Мутации на истината
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Мутации на истината

Мутации на истината

Двайсет години по-късно спорът за здравните ефекти от аварията все още е яростен

8001 прочитания

Психологическите ефекти

Със спомена за паниката след „козлодуйското“ предаване на „Ку-ку“ от22 декември 1991 г. решаваме да поговорим с психолози за ефектите отаварията. Според Иван Иванов от „Динамика консулт“, „когато даденаобщност премине по такъв нездравословен начин през бедствие катоЧернобил, се засилва усещането за безпомощност, зависимостта й отвластта и ниската кохезия в самата общност. Тъй като властта умишленоукри информация, лиши общността да преживее нормалния стрес инормаланата временна криза, които са типични за такива бедствия.

Последва едно продължително преживяване на дългосрочна устойчивапсихична травма. Общността стана параноидна, хората - отчужедни един отдруг“.

Йорданка Енева казва: „При липса на информация се внасядопълнителна паника, страх и тревожност сред населението. Това води донеадекватни решения и постъпки или до отложена във времето масовапсихоза“.

Колебая се дълго, преди да набера номера. Свободно. Последен шанс дазатворя… Отсреща женски глас казва „ало“, а аз поемам дълбоко въздух изапочвам - „добър ден, името ми е…“

Седя на ръба на стола си. Не знам на кого звъня. Този номер еоставен на страница в интернет, която призовава: „Спасете Антония.“Текстът гласи: „Дъщеря ми Антония Валентинова Георгиева е родена на03.03.1986 г. в гр. Кюстендил (два месеца преди аварията в Чернобил).

През месец юли 2002 г. Антония се разболя внезапно. Болестта серазви скорострелно за няколко дни. Лекарите поставиха диагнозата и бяхакатегорични - остра линфобластна левкемия.“

„А вие знаете ли, че момиченцето почина?“ Този зашеметяващ отговорполучавам, докато малко нескопосано се опитвам да задам въпроса си далиблизките на Антония наистина мислят, че чернобилското замърсяване евиновно за диагнозата. „Почина на 29 юни миналата година“, казва ЦецкаПлачкова, майка на момичето. „Не може да няма връзка с Чернобил, простоняма как. Майките като мен знаем. Срам ме е, че живея в такава държава,с такова здравеопазване, гласът й започва да трепери. - Товаосемнайсетгодишно дете беше всичко за мен. Ако можех по някакъв начинда си го върна, всичко бих направила. Сега ми иде с една пушка датръгна и да стрелям.“ Разказвам на госпожа Плачкова официалнатапозиция, до която съм стигнала, а именно - че в България за период от50 - 70 години Чернобил ще доведе до по-малко от 500 случая на рак, илисредно десет на година (за повече информация виж карето). ЦецкаПлачкова се ядосва: „А вие

Наистина ли очаквате държавата да каже истината?

Чернобил няма начин да не е повлиял, страшно е това, което виговорят. Ако се случи на някое от техните деца, ще обърнат земята, ноза нашите деца - нищо.“ Според проучване на агенция „Маркет Линкс“,направено по поръчка на „Капитал“, над 50% от българите смятат, чеаварията в Чернобил е повлияла на здравето им. (виж графиките).

Според Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентитес онкозаболявания, „връзката между аварията в Чернобил и увеличаванетона раковите заболявания трябва да е обект на много сериозниизследвания. Убедена съм, че такава връзка има и тя не може да сепостави под съмнение. Заболяванията от рак на гърдата например всепо-често се срещат сред млади момичета под 23-годишна възраст. Логичное радиацията да е една от възможните причини за това. Дребна аритметикапоказва, че това са децата, родени или заченати по времето наЧернобил“.

Доцент Шемуел Данон, завеждащ Националния раков регистър, обаче немисли така. „От гледна точка на радиацията, която погълнахме, българитесме късметлии. Но от гледна точка на държавна реакция, ако беше нещопо-сериозно, щяхме да сме си отишли“, казва той. Седим в офиса надоцент Данон, а пред нас е графиката, която показва новооткрититеслучаи на рак по години, от 1981 до 2002 г. Видимо е, че в Българияраковите заболявания нарастват - при почти всички типове рак, вграфиката, линиите бавно и отчетливо пълзят нагоре. Още от 1981 г.обаче. „В целия свят злокачествените заболявания растат -регистрираните в света през 1975 г. нови случаи на рак са 5.7 млн.,през 2000 г. те са 10.3 млн., тоест двойно повече за 25 години“, казвадоц. Данон. Няколко дни по-късно се връщам в раковия регистър, за давзема справката за рака на щитовидната жлеза, за която съм помолила.Няма видима промяна след 1986 г. независимо от големите количестварадиоактивен йод-131 (съставляващ 24 на сто от замърсяването у нас),който се натрупва селективно в щитовидната жлеза.

„Изчислено е, че за около 50-годишен период от време Чернобил щедоведе до близо 500 случая на рак в България. Това означава средно 10случая на година. Пак на година близо 30 000 души заболяват от рак, 30%от тях - вследствие на тютюнопушене.

Тоест това са 10 000 срещу 10

Знаете ли колко е удобно на човек да каже, че Чернобил му евиновен. А ние всеки ден се убиваме“, заявява Данон. Той държи даподчертае, че рутинната статистика не е методът, когато се касае заизследване на малък ефект. „Да речем, че при сметката учените сасбъркали със 100% - и случаите вследствие на Чернобил са не 500, а 1000за 50 години, тоест 20 случая на година. Е, в морето от 30 000 случаяпак няма да се усети. Трябва да бъде нещо много страшно, много голямакатастрофа да е станала, за да може ефектът да стане уловим чрезрутинната статистика“, обяснява доцент Данон.

Повечето онколози, с които „Капитал“ разговаря, са на подобномнение. Така например според д-р Антоанета Томова от онкодиспансера вПловдив „няма доказана пряка връзка между радиацията от Чернобил иувеличаването на раковоболните. Причините за това по-скоро са начин наживот, общ стрес, генетична предразположеност. Има нарастване на брояна злокачествените щитовидни нарушения, но пак връзката не може да сенарече пряка“.

Според професор д-р Драган Бобев, управител на специализиранатаболница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания,„туморите в детска възраст не претърпяха съществена статистическапромяна във връзка с инцидента в Чернобил - нито левкемията, нитоподобните на левкемията злокачествени заболявания, нито костнитетумори“.

„Доказана статистика за влиянието на Чернобил върху раковитезаболявания няма. Единственото, което мога да кажа като категоричнолично наблюдение, е, че се наблюдават промени в броя на заболяваниятана щитовидната жлеза, които могат да преминават и в злокачествени.

И тези промени са регистрирани след 1986 г. Патолозите гоотбелязват през годините и намират пряка връзка с аварията“, казвапрофесор Иван Черноземски, член на Националния съвет по здравеопазване.

„Като лекар с 40-годишна практика няма да премълча най-важнияфактор - това е Чернобил. Две-три години след аварията оплакванията отгуша започнаха да зачестяват“, казва още през 2001 г. в интервю завестник „Черно море“ професор д-р Лидия Коева от клиниката поендокринология към болница „Св. Марина“, Варна. Пет години по-къснопрофесор Коева е разколебана. „Да, наистина казах тези неща. Но сеоказва, че няма статистика, която да потвърди думите ми. Днес не бих сеангажирала с подобна теза“, заявява тя пред „Капитал“.

В същото време д-р Методи Янков, управител на Първа АГ болница„Св. София“ твърди, че „няма статистика, която да подкрепи пряка връзкамежду чернобилската авария и малформациите при плода, но в последнитегодини се наблюдава необичайно повишен брой мъртвородени бебета впоследните срокове на бременността. За миналата година имаме 28мъртвородени бебета в 9-ия месец, а тази година за три месеца са 11 ище счупим миналогодишния рекорд. Това не може да се обясни само съсстрес и неправилно хранене. Според мен връзка между радиационнотооблъчване и тази тенденция може да има“. Д-р Янков обяснява, че„радиацията може да влияе и на формирането на детеродния апарат нажената и ако тя по време на инцидента е била на възраст, когато тезиоргани са се формирали, има вероятност сега късните поражения да сарезултат от такова облъчване“.

Според професор Георги Василев - физик и доктор на медицинскитенауки, който от години работи в областта на защитата от йонизиращителъчения, истинският ефект от Чернобил са онези

2030 аборта по желание

извършени в България след аварията, в резултат от страха отоблъчването. „Това са 2000 неродени деца. Обективна загуба застраната“, казва той. „Неродените деца са истинските жертви наЧернобил“, пише в своя статия и професор Емил Вапирев, вече покойниятпредседател на Агенцията за ядрено регулиране. Според него липсата наинформация за радиационната обстановка в страната е била основнапредпоставка за зараждане на психосоциален масов стрес от Чернобил.„Той е причина за възникването на редица стресогенни заболявания.Най-разпространените от тях са артериалната хипертония, миокарднатаисхемия, атеросклерозата, диабетът, астмата, язвената болест“, твърдипрофесорът. Доцент Шемуел Данон от Националния раков регистър добавя:„Чернобил даде отражение в душите на хората. Те загубиха доверието си вдържавата.“

Докато изследваме ефектите от аварията върху България, постоянносе натъкваме на една дума - радиофобия. Професор Георги Василев яопределя така - „това е стресово състояние на човешката психика,предизвикано от страх от вредно радиационно въздействие“. Според негорадиофобията пречи на обективната оценка за ядрената енергетика.„Повратна точка в бавно подобряващото се обществено отношение къмядрената енергетика е аварията на четвърти блок на чернобилската АЕЦ“,отбелязва в своята статия и професор Емил Вапирев.

Според други хора обаче радиофобията е кух термин, обслужващинтересите на „ядреното лоби“. „Днешните напъни на световната ядренаиндустрия да бъде произведен някакъв „ядрен ренесанс“ 20 години следтрагедията са подигравка не само с жертвите на Чернобил, но и съсстотиците хиляди жертви на тази индустрия от началото на нейноторазвитие“, казва Петко Ковачев от „Информационен и учебен център поекология“. „Здравният ефект като че ли никога няма да бъде показан внеговата пълнота. И днес, в 2006 г., не се намира дори един лекар илидруг учен, който да се откаже от подписа си пред тогавашната Държавнасигурност и да се опита да покаже истината за последиците върхуБългария“, заявява той. Организацията, част от националната коалиция„АЕЦ Беле-НЕ“, организира мълчаливо бдение - възпоминание за жертвитеот Чернобил в нощта на 26 април. На 1 май в центъра на София сепредвижда хепънинг, с елементи на манифестация.

Двайсет години явно не са достатъчни, за да може истината околоЧернобил да бъде обща. В момента има поне две сражаващи се нагласи заефектите след аварията - „всички лъжат“ срещу „населението го тресерадиофобия“. И всеки вижда „другата истина“ като разкривена, уродлива,псевдоистина...

Всъщност двайсет години по-късно мутациите на истината са единственият сигурен ефект от радиацията.

Прогнозата: 470 случая на рак

Прогнозираните късни стохастични ефекти, в т.ч.: фатален рак - общо 363случая; и нефатален рак - общо 107 случая, или всичко 470 случая, кактои сериозни наследствени ефекти - общо 80 случая, се очаква да сепроявят през период, равен на средната продължителност на живота наедно поколение (50-70 години), като ориентировъчните срокове запроявата на максимумите само при случаите на радиационно индуциран ракна костния мозък (около 1991 г.) и на щитовидната жлеза (1995 г.) сапреди 2000 г. За всички останали канцерогенни ефекти те са след 2000 г.Понастоящем в България случаите на фатален рак са около 16 000 годишно.Вижда се, че вероятните 363 случая на фатален рак (за 50-70 години),индуциран вследствие чернобилското замърсяване, трудно биха могли дабъдат изявени статистически на общия брой канцерогенни заболявания слетален изход.“

Това е част от официалния Национален доклад на България,подготвен от група учени по поръчка на правителството. Докладът еизнесен през април 1996 г.

„Има два типа ефекти от радиацията. Едните като лъчеватаболест се получават при големи дози на облъчване - десетки, стотицихиляди пъти над естествения фон. Другите ефекти са онези, които сеполучават от облъчвания, сравними с естествения радиационен фон. ВБългария такова беше облъчването от Чернобил. Те не са непосредствениефекти, към тях спада потенциалното увеличаване на честотата на рака“,обяснява професор Георги Василев, един от авторите на доклада.

При изчисляването на ефектите е взето под внимание, че встраната общото средно индивидуално облъчване през първата година еоценено на 0.79 mSv (милисиверта), а за целия живот - 0.95 mSv. Придецата то е с около 35% по-високо, отколкото при възрастните.Същевременно според специалистите за една година средното облъчване нанаселението в България от естествения радиационен фон е около 3 mSv,тоест облъчването от Чернобил е около 1/3 от годишната доза от фона.Рискът за възникване на злокачествено заболяване от такава ниска доза(3 mSv) е колкото риска за злокачествено заболяване вследствие наизпушването на около 1/3 цигара.

Психологическите ефекти

Със спомена за паниката след „козлодуйското“ предаване на „Ку-ку“ от22 декември 1991 г. решаваме да поговорим с психолози за ефектите отаварията. Според Иван Иванов от „Динамика консулт“, „когато даденаобщност премине по такъв нездравословен начин през бедствие катоЧернобил, се засилва усещането за безпомощност, зависимостта й отвластта и ниската кохезия в самата общност. Тъй като властта умишленоукри информация, лиши общността да преживее нормалния стрес инормаланата временна криза, които са типични за такива бедствия.

Последва едно продължително преживяване на дългосрочна устойчивапсихична травма. Общността стана параноидна, хората - отчужедни един отдруг“.

Йорданка Енева казва: „При липса на информация се внасядопълнителна паника, страх и тревожност сред населението. Това води донеадекватни решения и постъпки или до отложена във времето масовапсихоза“.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Делото „Чернобил“

Делото „Чернобил“

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK