Програмата за селските райони ще финансира инвестиции и за напояване
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Програмата за селските райони ще финансира инвестиции и за напояване

Shutterstock

Програмата за селските райони ще финансира инвестиции и за напояване

Предстоящият прием по инвестиционните мерки ще бъде при нови условия

Мара Георгиева
8869 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Земеделие и Бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук.

От започването на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. досега земеделското министерство е обявило прием на заявления за кандидатстване по 13 мерки (виж карето). Програмата беше одобрена от Европейската комисия през май 2015 г. Тя е с бюджет 2.9 млрд. евро, от които 2.3 млрд. евро са европейски средства.

Инвестиционните мерки

Напълно очаквано една от мерките, към която има най–сериозен интерес, е "Инвестиции в материални активи". Досега по нея е имало два приема - по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". И при двете е налице изключително висок интерес - сумата на заявените субсидии надхвърля 3-4 пъти размера на предвидения бюджет.

При кандидатстването по инвестиционните мерки възниква и друга нестандартна ситуация. "Интересно се получи, когато в началото на септември 2015 г. отвори мярка 121 от старата ПРСР 2007 - 2013 г. На този етап още не бяха одобрени проекти по мярка 4.1 от новата програма, но беше ясно, че бюджетът ще стигне за около 10% от проектните предложения. В резултат на това много от проектите по мярка 4.1 бяха трансформирани в проекти по мярка 121, а малко по-късно - одобрени и финансирани", коментира Теодора Овчарова, изпълнителен директор на консултантската компания "Елана инвестмънт". По думите й любопитното в случая е, че почти всички проекти, одобрени по мярка 121 от старата програма, са били на земеделски стопанства с дългогодишен опит, с ясни и лесно предвидими приходи и разходи в бизнес плановете.

"Коренно различна беше ситуацията при мярка 4.1, където първоначално достъп до финансиране получиха само проекти с изкуствено завишени точки. Техният фокус не беше реализирането на работещ в стратегически план бизнес модел, а структуриране на инвестиция, която да получи максимален брой точки. Налице беше тотално абдикиране от стратегическо планиране на приходите и разходите в дългосрочен план. Резултатът беше, че много от проектите, спечелили финансиране по мярка 4.1, не можаха да си осигурят средства от финансовите институции, които не си позволяват такава снизходителност към реалистичността на инвестиционните намерения и жизнения цикъл на продуктите", обобщи Овчарова.

Последвалият допълнителен прием дава възможност на бенефициерите с вече подадени проектни предложения по мярка 4.1., но с одобрение по мярка 121, да освободят финансов ресурс. "Така проекти, които при първоначалното ранкиране са изглеждали с нищожен шанс за успех, получиха финансиране", разказва Теодора Овчарова.

Какво предстои

От 2 септември до 3 октомври 2016 г. ще започне приемът на заявления по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". Тя е предназначена за общините и ще започне с бюджет от 341 млн. евро. Ще се финансират строителство и реконструкция на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари. Може да се кандидатства и за субсидия за обновяване на паркове, на обекти, предоставящи социални услуги на деца или възрастни, както и на спортни обекти, читалища, училища, детски градини.

"Очакваме сериозен наплив, затова сме поставили ограничение до 3 проекта на община в рамките на един прием. Сигурни сме, че бюджетът отново ще бъде крайно недостатъчен, за да задоволим нуждите на нашите общини. Очакваме и много сериозна тежест като администриране на заявленията", коментира зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев.

Изключителния интерес към инвестиционните мерки доведе до решението за обявяване на повторен прием по подмярка 4.1. Очаква се той да започне през втората седмица на октомври и да продължи четири седмици. Проектите ще се състезават за целия остатъчен бюджет по мярката - 237 млн. евро. За пръв път ще бъдат допустими инвестиции за напояване. "Нашата програма е първата, която получава зелена светлина за инвестиции, свързани с хидромелиорации", уточни Грудев.

Промените

Кандидатите по подмярка 4.1 ще се сблъскат и с други промени и новости - резултат от огромния интерес и от анализ на проблемите, отчетени при досегашния прием.

Максималният размер на субсидията се намалява до 60% от одобрените разходи за един кандидат. От по-висок интензитет на финансовата помощ (70%) ще могат да се възползват групи/организации на производителите като мярка да се насърчи кооперирането между фермерите.

Променя се таванът на помощта – от 1.5 млн. евро на 1 млн. евро за един кандидат за целия период на прилагане на програмата. "Предвидена е и промяна в критериите за оценка на проектите - допълнително точки ще получат стопанства, които съществуват от поне 3 години и са разполагали с поне 5 човека средносписъчен брой на персонала през тези 3 години", съобщи Теодора Овчарова.

Друг нов момент е, че ще се дават допълнително точки (10) на проекти, които предвиждат над 65% от разходите да са за строително-монтажни работи, свързани с по-добри условия за отглеждане на животни, складиране на продукцията и др.

Заложени са и нови изисквания за започване на инвестицията. "Докато в стария програмен период имахме изискване само за крайния срок, в който трябва да бъде изпълнена тази инвестиция, сега сложихме различни етапи, в които ще проверяваме дали тя реално се изпълнява. Даваме възможност на бенефициерите да проучат финансовите си възможности, с които да реализират проекта, преди да получат субсидията, и, ако преценят, че не са добри, в рамките на 6 месеца да се откажат доброволно от вече сключен договор", уточни Васил Грудев. По думите му, ако в рамките на периода, следващ тези 6 месеца, бенефициерът не успее да изпълни инвестицията, ще трябва да плати наказателна такса – 3% от стойността на проекта. "Не можем да си позволим при този свръхинтерес да държим един ресурс две години и да чакаме някой ще се накани ли да изпълни проекта или не", обобщи Грудев.

Има промяна и в сроковете, в които фонд "Земеделие" ще извърши задължителна проверка дали е започнало изпълнение на проекта. "До 9 месеца от подписване на договора бенефициерът трябва да покаже наличието на финансов ресурс за започване. На второ място – в рамките на 12 месеца от подписване на договора с проверка на място ние трябва да установим, че реално 25% от стойността на инвестицията вече е вложена в изпълнение – чрез счетоводни документи, които доказват направеното", обясни Васил Грудев. По думите му вече има около 170 отказа от изпълнение на проекти, което освобождава ресурс за следващите в класирането.

Отпадат бонусите за стопанства, които са в период на преход към биологично земеделие. Причината е, че при първия прием голяма част от кандидатите се втурнали да сключват договор със сертифициращ орган непосредствено преди подаване на заявленията за кандидатстване, тъй като това им дава предимство при класирането. Този подход обаче изкривява първоначалната добра идея да се насърчи биоземеделието и размива разграничението между вече сертифицирано и преход към биопроизводство, отчита МЗХ. Затова при следващия прием ще се насърчават само стопанства, произвеждащи биопродукция, а не в период на преход.

"Неспазването на нормативно заложените срокове за оценка на проектните предложения е един от проблемите при изпълнението на програмата."
Теодора Овчарова, изпълнителен директор на консултантската компания "Елана инвестмънт"
Фотограф: АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Проблемите

"Неспазването на нормативно заложените срокове за оценка на проектните предложения е един от проблемите при изпълнението на програмата", отбелязва Теодора Овчарова. Тя дава пример с оценката на проектните предложения по подмярка 4.2, която продължава 8-9 месеца при нормативно заложен срок 3 месеца. Според Васил Грудев причина за това са изключителният интерес към програмата и последвалият огромен брой на подадените заявления.

Друго препятствие е забавеното публикуване на наредбите или измененията, уреждащи условията и реда за кандидатстване, обобщава Овчарова. По думите й практиката е управляващият орган да прави това непосредствено преди самите приеми. "Този подход затруднява бенефициерите и понякога води до подаването на не толкова добре структурирани проектни предложения", посочва тя.

Проблем според консултантите се явява и неспазването на индикативния график за прием. "Той често търпи значителни промени в сроковете, което отново води до объркване в потенциалните бенефициенти", смята Теодора Овчарова. Но отчита, че "има нотка позитивизъм" в последните промени по условията и изискванията при кандидатстване по инвестиционните мерки, които предстои да влязат в сила.

Резултатите

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Прием - 14 април – 8 юни 2015 г.

Първоначален общ бюджет - 300 млн. лева. След обработката и оценката на подадените заявления бюджетът е увеличен на 330 млн. лева.

Подадени заявления - 3 362 за 1.2 млрд. лв. обща стойност на инвестицията.

Сключени договори - 749 договора за 291 млн. лв. (към 4 август 2016 г.)

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Прием - 30 ноември – 18 декември 2015 г.

Общ бюджет - 200 млн. лв.

Подадени заявления - 597 за 823 млн. лв. обща стойност на инвестицията.

Сключени около 50 договора с бенефициенти (към 4 август 2016 г.), обработката продължава. Предстои сключване на договори с одобрените кандидати.

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители"

Прием - 29 юни – 24 юли 2015 г.

Общ бюджет - 70 млн. лева.

Подадени заявления - 2 664 за 130.2 млн. лв.

Сключени са 1 221 договора за 60 млн. лв. Плащанията към 4 август 2016 г. са за общо 54 млн. лв., от които 30 млн. лв. по подмярка 6.1 и 24 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по поети ангажименти за периода 2007-2013 г.

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"

Прием - 4 юли – 12 август 2016 г.

Общ бюджет - 60 млн. лева.

Подадени са 3 755 заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия 110 160 435 лева.

Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата"

Прием - 9 май – 03 юни 2016 г.

Общ бюджет - 50 млн. лева.

Приети 348 заявления за 210 млн. лв. обща стойност на инвестицията. На последващо разглеждане подлежат 92 проекта, които съставляват до 124% от бюджета по подмярката.

Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" за изработване на стратегии на МИГ - местни инициативни групи

Първа покана - 12 август – 4 септември 2015 г.

Общ бюджет – 9.3 млн. лева.

Подадени са 89 заявления за 4.5 млн. лв. обща стойност на инвестицията

Сключени са 66 договора за 3.4 млн. лв. общо

Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" за прилагане на операции в рамките на МИГ

Втора покана - 9 ноември – 11 декември 2015 г.

Общ бюджет 6 млн. лева.

Подадени 44 заявления за 2.2 млн. лв.

Сключени са 36 договора за 1.7 млн. лв.

Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие"

Прием - 15 февруари - 31 май 2016 г. При стратегиите за МИГ е въведен за първи път подходът за т. нар. "многофондово финансиране" - т.е. възможности за кандидатстване по повече от една програма.

Общ бюджет: 117.6 млн. лева от ПРСР; до 76 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда"; 96 млн. лева от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" – 31 млн. лева по приоритетна ос "Технологично развитие и иновации" и 74 млн. лева по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия".

Постъпили са 53 стратегии за водено от общностите местно развитие от МИГ, обхващащи 99 общини и население 1 328 853 жители. Очаква се оценяването.

Мярка 10 "Агроекология и климат" – кампания 2015

Подадени заявления - 3 819

Платени - 1626 заявления за 40 млн. лева

Мярка 11 "Биологично земеделие" - кампания 2015

Подадени заявления - 2 116;

Платени - 1977 заявления за 28 млн. лева

Мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" – кампания 2015

Подадени заявления - 10 787;

Платени - 10761 заявления за 48 млн. лева

Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" – кампания 2015

Подадени заявления - 36 232;

Платени – 36 147 заявления за 84.7 млн. лева

Източник: МЗХ
Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Земеделие и Бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук.

От започването на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. досега земеделското министерство е обявило прием на заявления за кандидатстване по 13 мерки (виж карето). Програмата беше одобрена от Европейската комисия през май 2015 г. Тя е с бюджет 2.9 млрд. евро, от които 2.3 млрд. евро са европейски средства.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK