“Доверие” се клонира на четири подхолдинга

Един от най-големите бивши приватизационни фондове “Доверие обединен холдинг”, завършва преструктурирането на инвестиционния си портфейл, започнало в началото на тази година. В изпълнение на програмата за преструктуриране бяха регистрирани четири подхолдингови дружества, на които бяха прехвърлени дяловете в предприятия от различните отрасли, придобити по време на раздържавяването срещу инвестиционни бонове. Във всяко от четирите подхолдингови дружества бившият фонд “Доверие” притежава около 90% от капитала, а останалите 10% са предназначени за придобиване от работещите в тях с цел създаване на по-висока мотивация на управленските екипи. Предвижда се всяко подхолдингово дружество да разполага с персонал не повече от пет - шест служители, каза Андрей Евтимов, изпълнителен директор на холдинга. Той допълни, че тези дружества няма да се издържат от дивиденти, а от отчисления от направени и извършени услуги на предприятията от отрасъла.
Новите холдинги ще управляват активите във фирмите от текстилната промишленост (“Обединена текстилна компания Доверие” АД), млекопреработвателните предприятия (“Обединена млечна компания”АД) и строителните предприятия (“Доверие инжинеринг”АД). Четвъртото ново дружество е “Доверие обединени предприятия” АД, което включва предприятия от различни по-слабо застъпени отрасли от портфейла на бившия приватизационен фонд. Част от притежаваните дялове (при които се очаква консолидация на пакетите или продажба в близко бъдеще) ще останат под управлението на “Доверие обединен холдинг”. “Прехвърлянето на активите от “Доверие обединен холдинг” на подхолдинговите дружества през фондовата борса вече е почти приключено”, каза Андрей Евтимов.
Приватизационен фонд “Доверие” беше най-големият по размер на набран капитал по време на първата вълна на масова приватизация, а по-късно стана и на едно от първите места по стойност на придобитите активи. Според експерти портфейлът на фонда се оценява на над 27 милиона долара. Сред най-големите учредители на фонда са Обединена българска банка, “Лимекс груп комерс”, ФК “Евър”, “Дарик радио”, “Андема” АД и други. Според официалната информация основната причина за промяната в структурата на холдинга е да се оптимизира управлението на предприятията, в които той има мажоритарен дял. Едновременно с това обаче десетте процента от новите дружества, които ще станат собственост на шефовете на бившия приватизационен фонд, могат да се разглеждат и като вид преференциално възмездяване. Излиза, че частните структури в България са почерпили от приватизаторския опит на държавните чиновници.
Най-високото ниво в новата структура ще остане “Доверие обединен холдинг”. Той ще изпълнява функции по определяне на стратегическите насоки за развитие на предприятията, както и ролята на краткосрочен кредитор на предприятията, за да се избегне нуждата от банкови кредити. До този момент на предприятията в структурата са раздадени над четири милиарда лева под формата на кредити за оборотни средства, каза Андрей Евтимов. Това са предимно фирми, в които тече усилено изкупуване на суровини, като млекопреработвателните предприятия например. Според Евтимов най-голям ефект се очаква от съвместната финансова политика на предприятията от холдинга.
Друга основна дейност на подхолдинговите дружества ще бъде централизацията на доставките на суровини и подобряване на условията за реализация на готовата продукция. Предвижда се новите дружества и централата на холдинга да изпълняват функции по оптимизиране на дистрибуторската дейност, рекламата и обучението на персонала. Консолидирането на предприятията от един отрасъл в подхолдингово дружество се очаква да улесни привличането на инвеститори в тях, като не се изключва и възможността за регистриране на акциите им на фондова борса с цел привличане на допълнителен акционерен капитал.
Основен въпрос за акционерите на “Доверие” (общо над 240 хиляди души) е как ще се осъществява контролът върху тези дружества. Според Евтимов подхолдинговото дружество няма да играе ролята на допълнителна шапка на предприятията, което контролира (подобно на държавните обединения в близкото минало), а дивидентите от предприятията ще постъпват директно в “Доверие”. “Отношенията между предприятията в структурата ще бъдат изцяло на пазарен принцип. Няма да допуснем преливане на средства от печеливши към губещи предприятия в структурата”, каза Евтимов.
Начинът, по който стана прехвърлянето и увеличаването на управленския щат, като цяло е основната причинa част от акционерите на холдинга да останат резервирани към така извършеното преструктуриране. Обяснението на изпълнителния директор Евтимов е, че действително цените, на които пакетите бяха прехвърлени през борсата, определено не са най-високите. “При изкуствено завишаване на цените на акциите “Доверие” би реализирало изкуствена капиталова печалба, която подлежи на данъчно облагане. Прехвърлянето беше извършено на свободния пазар на борсата, където всеки имаше възможност да ги купи”, допълни Евтимов. Според брокери обаче участниците на пазара не са имали практическа възможност да придобият пакетите на цените, по които са били прехвърлени пакетите на подхолдинговите дружества.
Основните критики на акционерите са насочени срещу възможността сегашните шефове на холдинга (които са и в съвета на директорите на новите дружества) да станат съсобственици в тях. Нереално ниските цени (според експерти неколкократно по-ниски от пазарните) очевидно дават възможност да се придобие по-голям относителен дял в новите дружества срещу направените парични вноски от страна на мениджърите. Всяко от дружествата е с капитал между 800 милиона и 1.2 милиарда лева, 90% от които се падат на активите на “Доверие” (чиято пазарна оценка от своя страна е над 27 млн. долара). Това означава, че мениджърите разполагат с възможността да се превърнат в съсобственици на цени неколкократно по-ниски от реалните. Въпреки, че дивидентите ще отиват в касата на холдинга, при появяването на инвеститор или листване на акциите на новите дружества на борсата пазарната стойност на дяловете придобити от сегашните мениджъри ще нарасне многократно.
Друг принципен въпрос, засягащ многобройните акционери на “Доверие”, е дали новите дружества ще имат статут на публични дружества. При сегашния модел те не отговарят на нито едно от изискванията за публично дружество в закона за ценните книжа. Това означава, че ръководството на подхолдинговите дружества няма да бъде задължено да разкрива текуща информация относно финансовото състояние на предприятията. По този начин прозрачността на дейността на новите четири дружества ще зависи предимно от добрата воля на техните шефове, които фактически са и шефове на самия холдинг. Според ръководството на холдинга такава информация ще бъде предоставяна и тя няма да се изчерпва единствено във формата на консолидиран баланс на целия холдинг. За момента всички предприятия, в които “Доверие” има дялове, са публични дружества, но техният статут може да бъде променен в резултат на окончателното преразпределение на дяловете след втората вълна. След окончателната продажба на държавни дялове част от тези предприятия ще станат затворени дружества, което означава, че управлението им ще премине изцяло в ръцете на холдинга и няма да бъде затруднено от сега съществуващите законови ограничения за публичните дружества.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал