукти не бяха въведени по различни причини. В сравнение с нашите колеги от ЕС "MSD България" успя да стартира само приблизително 20-30% от наличното ново портфолио.

Макар че нетните разходи на НЗОК се увеличаваха през последните 5 години (много добра новина, тъй като това позволи на няколко иновативни лечения да навлязат на пазара), местната рамка е доста предизвикателна и невинаги е благоприятна за бърз достъп до нови иновативни лечения. Обикновено е необходимо известно време след одобрението на лекарството, за да достигне то до българския пазар. В резултат на това и съгласно проучването на EFPIA относно индикатора на пациентско изчакване повече от 550 дни отнема новият продукт да достигне до българския пазар, докато в същото време в ЕС-29 е около 400 дни, а в топ 5 дори по-малко от 200 дни. Тези приблизителни числа, както и самото проучване са публично достъпни. В допълнение, въз основа на същото проучване степента на достъпност на лекарствените средства в България за 2018 г. е била в областта на 20% или в долната част от скалата за ЕС. Това не е успокоително и мотивиращо за нуждаещите се пациенти, особено за българските, които сравнени с тези в Европа, са поставени в по-неизгодна ситуация.

За съжаление промените в новата наредба със сигурност няма да осигурят по-бърз достъп до иновативни лечения за българските пациенти или биха ускорили споменатите по-горе срокове. Въвеждането на бюджетна горна граница и новият механизъм за възвръщаемост на всеки растеж са изцяло обусловени от финансовия интерес да не се надвишава бюджетът, а не са базирани на оценките на реалните нужди от лечение на пациентите.

Въпреки предизвикателствата с поглед, отправен в предстоящите дни на MSD, ние виждаме бъдеще, изпълнено с голям оптимизъм и обещаващи новини за пациентите. Предстоят изследвания в онкологията, където все още има ключови незадоволени нужди на пациенти, като същевременно се фокусираме и върху областта на превенцията и ваксините. Вярваме, че силната комбинация от ефективно иновативно лечение и превенция е от решаващо значение за по-добър живот и ние с нетърпение очакваме да се ангажираме с обществото, за да сме сигурни, че българските пациенти имат достъп до нови и ефективни лечения.

Разбирайки ограниченията в бюджета за здравеопазване, считам, че като индустрия трябва да дадем конкретни предложения за това как да се осигури достатъчно финансиране и да се създаде бюджетна свобода за бъдещи иновативни лечения, за да се гарантира, че българските пациенти в нужда имат същите стандарти на здравеопазване, както останалата част от гражданите на ЕС. В повечето случаи ние не трябва да бъдем "откриватели", тъй като в Европа има много възможности за учене и заимстване на добри практики от страни, които са се изправяли пред и са се справили с подобни ситуации.

№ 8 - GlaxoSmithKline

GSK има много широко портфолио, обхващащо терапии за ХИВ и редки болести, ваксини, иновативни и утвърдени лекарствени продукти в областта на респираторните заболявания, урологията и антибиотиците.

Годината бе успешна за пациентите с тежка астма, които въпреки всички предизвикателства получиха достъп до новия биологичен продукт на Компанията, който осигурява контрол върху заболяването им. Наблюдаваме и подобрен процес на реализация за тръжните процедури за осигуряване имунизационния календар на новородените. Чрез последните промени се предотвратяват предизвикателствата, които страната ни имаше с доставките и се облекчава работата на общопрактикуващите лекари, при преминаването от един вид ваксина към друг всяка година. Те осигуряват и непрекъснато достъп до ваксини на всички деца, особено в условията на нарастваща заболеваемост от морбили, например.

През 2018 г. започна отбелязването на нашия юбилей – 50 години наследство в респираторната област и през 2019-а ще продължим – с различни активности. Променихме и начина, по който промотираме част от респираторното си портфолио, работейки с трета страна – партньор в повече от 10 европейски страни, за да посрещнем оптимално нуждите на пациентите и медицинските специалисти.

Надявам, че цялостният достъп до лекарства ще бъде ускорен, ние като индустрия сме изцяло отворени за диалог с всички отговорни институции. Заинтересованите страни продължават да участват в диалога, но изглежда, че здравната реформа все още се съсредоточава само върху лекарствата като разход, а не като дългосрочна инвестиция, а неефективността на системата остава нерешена. Лекарите трябва да могат да избират и предписват най-доброто лечение за всеки конкретен пациент съобразно неговите индивидуални нужди на базата на научни доказателства и на собствения си опит. Важно е медицинските специалисти и пациентите да имат добър достъп до нови терапии, дори и нивото на инвестиции в сектора на здравеопазването да продължи да е под това, което гражданите биха очаквали от държава-членка на ЕС, с растящ БВП и увеличаващ се бюджет.

Основните предизвикателства през миналата година бяха допълнителните отстъпки към НЗОК, сериализацията и Brexit, което създаде допълнителна оперативна работа на локално и европейско ниво. Мисля, че 2019 ще бъде много по-предизвикателна от миналата година, особено с готвените допълнителни законодателни мерки.

Основното, върху което ние като индустрия и институциите – като регулатори и законодатели трябва да се фокусираме е, че пациентът е в центъра на системата и не трябва да се допускат негативни последствия за него. Независимо дали става въпрос за ограничаване на достъп до терапия или компрометиране резултатите от лечението му. Здравето не е разход, а инвестиция и е важно това да бъде осъзнато максимално бързо от всички отговорни участници в сектора на здравеопазването.

Надявам се, че 2019-а няма да се характеризира със затруднен достъп на иновативните терапии до реимбурсация, което да доведе до късен достъп на пациента до лечение и скрит мораториум.

Нуждата от електронно здравеопазване е все по-необходима, тъй като то ще осигури прозрачност на цялостния процес по изразходване на публичните разходи в сектора. Очакваме и подобрения в компенсационния механизъм за доплащане от страна на пациентите за терапии, покривани от НЗОК.

Годината бе изключително успешна за компанията по няколко причини:

- GSK постигна подобрени оперативни резултати през 2018 г. с ръст на продажбите в групата, силно изпълнение на новите продукти във всички области – ваксини, респираторна област, ХИВ/СПИН.

- За шести пореден път оглавихме Access to Medicines Index.

- Портфолиото ни не спира да се разширява, като в близко бъдеще очакваме сериозни пробиви и иновации в онкологията и ХИВ/ СПИН.

- Успяхме да преструктурираме изцяло R&D дейностите си и стратегията ни е фокусирана върху имунология, генетика и нови технологии.

- Сключихме няколко сделки с компании като Tesaro, 23andMe и Merck, които ще ускорят новото ни R&D портфолио.

- Четири основни трансакции, вкл. новият Consumer Healthcare JV с Pfizer, който обявихме през 2018 г., за да подкрепим стратегията си и да преструктурираме портфейла на GSK Group.

- Имаме невероятно наследство и предизвикателство – 50 години опит в респираторната област и нова кампания "Ваксинирай се за цял живот".

№ - 8.1 Walmark

Целта ни и тази година е ръст около и малко под двуцифрения. Тъй като сме най-големите на пазара на хранителни добавки в България, то и ръстовете ни са по-скоро скромни, но систематични през годините, a трендовете на развитие в обем и стойност - устойчиви.

Имаме установени марки, за които работим целенасочено, разширявайки гамата им, подобрявайки състава, формата или и двете. Най-силни сме в грижата за женското здраве с доказалия се лидер уринал, в грижата за мъжкото здраве с лидера в сегмента простенал перфект, в детските мултивитамини с любимите на децата "Марсианци", значими сме в грижата за ставите с проензи, заемаме отлични позиции с новото болкоуспокояващо лекарство етриксенал, както и, разбира се, класиката за памет и кръвооросяване гинкоприм макс.

През изминалата година внедрихме нови предложения за специфични подсегменти на големи категории, в които сме с водещите марки – това са например уринал нефро, който благоприятства функция на бъбреците и цялостната отделителна система, а също и простенал найт, който в допълнение на адекватна грижа за мъжкото здраве подпомага и пълноценния нощен сън. Обновихме и засилихме гамата продуктите за детски имунитет с новите "Марсианци" ProImun и ProImun Akut.

Портфолиото на компанията възлиза вече на над 110 продукта, но разширяването й не е самоцел. Всяко ново предложение, което въвеждаме на пазара, трябва първо да отговори на два основни изисквания – да носи нова/допълнителна добавена стойност на потребителя и да има ниво на рентабилност, което да го прави икономически смислено.

Регулацията на цените на лекарства без рецепта на практика не ни се отрази, тъй като имаме две марки, които са ОТС, септофорт в сегмента за настинки и грип и новия продукт в сегмента на болкоуспокояващите лекарства – етриксенал с активна съставка напроксен. И двата сегмента са кървави откъм конкуренция и цени, но при нас имаме ясна политика на ценообразуване и ценово позициониране на марките и не целим повишение на цените всяка година. В този смисъл новата регулация не се отрази на показателите ни.

Що се отнася до регулацията на хранителните добавки, там е по-либерално, но смятам, че това е по-объркващо както за участниците на пазара, така и за самия регулатор – БАБХ. Не че е нужна друга, по-строга регулация от сегашния режим на нотификация и отговорност на производителя, но понякога е трудно да се изясни как точно да се спазва законът, остава място за тълкуване и интерпретация от страна на компаниите и регулатора. Това създава прецеденти, някои компании да получат одобрена нотификация на съставки, които на практика не са в забранения списък, но и не са ясно регламентирани. Ето такъв е примерът с многообещаващия CBD (canabidioil) от индустриалния коноп – разрешен е, но не е съвсем ясно дали, докога и при какви конкретни условия. Трябва да отбележа, че и администрацията в БАБХ също много се разви професионално и се работи в една посока с бизнеса, което е много ценно.

Прогнозата ми за развитие на пазара на ОТС лекарства и хранителни добавки е, че пазарът ще расте с минимум 7-8%.

Причините са ясни и те са свързани с проблемите в доболничната и болничната помощ, с нуждата на пациентите с хронични заболявания да подкрепят организма си с добавки, със засилените тенденции най-вече сред младите хора за здравословен начин на живот – това определено се превръща в новата мода мания, и не на последно място, все по-високата образованост на хората относно ползите от подкрепящи и/или лекуващи хранителни добавки и лекарства без рецепта.

Продуктите на "Валмарк" са добре оценени от българската аудитория. След 15 години на пазара мнозинството от брандовете на компанията се радват на висока популярност и доверие. Вярвам, че отличното съотношение цена - качество, доказаната ефективност и разнообразното портфолио, адресиращо ключови нужди на потребителите, са предпоставки за устойчив ръст и занапред.

Има, разбира се, и ограничения на българския пазар и основното сред тях е свързано със сериозната демографска криза в България. Отражение дават и покупателната способност на потребителите, както и по-дългосрочните промени в нагласите на хората.

№ 9 - Sanofi

Представянето ни на българския пазар следва тенденция на стабилност на Sanofi в глобален план. През 2018 г. Sanofi се нарежда на 6-о място сред иновативните компании в България и на 7-о място по продажби в абсолютна стойност в страната по данни на IMS Health. В абсолютна стойност годишните ни продажби за 2018 г. са в размер на 41.595 млн. евро. Най-голям дял в продажбите в България (с 41%) формира дивизията ни Primary care за обща медицина, сърдечно-съдови заболявания и диабет. На второ място в дела на продажбите на Sanofi в България се нареждат "Лекарствата без лекарско предписание" с 28%, който бележи и двуцифрен ръст от 16% на годишна база. На трето място по продажби е Sanofi Genzyme - бизнес подразделението за онкология, множествена склероза и редки болести, с 25% пазарен дял в продажбите на компанията в страната, a на Sanofi Pasteur подразделението за ваксини се падат 5% от продажбите.

През 2018 г. лансирахме един от най-иновативните продукти за множествена склероза, но също сериозно дообогатихме и портфолиото си в областта на продуктите без лекарско предписание. Част от добрите резултати на последното се дължат и на новите лекарства без рецепта, които бяха пуснати на пазара. Общо регистрираните ни продукти в България наброяват 175, от които новорегистираните в края на 2018 г. са девет.

През 2017 и 2018 година бяхме свидетели на промени в ръководствата на ключови здравни институции, включително промени и в Комисията по оценка на здравните технологии (ОЗТ). Това доведе до голямо забавяне в дейността на комисията. Въпреки това пациентите с рядката болест гоше вече имат достъп до иновативния медикамент, който повлиява значимо симптомите на болестта. Той беше очакван от пациентите с нетърпение заради формата му за перорален прием, който повишава качеството им на живот, облекчава ги значително и не ги ангажира с регулярни посещения в болница за инфузии.

Публикуването на критериите за изписване на лекарствата за различни заболявания с голямо закъснение през миналата година доведе до допълнително забавяне на лечението на пациентите.Индустрията инвестира в иновативни решения и персонализирани терапии за пациентите, но вместо да ускорим въвеждането на новите терапии, с често променящите се регулации навлизането им се забавя все повече. Въведените през 2019 г. промени ще задълбочат проблема, което може да доведе до това, че през 2020 г. да няма нито един навлязъл нов продукт на българския пазар. Процесът на навлизането на нови терапии в България е един от най-бавните в Европа. От началото на съответната година НЗОК ще заплаща само терапии, включени в позитивния лекарски списък (ПЛС) до 30.09 на предходната година. Дори само тази мярка ще добави близо година и половина повече към вече съществуващото забавяне на достъпа и ще го увеличи до общо над три години.

Пречките, които здравните власти поставят пред индустрията, са изключително много. Така достъпът до иновативни лекарствени терапии ще бъде максимално ограничен, а пациентите в България ще получават достъп до тях последни в Европейския съюз.

Разбираме, че здравните власти се стремят да гарантират устойчивост на системата на здравеопазване и търсят начин за по-ефективен контрол на инвестираните средства, но съчетаването на множество рестриктивни мерки на практика ще доведе до спиране на здравната иновация в България.

Ето и един пример в тази посока: В България, както в повечето развити държави в ЕС бе въведена Комисията за оценка на здравните технологии (ОЗТ). Според новите правила за лекарствени продукти, които вече са включени в ПЛС и за които се заявява разширяване на терапевтични показания, е необходимо да се извърши отново оценка на здравните технологии. Но когато разширяването на терапевтичните показания не включва добавянето на нова индикация, извършването на пълно ОЗТ е напълно неоправдано.

Настоящата система за договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които производителите заплащат към НЗОК, в сила от 2015 г. и до този момент оперира успешно. По отношение на новия механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, мога да кажа, че е дискриминативен към индустрията. Обвързването на размера на плащанията от фирмите към НЗОК с бюджета на касата за лекарства означава, че на фирмите се налага задължение за пълно компенсиране на бюджетния преразход на здравната каса. Фирмите ще трябва изцяло да поемат риска от неизвестен по размер бюджетен преразход, който се формира от независещи от нас параметри.

С новите правила всички цени на лекарствата по лекарско предписание, които не се заплащат от държавата, ще се преразгледат в рамките на една година. Техните цени ще се преразгледат и регистрират по правилото на най-ниската референтна цена, т.е. най-ниската цена, намерена сред 17 референтни държави в Европа. С новата наредба очаквам за пациентите в България да се появи реална опасност те да бъдат изтеглени от пазара и пациентите на практика да изгубят възможността да си ги закупят, като в голяма степен това важи и за ваксините, които са извън националния ваксинационен календар.

За поредна година Sanofi отчита стабилни финансови резултати в световен мащаб с годишни нетни продажби в размер на 34.46 милиарда евро, от които 9.34 милиарда евро в Европа. Доходността от акциите на Sanofi бележи ръст от 5.1% на годишна база при постоянен обменен курс. Предложеният дивидент на борда е от 3.07 евро на акция като това е 25-и пореден период с нарастващ дивидент.

През 2018 г. в глобален мащаб направихме добър прогрес в приоритетните ни проекти и увеличихме капацитета си в научноизследователската дейност. Миналата година финализирахме придобиванията на Bioverativ и Ablynx, които ни помогнаха да засилим позициите си в областта на редките кръвни болести и придадоха допълнителна стойност за компанията ни като цяло. Това е и причината подразделението ни Sanofi Genzyme за онкология, множествена склероза и редки болести да бележи ръст от 30% за изминалата година.

През 2018 г. лансирахме на световния пазар нови лекарства, които значително подобряват качеството на живот на пациентите и посрещат високите нужди от поява на терапия в области като атопичния дерматит, рака на кожата и редките кръвни заболявания, като те ще окажат положително влияние върху развитието на компанията и през 2019 г.

Освен стабилните финансови резултати Sanofi получи сертификата "Най-добър работодател" в глобален мащаб. Отличието се връчва от независимата организация Top Employer Institute, която одитира компаниите по света по международни признати стандарти. Глобалният сертификат е поредната висока оценка за устойчивата и дългогодишна политика на Sanofi в развитието на човешките ресурси и добрите условия на труд в компанията.

№ 10.1 - Bayer

Изминалата 2018 бе много интересна година за "Байер България". След оспорвана дискусия за потенциален мораториум на лекарствени продукти и нови клинични дейности имахме възможност през втората половина на 2018 г. да въведем на българския пазар продукт за лечение на възрастово обусловена макулна дегенерация, това е първото достъпно и одобрено лечение за страната в тази терапевтична област. При нелечение заболяването може да доведе до слепота. През годината около 300 пациенти започнаха своята терапия. В областта на кардиологията, и по-специално при превенция на инсулт, при пациенти с предсърдно мъждене, около 15 хиляди пациенти за годината имаха възможност да получат качествена терапия от "Байер". Общо три нови продукта (индикации) бяха представени на пазара. Средното забавяне за навлизане на лекарствени продукти на пазара в Европа след получаване на одобрение от Европейската агенция по лекарства е 400 дни, в някои случаи за България това също важи, но сме имали и случаи на доста по-продължително забавяне предимно поради административни причини.

С поглед върху цялостното ни продуктово портфолио в хуманната медицина можем да се похвалим с 24 лекарствени продукта в позитивен лекарствен списък, 17 лекарствени продукта по лекарско предписание извън позитивен списък и 23 лекарствени продукта без рецепта, т.е. общо 64 лекарствени продукта са налични на българския пазар към момента. В голямата си част глобалното портфолио е представено на нашия пазар, което позволява на пациентите да имат достъп до иновативна терапия.

Продукти в категория "Болка, настинка и грип", "Мултивитамини" и продукт за лечение на функционални нарушения на стомашно-чревния тракт бяха основните в ОТС сегмента за 2018. Безрецептурните ни продукти са в топ 5 на българския пазар, отличаващи се с високо качество и много добра разпознаваемост от страна на крайния потребител. Ръстът ни през 2018 г. спрямо предходен период е 32%.

След динамична 2017 следващата 2018 разгърна още по-разгорещени дискусии по отношение на финансиране на лекарствени продукти по лекарско предписание чрез публични финанси. В края на годината бе публикуван първи вариант на Механизъм на НЗОК за предвидимост и устойчивост на бюджет за лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет. Новата му форма не спомага за безпрепятствено навлизане на нови терапии, тъй като те ще се сравняват с база предходна година и всичко над това ще се поеме изцяло от производителите. При въвеждане на нови медикаменти за предходна година пациентите не са били лекувани с такива въобще или в минимална степен. Все още нямаме точна представа как тази административна мярка ще се отрази на лечението на пациентите. Искрената ни надежда е, че в средно- и дългосрочен план ще можем да запазим достъпа до иновативна терапия на хората, както и атрактивността на българския пазар от международна гледна точка като пазар за предлагане на цялостно портфолио и добри инвестиции, включително и в областта на продължаващото обучение на медицинските специалисти. Надяваме се, че алтернативни модели за договаряне могат да бъдат въведени.

С позволението на аудиторията тук ще се съсредоточа върху възможностите, които се използват в другите европейски държави.

Икономическото развитие води след себе си логично и желано до удължаване на продължителността и качеството на живот на хората. В тази посока се покачва и нуждата от лечение на редица хронични и злокачествени заболявания, които водят след себе си повишаване на разходите за иновативна терапия, заплащана от държавата.

През последното десетилетие се наблюдава въвеждането на редица способи за споделяне на риска между държава и фирми производители с цел облекчаване на този бюджет при съобразяване с реалната нужда на пациентите. Индивидуално договаряне за всеки нов продукт с различни цени при различно покритие на терапията на пациенти има в много държави. Например, ако цената на един продукт е 100 лв. на месец, при надвишаване на определен брой предварително прогнозирани лекувани пациенти фирмата производител намалява тази цена до 80 лв. на месец за всеки нов пациент. Друга възможност е договаряне на максимален таван за година и всеки допълнителен пациент се поема отново изцяло от фирмата производител. В държави с добре развита единна електронна система на здравеопазване се наблюдават и споразумения за заплащане само при отчитане на положителен клиничен резултат и полза от терапията. Необходимо условие за това е да са предварително уточнени и унифицирани параметрите за измерване, клинични данни в реално време и стандартен подход в анализа на информацията. Съществуват и други инструменти за споделяне на риск, които са доказали своята ефективност и ефикасност в Европа.

Прехвърляне на финансирането на здравното осигуряване изцяло върху фирми производители ще доведе в дългосрочен план до частично въвеждане на важни терапии на българския пазар и ще затрудни пациента в намиране на адекватно и модерно лечение.

2018 бе успешна година за компанията ни с 4.5% ръст над предходния период. Фармацевтичната дивизия се представи добре, основно в сферата на кардиологията и офталмологията. Оставаме верни на мотото си - "Наука за по-добър живот".

Още от Капитал