Възкресението на Дилетанта

Чавдар Мутафов е безспорно една от най-интересните и загадъчни фигури в културния ни живот. Учил машинно инженерство и архитектура в Мюнхен, той до края на дните си остава еднакво изкушен както от литературата, така и от техниката и архитектурата. И до днес едни от най-хубавите училищни сгради в София са построените от писателя Чавдар Мутафов. Освен това той е изкуствовед, художествен критик, есеист, преводач. Разнопосочността на неговите интереси и таланти е съпоставима само с тази на друг гениален “дилетант” - Гео Милев. Неслучайно драстично модернистките, естетски изяви на Мутафов не се харесват след 9.IХ.1944. Обявен за упадъчен естет и фашист, той е не само насила “забравен”, но и изпратен без съд и присъда в трудов лагер.

Книгата на Катя Кузмова-Зографова “Чавдар Мутафов. Възкресението на Дилетанта” (ИК “Ваньо Недков”) е първи опит да бъде обхваната в цялост този удивително разнопосочен талант, да се изтъкнат търсенията му на писател авангардист и архитект новатор. Най-голямото достойнство на книгата е документалният материал, чрез който е проследена житейската и творческата съдба на писателя. Голяма част от документите - спомени, писма, фотографии, рисунки, се публикуват за първи път. От архива на писателя са разчетени негови неизвестни статии и художествени творби. Като приложение е поместена в отделен раздел (също за първи път) кореспонденцията му с видни български творци - писатели, художници, музиканти, между двете световни войни. Всичко това превръща книгата на Кузмова-Зографова в документален разказ за цяла една особено драматична епоха, белязана от непримирими разломи между реализъм и модернизъм, родно и чуждо, ляво и дясно.

Специални адмирации заслужава и виртуозното полиграфско изпълнение на книгата. Освен всичко друго,тя е и една “вещ”, достойна за естет като Чавдар Мутафов.

Още от Капитал