Тихите промени в закона срещу корупцията

Председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов взе дейно участие и при приемането на антикорупционния закон, и при неговите поправки

Тихите промени в закона срещу корупцията

Най-важният за ГЕРБ закон се оказа "второ качество" и се наложи да бъде поправян в движение

7967 прочитания

Председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов взе дейно участие и при приемането на антикорупционния закон, и при неговите поправки


Става очевидно, че законът е писан набързо и без да бъде съобразяван с други нормативни актове

Промените засягат общинските съветници, които са най-голямата корупционна ниша

"Законът на законите! Законът, който трябваше да пребори корупцията, ще бъде поправян, преди въобще да е влязъл в сила!" Репликата е на народния представител от БСП Крум Зарков от февруари т.г., но само загатва за мащаба на конфузната ситуация.

Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) трябваше да бъде венецът на нормотворчеството на ГЕРБ, голямата червена точка на този парламентарен сезон, с която управляващите да се похвалят и тук, и в Брюксел как затягат антикорупционния фронт. Е, похвалиха се, разбира се. Но встрани останаха задкулисните промени, които започнаха по-малко от месец след влизането му в сила.

Все още е твърде рано да се анализира как работи законът, макар че това е предвидимо. Но преди края на парламентарния сезон има какво да се каже за "венеца на законотворчеството" и за странното бездействие и на опозицията, и на президента.

Равносметката

За четири месеца от влизането в сила на новия антикорупционен закон, преди още да заработи сериозно, той вече бе променян на три пъти от парламента, последно през месец май. Две от тези промени минаха практически тайно, с преходни разпоредби към други закони със съвсем различен предмет. Едната редакция пък бе широко оповестена като неизбежна – с нея бе отложено задължението за заварените общински съветници да декларират несъвместимост до следващия мандат до следващите избори, но заедно с това - и задължението им да декларират имущество и интереси. Така - без мотиви и без обсъждане - бе зачертана най-важната дейност по превенцията за един огромен масив от хора – общинските съветници, където всъщност е най-масовата корупционна ниша, хранилка на голямата партийна корупция.

Първа промяна: Нови правомощия на комисията, без много шум

Само месец след влизането на закона в сила, в края на февруари т.г., парламентът гласува първата промяна в него. Това стана по изпитания метод, който управляващите прилагат, когато искат да не се вдига много шум. По предложение на шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, направено чак при второто четене, с преходна разпоредба в Закона за платежните услуги и платежните системи бе дописан антикорупционният закон, където бяха добавени нови правомощия на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) - да иска разкриване на банковата тайна и да получава информация от информационните системи на БНБ за сметките на клиентите на банките, за техните задължения, запори, сейфове и др. На комисията се дават и правомощия да управлява и имуществото, отнето по реда на предишния закон за гражданска конфискация, което всъщност е логично, но забравено.

Втора промяна: Как общинските съветници станаха много по-безконтролни и недосегаеми

Новият закон най-после вкара общинските съветници в периметъра на дейностите по превенция на корупцията. Преди те подаваха само декларации за ограничен кръг несъвместимости - забрана да са едновременно и членове на управителни и контролни органи, прокуристи, търговски пълномощници, синдици или ликвидатори на търговски дружества с общинско участие или на общинско предприятие, както и да са общински съветници в страна от ЕС. Подаваха също така и декларация за интереси, а само председателите на общинските съвети подаваха и декларация за имущество. Новият закон направи две важни промени в този режим.

На първо място, той въведе нови несъвместимости за общинските съветници, като към съществуващите забрани бяха дописани и нови - общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори със съответната община, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

На второ място, законът въведе задължение за всички общински съветници да подадат до 23 февруари два вида декларации – за несъвместимост (за новите забрани) и за имущество и интереси.

Оказа се обаче, че ако трябва да се приложат новите несъвместимости към сегашните общински съвети, то те ще останат без хора – това заявиха в правната комисия не други, а представители на Националното сдружение на общините. А председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев коментира, че много от тях ще бъдат поставени пред алтернативата или да напуснат общинския съвет, или да се окажат в несъвместимост, след което по закон трябва да бъдат подложени на пълна имуществена проверка. Естествено те не биха искали това.

Другояче казано – основното занимание на общинските съветници в България е да въртят бизнес с общината. Проблемът далеч не се свежда до умилителните примери, които даде Данаил Кирилов – с учителката - общинска съветничка, която ползва общинско жилище под наем, или със съветника лекар в малка община, чийто кабинет е под наем в общинско помещение. Общински съветници са арендатори на общински земи, зареждат детски градини и столове, охраняват общински обекти, ремонтират, строят и т. н. - повсеместно въртят бизнес с общината, в чието управление участват и това е всеизвестно.

Същевременно общинските съвети отдавна не са съвети, т.е. местният парламент, както често ги наричат, а решаващ орган, от който зависи разпределянето на порциите. Огромната част от тях са бизнесмени, чийто бизнес е пряко свързан и пряко зависим от общинските поръчки. Не бива да учудват коментарите, че милионерите в държавата не са политиците по върха, а общинарите и всяка партия си има по места такива хора сред тях.

В този смисъл въвеждането на допълнителни несъвместимости и разпростирането на декларациите за имущество и конфликти върху всички съветници е безспорен плюс на антикорупционния закон. И точно това бе съборено с втората поправка през март. Тръгна се с аргумента, че несъвместимостите за даден публичен пост трябва да са известни предварително на кандидатите, защото водят до сериозни ограничения, затова не е редно да се въвеждат по средата на мандата. Така парламентът направи втората спешна редакция на закона, с която отложи декларациите за несъвместимост за следващия мандат общински съветници след изборите в края на 2019 г. А депутатите съвсем откровено си комуникираха, че две години са достатъчен срок за всеки да си прехвърли бизнеса на близки и роднини. Никой не отбеляза, че с отмяната на декларирането всъщност се отменя действието и на новите, и на старите несъвместимости. На практика до декември 2019 г. за всички общински съветници в България няма да важат никакви ограничения в бизнеса - дори и тези, които съществуваха по досегашния закон.

Но това не е всичко.

При второто четене на закона в пленарната зала без мотиви и без никакво обсъждане председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов направи предложение за още една промяна – небрежно, все едно става дума за пропусната запетайка, той предложи да се отложи с две години и задължението за общинските съветници да декларират имущество и интереси. Предложението бе гласувано без никакъв дебат. Така само за една минута парламентарно време падна задължението за сегашните общински съветници да декларират интереси, каквото имаха по старата уредба преди антикорупционния закон. Отпадна и нововъведеното задължение да декларират имуществото си, включително и за председателите на общинските съвети. Една основна мярка за превенция за корупцията за близо 6000 общински съветници остана за по-добри времена.

Трета промяна: Някои разминавания в сроковете, дето уж ги нямаше

С третата корекция, направена през май, бяха отстранени несъответствия между сроковете в антикорупционния закон и тези в Закона за държавния служител (ЗДС) и Закона за НАП. Според ЗДС ежегодните декларации на държавните служители за имущество и интереси се подават в срок до 30 април, а според антикорупционния закон – до 15 май. Куриозното е, че корекцията бе направена с преходни разпоредби в... Закона за енергетиката. Предложението да се изравнят сроковете е внесено от Данаил Кирилов между първо и второ четене на закона - без мотиви и без някой да попита какво общо имат те с енергетиката, освен че по този начин ще останат незабелязани. Гласувани само на едно четене, тези две кръпки в антикорупционния закон се задействат със задна дата – от 30 април 2018 г., макар че промените са публикувани на 5 май.

И със сигурност те не са последните (макар че по време на дебата за президентското вето управляващите поддържаха, че всичко в закона е наред). В Кодекса на труда (КТ) все още фигурира чл.107а, ал. 4, според който държавните и общинските чиновници на трудов договор трябва да подават декларация за имотно състояние, макар че тя вече би следвало да е заменена с декларацията за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Другояче казано, в момента законът задължава тези служители да декларират имотите и доходите си два пъти, което вече бе повод за сериозни тревоги сред администрацията, включително и във ВСС по отношение на съдебните служители. Едва ли някой ще се изненада, ако скоро КТ бъде редактиран с промени в закона за земеделската техника например.

Дори само заради гласуването им на едно четене и трите законови промени биха могли да се тестват в Конституционния съд (КС), макар че до момента КС показа, че не е склонен да събори закон заради пропускане на първото четене. Но президентът и депутатите от БСП имат достатъчно аргументи по същество, за да сезират КС и за закона, и за поправките му. Любопитното е, че до момента не са го направили въпреки шумните клетви за неговите пороци.

Става очевидно, че законът е писан набързо и без да бъде съобразяван с други нормативни актове

Промените засягат общинските съветници, които са най-голямата корупционна ниша

"Законът на законите! Законът, който трябваше да пребори корупцията, ще бъде поправян, преди въобще да е влязъл в сила!" Репликата е на народния представител от БСП Крум Зарков от февруари т.г., но само загатва за мащаба на конфузната ситуация.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход