За първи път безкръвна диагностика на панкреасни и жлъчни пътища

Методът се прилага от екипа на Отделението по интервенционална гастроентерология в "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда" начело с д-р Петко Карагьозов

Д-р Петко Карагьозов
Д-р Петко Карагьозов    ©  Надежда Чипева
Д-р Петко Карагьозов
Д-р Петко Карагьозов    ©  Надежда Чипева

Екип на проекта

д-р Петко Карагьозов, дм - началник на Отделение по интервенционална гастроентерология, "Аджибадем Сити клиник МБАЛ Токуда"

д-р Иван Тишков - гастроентеролог

д-р Женя Георгиева - гастроентеролог

д-р Ирина Боева - гастроентеролог

д-р Васил Койнарски - гастроентеролог

д-р Инна Добрева - гастроентеролог

д-р Виолета Митова - специализант по гастроентерология

Екипът на Отделението по интервенционална гастроентерология в "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда" начело с доц. д-р Петко Карагьозов въвежда за първи път у нас новаторска система за безкръвна прецизна диагностика на панкреасни и жлъчни пътища. Работата с нея започва през 2016 г.

SpyGlass e оборудване за холангиоскопия и панкреатоскопия - методи за директен ендоскопски оглед на жлъчните канали и панкреасния канал, чрез които се правят високотехнологични и щадящи за пациентите изследвания и терапевтични процедури. Системата позволява много по-прецизна диагностика на неясни стеснения, както и туморни процеси на панкреасните и жлъчните пътища посредством биопсии. По този начин бързо се уточняват много сложни случаи и необходимостта от хирургично лечение.

Освен прецизна предоперативна оценка на панкреасния канал и жлъчното дърво приложенията на SpyGlass DS включват още лазерна литотрипсия на големи камъни в жлъчния канал, изваждане на камъни от вътречернодробните жлъчни пътища и др.

SpyGlass е изключително ценно оборудване при трудни за диагностициране пациенти, които често са обект на вниманието на гастроентеролози, коремни хирурзи и специалисти по образна диагностика. Една от най-сложните хирургии в медицината - тази на панкреаса, с подобна система е улеснена от максимално прецизна и неинвазивна видеодиагностика. SpyGlass доокомплектова и надгражда т.нар. ЕРХПГ (ендоскопска ретроградна холагиопанкреатография) на жлъчните пътища и панкреасния канал. По този начин Отделението по интервенционална гастроентерология в "Токуда" има възможност да изпълнява пълния обем от изследвания и процедури на стомашно-чревната система. Към момента са извършени над 307 процедури.

Най-голямото предимство на прилаганата методика е възможността за директна визуализация и вземане на таргетни биопсии. Наблюдаваните усложнения от екипа при извършени 307 процедури за последните 5 години са под 9%. Това доказва, че ХолПС със система SpyGlass DS е високоефективна и безопасна при пациенти с панкреато-билиарни заболявания.

С практиката и достиженията си екипът на отделението по Интервенционална гастроентерология бе утвърден като обучителен екип в региона на системата SpyGlass, а началникът му д-р Петко Карагьозов е включен в Европейската група по холангиоскопия (European Cholangioscopy Group) и е водещ лектор в глобален план в областта на съвременните възможности на гастроентерология.

Това е и темата на неговата изключително актуална от практическа гледна точка дисертационна работа, с която той придоби научна степен в началото на 2020 г.

Д-р Петко Карагьозов, дм, началник на Отделението по интервенционална гастроентерология в "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда":

Изкуственият интелект увеличава максимално възможностите за ранна диагностика на предракови състояния чрез ендоскопски методи

Д-р Карагьозов, кои са най-иновативните тенденции във вашата специалност?

По отношение на лекарствената терапия един от големите пробиви в последните години е лечението на хепатит С. Вече има медикаменти в таблетна форма, с които вирусът се ликвидира за сравнително кратко време и се решава един сериозен проблем.

Голям напредък е и медикаментозната терапия на хроничните възпалителни чревни заболявания - улцерозен колит и болест на Крон. Има таблетни форми, нови биологични агенти, които почти успяват да обърнат развитието на тези сериозни и хронични инвалидизиращи заболявания, засягащи млади хора.

В ендоскопската диагностика и терапия има сериозен напредък в диагностиката на преканцерозни лезии на дебелото черво, стомаха, хранопровода.

Другият хит е навлизането на изкуствения интелект в нашата специалност. Големи проучвания доказаха, че това значително подобрява възможността за детекция и характеризиране на ранни неоплазми. Това е софтуер, който помага например за детекция на полипи на дебелото черво, които често се пропускат от окото. Основното приложение на изкуствения интелект за момента е, че помага на очите на изследващия специалист. Провеждат се проучвания и за приложението на роботизираната ендоскопия, но сме далеч от навлизането й в практиката.

Прилагате ли изброените съвременни подходи във вашата практика и реимбурсират ли се от здравната каса?

При медикаментозната терапия вървим в крак със света, всички нови медикаменти са достъпни и се реимбурсират.

Изоставаме обаче в ендоскопската диагностика и терапия. В нашия център се стараем да сме в крак и всичко ново перспективно да се прилага и при нас. От около година и половина сме въвели например метода субмукозна дисекция, който навлезе по света от началото на XXI век. Едната голяма цел на метода е да се прави напълно адекватна диагностика, а другата - да се избегне голяма хирургична операция. При начален тумор преценяваме неговата диференциация, степента на проникване (инфилтрация) и др., като същевременно осигуряваме дефинитивно лечение.

Като цяло ендоскопските методи в гастроентерологията малко трудно си проправят път у нас. Това е разбираемо, тъй като се изискват сериозни дългосрочни инвестиции в оборудване и обучение, а резултатите идват по-късно. Процедурите са свързани със скъпи еднократни консумативи, които не се реимбурсират.

Имахте ли трудности в реализацията на проекта, с който се представяте в конкурса? Какви са резултатите досега?

Проектът се състои в приложението на нова методика, която е разрешена за употреба по света от 2016 г. Успяхме да се сдобием с апаратурата същата година, само няколко месеца след като тя стана достъпна в цял свят. Тя бе предоставена за работа на нашата болница от производителя. Тази техника позволява да се лекуват състояния, които преди бяха обект само на традиционната хирургия, както и прецизна диагностика на ранни състояния на жлъчните пътища и панкреасния канал. Правим ранна диагностика, хистологично уточняване и предоперативно стадиране. От 2016-а до 2019 г. прегледахме над 200 души и всичко това се осъществява с решаващата подкрепа на ръководството на болницата и със съдействието на производителя. Иначе би било непосилно за пациента, тъй като процедурите се извършват с еднократен ендоскоп и себестойността му е над 5000 лв. Никоя клинична пътека не покрива тази стойност. Благодарение на новата методика диагностицираме редки състояния, успяваме да поставим ранна диагноза на тумори на жлъчните пътища, които по принцип са много трудни за терапия, предоперативно определяме границите им.

Другият голям пробив е възможността за диагностика на преканцерози на панкреаса по този метод. За тях по принцип се знае малко и обичайно пациентите се диагностицират с напреднали тумори, когато 5-годишната преживяемост е в рамките на 5%. Имаме пациенти, при които диагностицирахме предракови състояния на панкреаса и те бяха успешно оперирани. Това е пробив, и то не само за България, който получи широк отглас от международната научна общност в нашата специалност.

Техниката има и терапевтични възможности - за лечение на камъни в жлъчните канали, които не могат да бъдат отстранени по конвенционален ендоскопски път поради големи размери или неудобна локализация. Имаме възможност да достигнем до тях и да ги разбиваме с лазер или със специална електрохидравлична техника. Намалява се броят на процедурите, необходими за излекуване на пациента, или се преодолява необходимостта от отворена хирургия.

В резултат на успешната работа се превърнахте и в обучителен център за работа по този метод за Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка. Какво постигнахте?

Да, това стана точно преди пандемията. Идваха лекари от съседните страни, от Русия, Унгария, Хърватия, от някои азиатски страни и др., интересът беше и продължава да бъде сериозен. Проведохме курсове на живо, а сега в условията на пандемия правим онлайн обучения и демонстрации в рамките на научни събития. Участваме с презентации, постери и абстракти във водещите специализирани американски и европейски форуми. Осъществихме и няколко публикации на база опита ни с тази методика в авторитетни научни издания. Големият резултат е, че успяхме напълно да затворим цикъла на панкреатично-билиарната ендоскопия - правим всичко, което се прави и по света, комбинираме класическо ЕRCP (енодоскопска ретроградна холангиопанкреатография) с холангиоскопия и ендоскопска ехография. Добихме съществен опит и в работата с комбиниран достъп при заболявания на жлъчните пътища, като предлагаме на пациента всичко, което се прави в големите европейски и американски центрове.

Какво е бъдещето на вашата специалност? Какво променя епидемията отCOVID-19?

Всичко се надгражда и предстоят пробиви в някои направления. С ускорени темпове навлиза изкуственият интелект в ендоскопската ехография и в холангиоскопията, непрекъснато се усъвършенстват тези методики и всичко това е в полза на пациента. Очаквам в близките 5 години пробив в тази област - да се подобри откриването на предракови състояния, което би обърнало съдбата на пациента. Сега 2/3 от нашата работа е да подобряваме качеството на живот на онкопациентите, без да можем съществено да повлияем терапията. Качествено нови резултати ще има, когато се фокусираме върху рискови групи пациенти и се подобри ранната диагностика - това се очаква с въвеждането на допълнителните техники за визуализация и с включването на изкуствения интелект. Целта е пациентите да се разпознават като рискови, да се диагностицират и да получават терапия възможно най-рано.

Всекидневната ни работа се промени изцяло от началото на епидемията от COVID-19. Използваме лични предпазни средства, промениха се достъпът и пътят на пациента. Стараем се да запазим максимално чиста среда, от самото начало въведохме препоръките на европейската и американската ендоскопски асоциации. Болницата осигури всичко необходимо за това и поддържаме максимално високо ниво на защита - и за персонала, и за пациентите.

Още от Капитал