Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

2434 прочитания

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за МБАЛ "Света Марина"

24.5 млн. лв.

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД - Варна, обяви поръчка за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на болницата след заявка от страна на възложителя за период от три години. Поръчката е разделена в 643 отделни обособени позиции, всяка от които за определен тип медицински консумативи с посочен брой продукти и спецификации. Сред изискванията за кандидатите са да притежават опит в изпълнението на подобен вид доставки, както и да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ, в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Участниците следва да представят оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинското изделие или от упълномощен от него представител, от което да е видно, че участникът има право да оферира медицинското изделие, предмет на поръчката, и да сключи договор от свое име и за своя сметка. Срокът за получаване на оферти е 19.04.2016 г.

Доставка на скъпоструващи противотуморни лекарствени средства за "КОЦ - В.Търново"

12.8 млн. лв.

"Комплексен онкологичен център (КОЦ) - Велико Търново" ЕООД обяви поръчка за доставка на скъпоструващи противотуморни лекарствени средства за нуждите на "КОЦ - В.Търново" през 2016-2017 г. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 12 месеца, а основен критерий за възлагане е най-ниска цена. Минимално изискване е участниците да имат поне по две изпълнени доставки за всяка от годините, влизащи в период от 36 месеца преди подаването на предложението. Крайният срок за подаване на офертите е 18.04.2016 г.

Строително-монтажни работи по енергийна ефективност в Димитровград

10.9 млн. лв.

Община Димитровград обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на общината с 12 обособени позиции. Всяка позиция се отнася за определена сграда на територията на общината, всяка от които е подробно описана в настоящите указания и документацията за участие в обществената поръчка, както и в условията и изискванията за изпълнение на СМР. В предметния обхват на поръчката са включени пакет от мерки, заложени в доклада за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, доклада за енергийна ефективност с пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа оценка и технически паспорт за всяка еднa обособена позиция, които са неразделна част от документацията за участие. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът също така трябва да разполага със собствено или наето оборудване минимум, както следва: заваръчен апарат – 2 бр., оградни пана – 200 м.л., тръбно скеле - 2000 м2, пробивна техника - 5 бр., лекотоварни автомобили - 2 бр. Срокът за изпълнение на поръчката е шест месеца. Оферти се подават до 18.04.2016 г.

Охрана на обекти на ИА "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

3 млн. лв.

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ИАЕСМИС) възложи поръчка за охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". Поръчката е обособена в следните позиции: Обособена позиция №1 – Охрана чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИАЕСМИС. Обособена позиция №2 – Физическа охрана на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИАЕСМИС. Подробна техническа спецификация, свързана с осъществяване на дейностите по охрана, ще бъде предоставена в поканата за представяне на оферти, която ще бъде изпратена на допуснатите до този етап на процедурата кандидати. Кандидатите следва да имат минимум две успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги, с приложени доказателства за извършените услуги. Кандидатът трябва да притежава сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, както и сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд. Кандидатът трябва да притежава и сертификат за Регистратура за класифицирана информация, разрешения за достъп до класифицирана информация на служителите в регистратурата до ниво "Поверително". Срокът за кандидатстване е 7.04.2016 г.

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) обяви поръчка за доставката на горива, смазочни материали и специални течности за МПС с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност". Крайният срок за изпълнение е две години. Избира се икономически най-изгодна оферта с оглед на два показателя: търговска отстъпка от официално обявените цени в бензиностанциите на участника – в проценти, с тежест 70, и брой бензиностанции с възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане – в проценти, с тежест 30. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 (без т. 1, б. "е") и ал. 5 от ЗОП. Оферти се подават до 18.04.2016 г.

Доставка на гуми и услуги по ремонт на гумите за "Мини Марица-изток"

1.7 млн. лв.

"Мини Марица-изток" ЕАД - Раднево, обяви поръчка за доставка на гуми, приемане на излезли от употреба гуми и услуги по ремонт на гумите по три обособени позиции съгласно технически спецификации и условия за изпълнение на възложителя за всяка обособена позиция към документацията за участие. Обособена позиция №1 е за доставка на пневматични гуми за леки и лекотоварни автомобили, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт. Обособена позиция №2 е за доставка на пневматични гуми за пътностроителни машини, приемане на излезли от употреба гуми и услуги по ремонт. В Обособена позиция №3 кандидатите трябва да доставят пневматични гуми за тежкотоварни автомобили, приемане на излезли от употреба гуми и да предоставят услуги по ремонт. Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие. Продължителността на изпълнение на поръчката е две години. Участниците трябва да имат признат опит. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили доставки на гуми на стойност, не по-малка от: 25 хил. лв. без ДДС за обособена позиция №1; 250 хил. лв. без ДДС за обособена позиция №2 и 500 хил. лв. без ДДС за обособена позиция №3. Оферти се подават до 25.04.2016 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии в община Ловеч

1.5 млн. лв.

Община Ловеч възложи поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска транспортна схема на община Ловеч съгласно маршрутни разписания по шест обособени позиции, описани в обявлението. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца. Участникът следва да е извършил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Кандидатът също трябва да разполага с необходимия брой и вид автобуси, основни и резервни, за изпълнение на поръчката съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Минималният изискуем брой автобуси за всяка обособена позиция е определен в обявлението. Оферти се подават до 18.04.2016 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.