Поморийското езеро и неговите съкровища

Поморийското езеро и неговите съкровища

Поморие има уникални дадености за туризъм с добавена стойност

Десислава Лещарска
8170 прочитания

© Надежда Чипева


Свещено езеро - така траките наричали свръхсолената лагуна близо до морето в границите на днешно Поморие. Тогава селището се наричало Анхиало и възникването му е свързано именно с езерото и лечебните му свойства. Днес Поморийското езеро е символът на Поморие и се свързва както с балнеолечението с кал, луга и рапа (езерна вода), с добива на сол, производството на козметика и не на последно място - като ценно обитание на повече от 60 вида застрашени от изчезване птици. Според данни на община Поморие и НСИ градчето привлича между 20 и 30 млн. лева от туризъм на година, което е малко над 10% от всички постъпления за региона - добър резултат предвид, че в областта попадат богати общини като Бургас, Созопол, Приморско и др. Потенциалът на Поморие за лечебен и природосъобразен туризъм би могъл да се развие още повече, но при условие, че се съхрани най-ценният му ресурс - соленото езеро.

Лагуната се намира на втория по големина миграционен път на птиците- Via Pontica, и всяка година хиляди щъркели, пеликани, гъски и хищни птици преминават над езерото на път от Европа към Африка. През различни сезони от годината там могат да се наблюдават над 270 вида пернати, които мигрират, зимуват или гнездят. Част от тях са редки и световно застрашени видове като тръноопашата потапница, червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, пойния лебед, рибарки и др. Влажната зона освен това предлага рядко съчетание на условия за живот на соленолюбиви растения, много от тях застрашени - два вида солянки, камилска трева, черноморска ауриния, синята тойна и т.н.

За да се запази ценната поморийска кал и да се гарантира бавният процес по образуването й (на година се образува само 1 мм кал), е важно да се поддържа хидрологичния и солеви баланс на лагуната. Фактори като замърсяване с битови и строителни отпадъци, бракониерство, нерегламентиран добив на кал, презастрояване и апетити за усвояване на нови терени за строежи са заплаха за биоразнообразието и трябва да бъдат овладяни.

Защита на Поморийското езеро

През 1998 г. Поморийско езеро е обявено за Орнитологично важно място за птиците, през 2001 г. е обявено за защитена местност, включено е в Рамсарската конвенция като влажна зона от международно значение, а от 2007 г. официално е включено в Европейската екологична мрежа "Натура 2000" като защитена зона по Директивата за птиците и зона по Директивата на ЕС за местообитанията. Дейности по запазване на езерото се извършват още от 1996 г. от природозащитната организация "Зелени Балкани".

"Поставихме началото с т. нар. природозащитни бригади, които се правят съвместно с наш партньор от Англия - Британския тръст за доброволци за консервация (BTCV). Целта ни беше да подобрим местообитанията за гнездене на редки видове птици. Сред тях саблеклюните - характерни за солените езера, и гривестата рибарка - вид, който сравнително късно е регистриран в България - през 80-те години на миналия век. Когато започнахме работа тук имаше само 6 гнездящи двойки. В последните години са над 2000", разказва Димитър Попов от "Зелени Балкани". Първоначално доброволците правят опити да обособят места за гнездене върху плаващи дървени салчета, но опитът не е много успешен - средата в Поморийското езеро е много агресивна и разяжда почти всичко. След това частично, с дървени колчета, е възстановен т.нар. докторски вал, създаден през 60-те години, за да отдели най-дебелия пласт лечебна кал за нуждите на двата санаториума в Поморие. "После направихме място за гнездене отстрани (близо до вала) с набиване на дървени колчета и формиране на естествено островче тип пясъчна коса", разказва специалистът. Благодарение на "Зелени Балкани" и труда на десетки доброволци рибарките могат да бъдат видяни от всеки посетител на достъпното Поморийското езеро. Преди това те гнездят основно в т.нар. северни солници на Бургас - изолиран район, който е доста отдалечен от града и от по-популярните южни солници.

В периода 2007 - 2010 г. "Зелени Балкани" с финансова подкрепа на Световна банка и Глобалния екологичен фонд, както и на доброволци от 15 държави изграждат Посетителски център "Поморийско езеро" върху терен, предоставен от общината. В същия период тогавашната местната власт започва разработването на проект за нов Общ устройствен план на Поморие, в който е предвидено застрояване с жилища и комплекси на земеделски земи в западния край на езерото. Граждански организации алармират, че планът не съответства на режимите в защитената местност, както и на други изисквания на националното и международно природозащитно законодателство. В крайна сметка той не получава положителна екологична оценка и все още не е приет. През 2011 г. за кмет на Поморие е избран Иван Алексиев от ГЕРБ, който е на поста вече трети мандат. През 2020 г., по силата на двустранно споразумение, "Зелени Бакани" предават Центъра на общината, като настояват да се запазят неговите функции и предлагат да продължат информационните си дейности там. Първоначално кметът отказва, но в крайна сметка Общинския съвет одобрява споразумение за съвместна дейност с организацията и Центърът ще отвори врати отново в края на юни.

По думите на природозащитника Димитър Попов има три основни проблема: замърсяването на езерото с тонове боклуци - в западната му част има нещо като нерегламентирано сметище и миналата година Община Поморие беше санкционирана от РИОСВ заради това. Следващият проблем е застрояването и натиска за нови строежи. "Вече никой не помни малкото солено езеро във вътрешността на Поморие - то беше част от градските солници, след което беше засипано и застроено - това беше желанието на собствениците след реституция на земята - да го превърнат в урегулирани имоти. Сега там се издига т.нар. руски квартал", посочва Попов. Най-вероятно амбициите на наследниците на солниците в северозападния край на Поморийското езеро са същите, но тъй като попадат в границите на защитената местност, това няма как да се случи - строежите там са забранени от закона. Това беше потвърдено от Община Поморие в отговори до "Капитал". "Общият устройствен план (ОУП) е в процес на разработка. Посоката на развитие на района е изцяло подчинена на защита на езерото, с ограничаване/забрана на строителството и каквато и да е човешка намеса. Заложени са терени с възстановяване на земеделските им функции", посочват от офиса на Иван Алексиев.

На въпрос какви мерки за опазване на езерото се прилагат в момента, от общината отговарят: "В момента се работи по рехабилитация на отводнителни канали и съоръжения. Целта е хващане на дъждовните и повърхностни - сладки води, и извеждането им от зоната на соленото езерото, в посока Черно море. Така се запазва и функциониращата екосистема в него". От общината не отговориха на въпроса как е регламентирано ползването на кал от хотелите в Поморие (друга заплаха) - формирането и качеството на лечебната кал зависят както от водно-солевия режим и концентрацията на сол във водата, така и от регенерацията на вече използваната кал - санаториумите и хотелите са длъжни да връщат в езерото използваната кал. Там тя се регенерира по естествен начин за 3-4 месеца, докато формирането на нова кал е много бавен процес, който отнема години.

Лечение, козметика, туризъм

Основната причина над 100 хиляди души от целия свят да посещават Поморие всяка година са лечебните процедури с лиманна кал. То се практикува от древността, а началото на научното калолечение у нас започва в началото на ХХ век (основател е проф. П. Стоянов). "Медицинските опити с поморийската кал започват от 20-те години на миналия век, тогава е построена първата калолечебница и оттогава се провежда медицинско лечение", разказва д-р Антония Грозева, директор на Медицинския колеж към Бургаския университет. Тя е работила над 30 години в Специализираната болница за рехабилитация в Поморие (т.нар. държавен санаториум), като 10 от тях е била директор. "Лечебната лиманна кал се образува при наличие на солена морска вода, водорасли, планктон и др. Такава кал има и на други места в Черно море, в Русия, на полуостров Крим, но тази тук е много по-богата на сяра и желязо, с много богат физико-химичен състав, съдържа в себе си органични и неорганични елементи, натрий, магнезий, калий, калций, всъщност цялата Менделеева таблица; освен това различни видове ензими и хормони", разказва д-р Грозева.

Поморийската кал се прилага основно при заболявания на опорно-двигателния апарат. "Това са различните артрози, артрити, травми, дискови хернии, дископатии, неврологични заболявания, радикулити, плексити, травматични наранявания на нервите след катастрофа. С поморийска кал се лекува едно много тежко кожно заболяване - псориазис. Калта има добро козметично приложение: при акне, косопад и др. Повече от 60 години в санаториума се прилага и метод на калолечение при семеен стерилитет", казва специалистът.

Освен кал от Поморийското езеро се добиват още няколко лечебни продукта: луга и т.нар. рапа - езерна вода. "Лугата придоби известност, защото калта, изкарана на въздух, скоро губи голяма част качествата си, лугата, напротив - може да стои в една туба с години. Тя е един много интересен продукт и може да се каже, че е патент на България. Още през 60-те започва приложението й при рани, при пародонтити, тогава е създадена и първата паста "Поморин", посочва д-р Грозева. Лугата представлява концентриран разтвор от езерната вода, богато наситен с магнезиеви соли, мед, манган, кобалт, никел, селен, молибден, хелий и други. Тя притежава силно противовъзпалително действие и стимулира заздравяването на всякакви рани, като спира развитието на трудно лечими инфекции. Всичко това води до включването й първо във фармацевтични продукти (за устна хигиена, лечение на рани и др.), след което в козметични продукти - масажни гелове, разтвори за вана, апликатори, бяла козметика и др.

Една от най-популярните козметични марки с черноморска луга е Sea Stars, която съществува от над 20 години. Любопитното в случая е, че тя не се произвежда от търговско дружество, а от лаборатория към БАН, която се самофинансира от продажбите на козметиката. Това е един от малкото примери за успешна спин-ин компания към научен институт у нас. "Започнахме с разтвори на чиста луга за вани. След това ги комбинирахме с етерични масла и билкови екстракти, за да има синергичен ефект между етеричното масло и минералния състав на лугата. Нищо ново под слънцето, ние "изтупаме прахта" от забравената луга. Въпросът беше да създадем съвременни продукти, в съвременна форма. Втората група бяха продукти за апликации, следващата - масажни гелове и бяла козметика", казва доц. Стефка Тепавичарова, ръководител на екипа, разработил Sea Stars. Под марката се продават около 200 продукта, част от тях се изнасят в няколко държави: Латвия, Украйна, Англия, Словакия, а от тази година и в Германия. "Аз имам интерес към Поморийското езеро като учен и като човек, който цени българската природа. Не ползваме ресурс от там, а от бургаските солници (лугата е отпаден продукт от солодобива), защото в Поморие е много ограничен и защото трябва да се използва много внимателно. Езерото трябва да остане живо, без него Поморие ще стане един обикновен град", казва доц. Тепавичарова.

Според д-р Стефан Шишков, ръководител на медицинския център в "Гранд Хотел Поморие", няма сериозни основания за притеснения за съдбата на езерото. "Запасите от кал са достатъчно, а изискването 99% от използваната кал да се връща в езерото се спазва", казва той. Д-р Шишков е член на комисия към общината, която се занимава с екологичното равновесие на Поморийското езеро. По думите му ежегодните анализи показват, че няма изменение на състава му, нямало и строежи, които да застрашават хидрологичния баланс (навлизането на солена морска вода и отвеждането на сладки дъждовни води). Допреди ковид - кризата хотела посреща 2800 души на година - основно чужденци, дошли за лечебни процедури с кал. Много европейски държави, но и страни като САЩ и Канада признават разходите за лечение в медицински спа хотели като "Гранд Хотел Поморие" и ги покриват изцяло или частично. "Калолечение има и на други места в Европа - Италия, Португалия, Франция, но поморийската е с уникален състав", казва той.

За запазване на уникания пакет от услуги, които предлага Поморие, е много важно да се съхрани екосистемата на езерото. Наличието на редица защитени растителни и животински видове също имат потенциал да привличат хиляди туристи - "бърдуочъри" и други посетители с интерес към дивата природа. Поморие може да се превърне в пример за това как традиционният черноморски туризъм се надгражда с една устойчива и дългосрочна концепция за туризъм, базирана на природните дадености и целяща тяхното опазване. Дали това ще стане? Бъдещето ще покаже.

Как се образува лечебната кал?

През пролетта езерната вода (рапа) се разрежда от пресни води - тогава настъпва буйно развитие на растителни и животински организми. През лятото и есента водата се изпарява, концентрацията на сол силно се увеличава и условията за живот стават неблагоприятни. Голяма част от растителния и животинския свят загива и пада на езерното дъно, където разлагането на органичните вещества става при анаеробни условия (без достъп на кислород). При тези условия не се стига до техния пълен разпад. Получават се много междинни продукти с изразено лечебно действие. От загиналите организми в калта попадат ценни вещества с активно биологично действие като биогенни стимулатори на Филатов, хормони, ензими, антибиотици и др.

Свещено езеро - така траките наричали свръхсолената лагуна близо до морето в границите на днешно Поморие. Тогава селището се наричало Анхиало и възникването му е свързано именно с езерото и лечебните му свойства. Днес Поморийското езеро е символът на Поморие и се свързва както с балнеолечението с кал, луга и рапа (езерна вода), с добива на сол, производството на козметика и не на последно място - като ценно обитание на повече от 60 вида застрашени от изчезване птици. Според данни на община Поморие и НСИ градчето привлича между 20 и 30 млн. лева от туризъм на година, което е малко над 10% от всички постъпления за региона - добър резултат предвид, че в областта попадат богати общини като Бургас, Созопол, Приморско и др. Потенциалът на Поморие за лечебен и природосъобразен туризъм би могъл да се развие още повече, но при условие, че се съхрани най-ценният му ресурс - соленото езеро.

Лагуната се намира на втория по големина миграционен път на птиците- Via Pontica, и всяка година хиляди щъркели, пеликани, гъски и хищни птици преминават над езерото на път от Европа към Африка. През различни сезони от годината там могат да се наблюдават над 270 вида пернати, които мигрират, зимуват или гнездят. Част от тях са редки и световно застрашени видове като тръноопашата потапница, червеногуша гъска, къдроглав пеликан, белоока потапница, пойния лебед, рибарки и др. Влажната зона освен това предлага рядко съчетание на условия за живот на соленолюбиви растения, много от тях застрашени - два вида солянки, камилска трева, черноморска ауриния, синята тойна и т.н.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал