Българо-американски инвестиционен фонд

Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) е частна американска корпорация. Фондът е създаден от Конгреса на САЩ по силата на Закона за подпомагане на демокрацията в Източна Европа, който упълномощава правителството на САЩ да отпусне $55 млн. на БАИФ за инвестиции в частния сектор. Фондът има офиси в София и в Чикаго.

БАИФ осигурява финансиране предимно на малки и средни частни фирми, които могат да докажат икономическата си жизненост. По правило фондът инвестира само в проекти, които се очаква да бъдат печеливши. Не се финансират единични търговски сделки. БАИФ разглежда приоритетно предложения от фирми, чиито управители или собственици имат професионален и управленски опит. По-големи шансове имат проектите със значителни потенциални възможности за разширяване на бизнеса, т.е. проектите, които вероятно ще се нуждаят от допълнително финансиране в бъдеще. Условията са специфични за всяка отделна инвестиция и зависят от различни фактори, като срок на изплащане, риск, възможности за печалба и др. Общите фактори, които се отчитат, когато се разглеждат проектите, са:

 • възможността инвестицията да заработи бързо и да има икономически ефект за страната;
 • доказаната компетентност на ръководния екип и желанието му да поеме част от риска;
 • жизнеността на бизнесплана, включително доказателства за пазарно търсене;
 • перспективата за добра печалба;
 • конкурентното място на фирмата и процентът на продажбите извън страната;
 • ефектът върху заетостта в страната;
 • размерът на източниците на заемни и собствени капитали, използвани в проекта.

  БАИФ разполага с известна сума за техническа помощ, но тя е предназначена само за проекти, в които фондът инвестира. Цялата информация, която фондът получава по проектите, се пази в строга тайна.

  Как се оценяват проектите

  Процесът на оценка може да бъде ускорен, ако вносителят на предложението е готов да предостави цялата информация, необходима за оценяването на проекта. Кандидатът за инвестиция трябва да попълни “Заявление за инвестиция” и, ако е възможно, да внесе резюме от няколко страници, въз основа на което фондът определя потенциалния си интерес към проекта. Ако резюмето е на английски език, това облекчава процеса на първоначално вземане на решение. Изисква се всички предварителни предложения да бъдат представени в печатен вид.

  Ако предложението е достатъчно привлекателно, след първоначалното му обсъждане фондът кани кандидата на среща за обсъждане на проекта. Ако проектът все още представлява интерес за БАИФ, от вносителя се иска допълнителна информация. Понякога това включва изискване да се подготви пълен бизнесплан. След като е събрана цялата информация, Съветът на директорите на фонда в Чикаго взема окончателно решение за проекта.

  БАИФ предлага четири програми за насърчаване на предприемачеството в България.

  Програма за микрокредити

  По тази програма фондът отпуска заеми в размер от $500 до $5000. Подборът на кандидатите за финансиране се извършва от фондация “Начала”. Фондацията приема молби за отпускане на кредити, прави оценка и изготвя препоръки за финансиране на проектите. Нейна задача е изготвянето на комплектите от кредитната документация. “Начала” има офиси в София, Пловдив, Велинград и Плевен.

  Микрокредитите са предназначени главно за предприемачи, които планират стартиране на нов бизнес, запазване или разкриване на нови работни места чрез разширяване на фирмата. Сроковете за всеки проект се определят от спецификата на бизнеса. Кандидатите за заем трябва да подадат молба в офиса на фондация “Начала”, който е най-близо до техния регион. Кредитите се отпускат в щатски долари. Връщането им също е в щатски долари. С предприемача се сключва договор за кредит. При оценката на проектите е от значение сумата на вече направената от кандидата инвестиция. Годишните лихвени проценти са 15-18. Погасяването е ежемесечно. Сроковете за връщане са от три до 24 месеца в зависимост от естеството на проекта. Възможни са гратисни периоди, но решения за това се вземат индивидуално за всеки проект според характера на бизнеса. През гратисния период се извършват само плащания по лихвата, но не и по главницата.

  За кредити до $2000 трябва поръчителство от трети лица (3-4 персонални поръчители). За кредити над $2000 се изисква учредяване на ипотека или вписване на залог, чийто размер е 1.5 пъти по-голям от размера на кредита.

  Предприемачът трябва да състави бизнесплан, в който да посочи финансови данни за това как ще използва предоставените средства и да направи прогнози за бъдещи приходи и разходи. Ако специалистите на фондация “Начала” преценят, че проектът е добър, кандидатът попълва подробен формуляр молба. След това експерти посещават обекта и в случай че го одобрят, препоръчват проекта да бъде разгледан от кредитния комитет на фондацията. След отпускане на заема специалисти на фондацията посещават обекта всеки месец до момента на пълното изплащане на кредита.

  Програма “Компас”

  Това е програма за средносрочно кредитиране. Тя отпуска заеми на български частни фирми в размер от $25 000 до $75 000 за разширяване на дейността им. Програмата не важи за държавни дружества. “Компас” действа съвместно с Централната кооперативна банка и с банка “Хеброс” - Пловдив, които подбират и проверяват молбите за кредитиране чрез своята мрежа от клонове. Заемите се финансират от БАИФ, част от средствата се гарантират от съответната банка. Фирмите трябва да поемат 30% от общите разходи по проекта. Този дял може да бъде под формата на земя, оборудване или други активи на компанията.

  По правило заемите от “Компас” са предназначени най-вече за финансово подпомагане на съществуващи производства, но молби могат да се подават и от предприемачи, които желаят да открият ново предприятие. В този случай от особено значение са опитът на кандидата за кредит и степента на участие със собствен капитал. Средствата от “Компас” могат да бъдат използвани за закупуване на машини, съоръжения и материали, за реконструкция и модернизация, за рефинансиране или работен капитал. Парите не могат да се използват като гаранция за други фирми, за спекулации с валута или за улична търговия.

  Срокът на отпуснатите заеми е от една до три години. Лихвата е 15% годишно, погасяването е месечно. Възможен е гратисен период за изплащането на главницата, ако това се налага от естеството на проекта. Предварителното изплащане на кредита е възможно по всяко време. Средствата не се отпускат в брой, а се използват за плащане на фактури по банков път. Обезпечението може да бъде под форма на ипотека, залог на машини, съоръжения или гаранция от трета страна. Задълженията по заема и неговото изплащане се изчисляват в щатски долари. Но отпускането на средствата може да стане и в левове. При отпускането на кредита предприемачът заплаща 1% еднократна такса върху цялата сума. Той поема и всички такси, свързани с регистриране на обезпечението.

  Предприемачите трябва да посетят някоя от кооперираните с “Компас” банки. Банковите служители определят доколко проектът отговаря на критериите на програмата. Ако отговорът е положителен, бизнесменът получава образец от молба за отпускане на заем и инструкции как да я попълни. Изискват се и допълнителни документи - финансови отчети, договори с клиенти, договори за наем или за лизинг, оферти от доставчици, ценови листи и др. Окончателно решение се взема от кредитния комитет, в който влизат представители на БАИФ и на съответната банка.

  Програма за кредитиране на частни хотели

  БАИФ инвестира в малки частни хотели в туристическите райони на България. Заемите варират от $3000 до 300 000. Кредитът се отпуска в долари за период от три до пет години. Изисква се ипотека на хотела, в който ще се инвестира. Лихвеният процент се определя отделно за всеки проект. Възможен е гратисен период, но това също се решава конкретно.

  БАИФ изисква хотелът, в който ще се инвестира, да има поне 12 легла с отделна баня и тоалетна за всяка стая. Сградата трябва да е частично или изцяло построена и да се управлява от семейството на кандидата за кредит. Средствата може да се използват за строителни работи, за машини и съоръжения, за обзавеждане. Фондът не се интересува от съвместното използване на хотела и не осигурява туристи.

  По-големи инвестиции

  БАИФ инвестира и в по-големи проекти, изискващи средства до $2 500 000. Това финансиране в повечето случаи е комбинация от кредит и дялово участие в създаване на смесени фирми и в приватизацията на съществуващи предприятия. Дяловото участие на фонда зависи от степента на участие на вносителя на предложението. Кандидатът за инвестиции може да участва в съвместния бизнес с пари, материални активи, управленски опит и др.

  Фондът финансира също и български предприемачи, които имат вече работещи предприятия и фирми и се нуждаят от допълнителен капитал за разширяване на дейността си. Размерът на отпуснатите в този случай средства е от $200 000 до 500 000.


  Четете неограничено с абонамент за Капитал!

  Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

  Абонирайте се

  Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

  1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

  Вижте абонаментните планове
 • Все още няма коментари
  Нов коментар

  Още от Капитал