Ще се борим за контролния пакет от Нефтохим

Вицепрезидентът на "Роснефт" Фаворис Девлетяров пред в. "Капитал"

Г-н Девлетяров, "Роснефт" заяви намерение да участва в приватизацията на Нефтохим. Какво съдържа руското предложение, което обсъдихте на специална среща с министър-председателя Стефан Софиянски?

- На първо място ние изразихме съгласието си да участваме в приватизационния конкурс. Какви са причините за нашия интерес? Ние от доста време работим тук, познаваме добре и пазара, и завода, доставяме за него нефт. Ние смятаме, че този пазар е важен. Не трябва да губим позициите, които вече сме завоювали тук. Затова в разговорите с премиера Софиянски и вицепремиера Божков подчертахме нашето желание да участваме в приватизацията. Аз обясних, че този въпрос ще бъде съгласуван със съвета на директорите на компанията, с Министерството на енергетиката и с правителството на Русия.

Как ще участва "Роснефт" в приватизацията - самостоятелно или чрез свое акционерно дружество?

- "Роснефт" може да участва в конкурса заедно с други компании. Но намерението ни е "Роснефт" да купува сам.

Каква част от капитала на Нефтохим искате да купите?

- Намерението ни е да се борим за контролния пакет акции.

На срещата бяха ли обсъждани и други въпроси, свързани със сегашното състояние на рафинерията?

- Да, засегнати бяха някои въпроси, които касаят сегашната ни дейност - "Росбулнефт", възможностите за увеличаване на доставките. Ние потвърдихме желанието си да работим, като укрепваме позициите на нашето съвместно предприятие. Въпроси, свързани с финансовото и техническото състояние на Нефтохим, не сме обсъждали. Смятам, че тези въпроси ще се обсъждат при преговорите, ако участваме, ако ни устройват условията на конкурса.

Не ви ли тревожи състоянието на Нефтохим?

- Разбира се, това много ни тревожи. Защото ние се готвим да инвестираме много пари в реконструкцията на завода и да купим част от него. Нашите разчети обаче показват, че заводът може да бъде изведен от това състояние при правилно управление и инвестиции в неговото технологично обновление. Този въпрос ще обсъждаме по-конкретно след известно време. Голямата задлъжнялост на Нефтохим, разбира се, пречи. Но аз говоря за това, че при нормални доставки, при правилно управление на товаропотока заводът ще бъде в състояние да се разплата с партньорите си.

А поставихте ли някакви условия пред премиера? Известно е, че при схемата, по която е принуден да работи, Нефтохим в момента не е особено привлекателен за външните инвеститори.

- Условия не сме поставяли, но имаме някои пожелания. Според нас цените на течните горива трябва да се освободят. В разговора с министър-председателя разбрахме, че те планират това. На пазара в България Нефтохим не може да купува валута. Бихме искали между организациите да има нормални стопански отношения без диктат от страна на правителството. Големият проблем са инвестициите в Нефтохим. В България се забравя, че Нефтохим е на 30 години. В същото време се говори за доставки, а инвестициите остават на заден план. Необходими са инвестиции както в рафинерията, така и в пристанището. Проблемът е да се привлекат инвестициите.

Обсъждан ли е въпросът за евентуална замяна на собственост срещу задължения към вас и бъдещи доставки?

- Не изключвам при бъдещи преговори тези въпроси да бъдат поставени. Възможни са такива варианти и те трябва да се обмислят добре. За това обаче ще говорим, когато бъде обявен конкурсът и започнат преговорите.

Ние трябва да се убедим, че условията, които се предлагат при този конкурс, са изгодни за "Роснефт". Едва тогава е възможно да говорим и за такива конкретни параметри на сделката.

Твърди се, че "Роснефт" проявява подчертан интерес и към нефтеното пристанище Бургас, което обаче е под разпореждането на Министерството на транспорта. Това ще представлява ли проблем при евентуалната приватизация?

- Не, в началото ние бихме могли да работим с пристанището на договорна основа. По-нататък вече може да се обсъждат други схеми за решаване на въпроса.

Преди няколко месеца беше обявен проект "Роснефт" да увеличи своите доставки за България, срещу което да получи право за строеж на бензиностанции. Докъде стигна този проект?

- Да, има такъв проект в нашия бизнесплан. Ние ще работим с България и ще участваме в приватизацията в България, главно в Нефтохим, ще строим в България бензиностанции и когато това е възможно, ще работим съвместно със съществуващите български фирми тук. Специално по проекта за бензиностанциите вече са избрани и са съгласувани 4-5 участъка, в това число в София, и планираме да започнем строителството.

Какви ще бъдат доставките за Нефтохим през този месец?

- Този месец ще доставим два танкера. Това са 140 000 тона. Тъй като "Росбулнефт" все още не ние е изплатил повече от 100 млн. долара, това доста затруднява доставките. Трябва да се търсят възможности за разплащане. Сега доставяме нефт, който купуваме от Ирак.

Защо при това посещение на руската правителствена делегация не стана изобщо въпрос за проекта за изграждане на нефтопровода Бургас - Александруполис? Има ли това връзка с евентуалната промяна в собствеността на рафинерията?

- Според мен този проект не беше обсъден, тъй като нефтопроводът не е предвиден в дневния ред на сесията на българо-руската междуправителствена комисия, която подготвяме.

Нефтохим и пристанище Бургас имат сериозна роля при реализирането на този проект. Не се ли дължи именно на това интересът ви към тях?

- "Роснефт" тепърва трябва да реши дали ще участва в този проект. Според мен би било добре да участва. Но това трябва да реши съветът на директорите на компанията. За нас е важно да имаме яснота по вижданията за бъдещото сътрудничество с Нефтохим. Нашата стратегия е да си осигурим определено присъствие в определени региони. Когато в този регион има производство на петролни продукти, естествено е да концентрираме нашето внимание към него. Едното направление на нашия интерес сега са Полша и Германия. Другото е Балканският полуостров.

Още от Капитал