От 1 септември такситата трябва да ползват пътни книжки
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

От 1 септември такситата трябва да ползват пътни книжки

От 1 септември такситата трябва да ползват пътни книжки

До края на годината шофьорите ще държат специален изпит

Мара Георгиева
7465 прочитания

Пътна книжка ще изискват контролните органи от таксиметровите шофьори от 1 септември т.г. Това предвижда Наредбата за таксиметров превоз на пътници, обнародвана в бр. 36 на Държавен вестник от 6 май 1997 г . Книжката съдържа 100 пътни листа и служи за отчитане и контролиране на работата с таксиметровия автомобил. Документът се получава в регионалните органи на Държавна автомобилна инспекция (ДАИ), които се намират във всички бивши окръжни градове. Там трябва да се представят копие от съдебната регистрация на фирмата по Търговския закон, копие от данъчната регистрация и копие от удостоверението (картата) за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ. Юридическите лица трябва да носят списък на автомобилите по марки, модели и регистрационни номера. Ако фирмата има 100 автомобила например, трябва да получи 100 пътни книжки.
Едноличните търговци, които управляват чужд автомобил, трябва да представят нотариално заверена

Декларация от собственика

С нея се удостоверява, че колата е предоставена, за да бъде използвана като такси. След като се попълнят данните в пътната книжа, тя задължително се заверява в Държавната автомобилна инспекция. Цената на една книжка е 1000 лв. За заверката се плащат още 1000 лв. Парите се превеждат само по банков път, номерът на банковата сметка е обявен в регионалните офиси на ДАИ.
Всеки таксиметров шофьор е длъжен да попълва отделен пътен лист за своята смяна. При прекъсване на работа той трябва да постави върху автомобила табелка с размери 200/150 мм с надпис “Не работи”. Обявената дневна и нощна тарифа трябва да съответстват на записаното в пътния лист, на отбелязаното в таксиметровия апарат и на стикера, залепен на автомобила. За нередовно, нечетливо и непълно водене на пътната книжка се носи отговорност по Закона за движението по пътищата, е записано в наредбата.
След изчерпване на пътната книжка шофьорите трябва да поискат да им бъде издадена нова. Редът за получаването й е същият. “Разликата е, че едноличните търговци с чужд автомобил няма да представят отново нотариално заверена декларация”, уточнява Стоян Йотов, началник-управление ДАИ при Министерството на транспорта. Пътната книжка трябва да се съхранява 3 години.
До края на годината шофьорите на таксита трябва да преминат през

Специален изпит

за получаване на удостоверение “Водач за лек таксиметров автомобил”. Изпитът ще бъде под форма на тест и ще се проведе в ДАИ по предварително обявен график за съответната община. Датите ще бъдат обявени и в КАТ. “Въпросите са около 120 и ще бъдат публикувани в средствата за масова информация. Целта е да се види дали таксиметровите водачи познават изискванията на наредбата, дали знаят своите права и задължения, коментира Стоян Йотов. Не може да си шофьор на такси и да не познаваш населеното място, да не знаеш телефонните номера на Бърза помощ и МВР, да не познаваш кината, театрите, банките, болниците, кварталите.”
Провеждането на изпитите ще започне след 15 септември, дати ще се обявяват регулярно. За да се явят на изпит, шофьорите трябва да представят молба, свидетелство за съдимост, удостоверение от КАТ за изтекло наказание “Лишаване от право да управлява МПС”, медицинско. Освен това е нужно и удостоверение за психическа годност. За да го получат, водачите на такси трябва да преминат през специален психотест в ДАИ. Желаещите могат да се явят веднага на този психотест и да не чакат края на годината. Тогава напливът ще стане по-голям и явяването ще става след предварително записване по график.
До 1 януари 1998 г. таксиметровите автомобили трябва да преминат на специален

Преглед пред органите на ДАИ

Тази проверка е различна от ежегодния технически преглед пред КАТ. В по-малките селища представители на Държавната автомобилна инспекция ще отидат на място по предварително обявен график. Прегледът трябва да установи дали колата отговаря на изискванията за таксиметров превоз на пътници. Контрольорите ще следят колко са вратите на автомобила (изискват се най-малко 4), дали воланът е разположен вляво, има ли знак “Такси”, притежава ли табела “Не работи”, какъв е типът на касовия апарат, дали е маркиран и пломбиран. Проверяващите трябва да отбележат дали автомобилът има стикер с цената и светещ индикатор с три хоризонтални светлини, показващи свободно ли е таксито или не, снабдена ли е колата с обезопасителни колани тип “Инерционен”, има ли автомобилът ленти на вратите в черен и бял цвят, закрит багажник, отопление и вентилация, какъв е размерът на гумите.
За прегледа се изисква свидетелство за изправността на таксиметровия апарат и документ за държавна проверка на системата таксиметров апарат - автомобил. Те се издават от Комитета по стандартизация и метрология и важат за срок от 1 година. Проверката завършва с протокол, в който водачът може да запише възраженията си. Въз основа на протокола се издава специално удостоверение за годност на автомобила. Прегледите пред ДАИ ще започнат след 15 септември.
За да карат такси от 1 януари 1998 г., шофьорите трябва да притежават разрешително, издадено от общината. Документът се издава след представяне на копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон и заверено копие на удостоверението за данъчна регистрация. Кандидатите трябва да приложат също удостоверение от съответното териториално управление на данъчната администрация за дължими и платени данъци и такси, удостоверение или карта за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ. Изискват се и удостоверение за годност на автомобила, удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”, заверено копие от разрешението за използване на радиочестота (при работа с радиофицирани автомобили), полица за сключена застраховка “Злополука”. Когато кандидатства юридическо лице, трябва да се представи заверен от органите на ДАИ списък на леките автомобили - марки, модел, регистрационен номер, серия и номер на удостоверението на годност, с които ще се осъществява таксиметровата дейност. Разрешението се издава за срок от три години.
Ако шофьорът желае да кара такси

На територията на друг град

трябва да притежава удостоверение “Водач на таксиметров автомобил”, валидно за съответната община. Това означава, че трябва да се яви на изпит там, където желае да превозва пътници. Даже да издържи успешно изпита, няма гаранция, че ще получи разрешително. Ако кметът реши, че има достатъчно таксита на територията на общината, негово право е да отреже кандидатите от други градове, тълкуват наредбата експерти.
От 1 януари 1998 г. всеки таксиметров шофьор ще бъде длъжен да представя на контролните органи заверено копие на разрешението за извършване на таксиметров превоз, пътна книжка, удостоверение за годност на автомобила, удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”. Проверяващите ще изискват също протокол за изправността на таксиметровия апарат, документ за държавна проверка на системата таксиметров апарат - автомобил, кочан фактури, заверено копие на разрешението за използване на радиочестота (при работа с радиофицирани автомобили). При липса на необходимите документи ще се налагат глоби или лишаване от право да се управлява автомобилът, предупреждават от ДАИ.
Таксиметровите шофьори трябва да се подготвят и за следващите изисквания на наредбата. От 1 януари 1999 г. всички таксиметрови апарати трябва да бъдат с фискална памет, изисква наредбата. А от 1 юни 1999 г. всички таксиметрови автомобили трябва да бъдат изцяло боядисани в жълто.

Пътна книжка ще изискват контролните органи от таксиметровите шофьори от 1 септември т.г. Това предвижда Наредбата за таксиметров превоз на пътници, обнародвана в бр. 36 на Държавен вестник от 6 май 1997 г . Книжката съдържа 100 пътни листа и служи за отчитане и контролиране на работата с таксиметровия автомобил. Документът се получава в регионалните органи на Държавна автомобилна инспекция (ДАИ), които се намират във всички бивши окръжни градове. Там трябва да се представят копие от съдебната регистрация на фирмата по Търговския закон, копие от данъчната регистрация и копие от удостоверението (картата) за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ. Юридическите лица трябва да носят списък на автомобилите по марки, модели и регистрационни номера. Ако фирмата има 100 автомобила например, трябва да получи 100 пътни книжки.
Едноличните търговци, които управляват чужд автомобил, трябва да представят нотариално заверена

Декларация от собственика

С нея се удостоверява, че колата е предоставена, за да бъде използвана като такси. След като се попълнят данните в пътната книжа, тя задължително се заверява в Държавната автомобилна инспекция. Цената на една книжка е 1000 лв. За заверката се плащат още 1000 лв. Парите се превеждат само по банков път, номерът на банковата сметка е обявен в регионалните офиси на ДАИ.
Всеки таксиметров шофьор е длъжен да попълва отделен пътен лист за своята смяна. При прекъсване на работа той трябва да постави върху автомобила табелка с размери 200/150 мм с надпис “Не работи”. Обявената дневна и нощна тарифа трябва да съответстват на записаното в пътния лист, на отбелязаното в таксиметровия апарат и на стикера, залепен на автомобила. За нередовно, нечетливо и непълно водене на пътната книжка се носи отговорност по Закона за движението по пътищата, е записано в наредбата.
След изчерпване на пътната книжка шофьорите трябва да поискат да им бъде издадена нова. Редът за получаването й е същият. “Разликата е, че едноличните търговци с чужд автомобил няма да представят отново нотариално заверена декларация”, уточнява Стоян Йотов, началник-управление ДАИ при Министерството на транспорта. Пътната книжка трябва да се съхранява 3 години.
До края на годината шофьорите на таксита трябва да преминат през

Специален изпит

за получаване на удостоверение “Водач за лек таксиметров автомобил”. Изпитът ще бъде под форма на тест и ще се проведе в ДАИ по предварително обявен график за съответната община. Датите ще бъдат обявени и в КАТ. “Въпросите са около 120 и ще бъдат публикувани в средствата за масова информация. Целта е да се види дали таксиметровите водачи познават изискванията на наредбата, дали знаят своите права и задължения, коментира Стоян Йотов. Не може да си шофьор на такси и да не познаваш населеното място, да не знаеш телефонните номера на Бърза помощ и МВР, да не познаваш кината, театрите, банките, болниците, кварталите.”
Провеждането на изпитите ще започне след 15 септември, дати ще се обявяват регулярно. За да се явят на изпит, шофьорите трябва да представят молба, свидетелство за съдимост, удостоверение от КАТ за изтекло наказание “Лишаване от право да управлява МПС”, медицинско. Освен това е нужно и удостоверение за психическа годност. За да го получат, водачите на такси трябва да преминат през специален психотест в ДАИ. Желаещите могат да се явят веднага на този психотест и да не чакат края на годината. Тогава напливът ще стане по-голям и явяването ще става след предварително записване по график.
До 1 януари 1998 г. таксиметровите автомобили трябва да преминат на специален

Преглед пред органите на ДАИ

Тази проверка е различна от ежегодния технически преглед пред КАТ. В по-малките селища представители на Държавната автомобилна инспекция ще отидат на място по предварително обявен график. Прегледът трябва да установи дали колата отговаря на изискванията за таксиметров превоз на пътници. Контрольорите ще следят колко са вратите на автомобила (изискват се най-малко 4), дали воланът е разположен вляво, има ли знак “Такси”, притежава ли табела “Не работи”, какъв е типът на касовия апарат, дали е маркиран и пломбиран. Проверяващите трябва да отбележат дали автомобилът има стикер с цената и светещ индикатор с три хоризонтални светлини, показващи свободно ли е таксито или не, снабдена ли е колата с обезопасителни колани тип “Инерционен”, има ли автомобилът ленти на вратите в черен и бял цвят, закрит багажник, отопление и вентилация, какъв е размерът на гумите.
За прегледа се изисква свидетелство за изправността на таксиметровия апарат и документ за държавна проверка на системата таксиметров апарат - автомобил. Те се издават от Комитета по стандартизация и метрология и важат за срок от 1 година. Проверката завършва с протокол, в който водачът може да запише възраженията си. Въз основа на протокола се издава специално удостоверение за годност на автомобила. Прегледите пред ДАИ ще започнат след 15 септември.
За да карат такси от 1 януари 1998 г., шофьорите трябва да притежават разрешително, издадено от общината. Документът се издава след представяне на копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон и заверено копие на удостоверението за данъчна регистрация. Кандидатите трябва да приложат също удостоверение от съответното териториално управление на данъчната администрация за дължими и платени данъци и такси, удостоверение или карта за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ. Изискват се и удостоверение за годност на автомобила, удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”, заверено копие от разрешението за използване на радиочестота (при работа с радиофицирани автомобили), полица за сключена застраховка “Злополука”. Когато кандидатства юридическо лице, трябва да се представи заверен от органите на ДАИ списък на леките автомобили - марки, модел, регистрационен номер, серия и номер на удостоверението на годност, с които ще се осъществява таксиметровата дейност. Разрешението се издава за срок от три години.
Ако шофьорът желае да кара такси

На територията на друг град

трябва да притежава удостоверение “Водач на таксиметров автомобил”, валидно за съответната община. Това означава, че трябва да се яви на изпит там, където желае да превозва пътници. Даже да издържи успешно изпита, няма гаранция, че ще получи разрешително. Ако кметът реши, че има достатъчно таксита на територията на общината, негово право е да отреже кандидатите от други градове, тълкуват наредбата експерти.
От 1 януари 1998 г. всеки таксиметров шофьор ще бъде длъжен да представя на контролните органи заверено копие на разрешението за извършване на таксиметров превоз, пътна книжка, удостоверение за годност на автомобила, удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”. Проверяващите ще изискват също протокол за изправността на таксиметровия апарат, документ за държавна проверка на системата таксиметров апарат - автомобил, кочан фактури, заверено копие на разрешението за използване на радиочестота (при работа с радиофицирани автомобили). При липса на необходимите документи ще се налагат глоби или лишаване от право да се управлява автомобилът, предупреждават от ДАИ.
Таксиметровите шофьори трябва да се подготвят и за следващите изисквания на наредбата. От 1 януари 1999 г. всички таксиметрови апарати трябва да бъдат с фискална памет, изисква наредбата. А от 1 юни 1999 г. всички таксиметрови автомобили трябва да бъдат изцяло боядисани в жълто.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.