Кой финансира малките и средните предприятия (МСП)

Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА

Източник на финансиранеИнформация за източникаЗа какво се отпускат средстватаПод каква формаРазмерРазмер на един кредитТелефон
8.Национален доверителен екофондСъздаден през 1995 г. в резултат на договора за замяна на "дълг срещу околна среда" между правителствата на България и Швейцария.За инвестиционни проекти, свързани с:
а)Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото (третиране на опасни отпадъци и вещества, намаляване на замърсяването на питейна вода или храни)
б) Намаляване замърсяването на въздуха (намаляване на здравния риск от високи концентрации на прах, серни и азотни окиси, олово и др. в населените места, намаляване на парниковите газове)
в) Опазване чистотата на водите (създаване на общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на Дунав и Черно море)
г) Опазване на биологичното разнообразие (развитие на инфраструктурата в защитени територии)
Субсидии и заеми при облекчени условия20.249 млн. швейцарски франка 973-36-37,
973-38-16
9.Фонд "Земеделие"Държавен фонд към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа. Създаден през 1995 г. със Закона за защита на земеделските производителиИнвестиции в земеделието
Производство на земеделска продукция за пазара
Създаване и развитие на частни земеделски стопанства и организации
Развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики или неблагоприятни природни условия
Опазване и подобряване на почвеното плодородие, генетичния фонд и развитие на екологичното земеделие
Развитие на производствената структура в земеделието
Закупуване на земя за създаване или разширяване на земеделско производство
Създаване на животновъдни ферми и закупуване на племенни животни
Дейности за обучението, информационното и консултантското им обслужване
Субсидии, целеви кредити, покрива отчасти или изцяло разходите за лихви по банкови кредити, дава гаранции и поема поръчителство пред финансови институции, заделя средства за съвместно финансиране на целеви проекти по програми на ЕС, свързани със земеделие 981-54-19
A.Субсидии и целеви кредити на фонд "Земеделие"
а) Субсидия за изхранване на племенни животни и птици
б) Целево финансиране производителите на захарно цвекло, реколта 1998
в) Целево финансиране производителите на пшеница за хляб, реколта 1998 г.
г) Целево финансиране производителите на царевица и маслодаен слънчоглед, реколта 1998
a) За покриване на част от разходите на земеделските производители по отглеждането на племенни говеда, овце, свине и птици от елитни и родителски стада
б) За закупуване на торове, инсектициди, гориво-смазочни материали и за извършване на външни механизирани услуги, свързани с пролетните предсеитбени мероприятия, отглеждането на посевите и прибирането на реколтата
в) За доотглеждане на есенните посеви
г) За финансиране на технологичните разходи за предсеитбена подготовка, сеитба, отглеждане, производство, прибиране и транспорт
а) Безвъзмедна субсидия
б) Преференциални кредити и премия за всеки договорен и изкупен тон захарно цвекло
в) Преференциални кредити
г) Преференциални кредити
876 млн. лв.Размерът се определя на бр. животни и птици
Нормативът за III транш е 17 000 лв./ дка. Премията е 8284 лв./тон цвекло.
Нормативът за третия транш за пшеница е 6000 лв./дка.Нормативът за царевица за зърно е 13 500 лв./дка,за слънчогледа - 22 500 лв./дка
Б.Инвестиционни кредити на фонд "Земеделие"
а) Програма "Земеделско начало"
б) Програма "Българска ферма"
в) Програма "Развитие"
г) Програма "Планинско земеделие"
д) Програма "Екоземеделие"
а) За закупуване на малогабаритни трактори и прикачен инвентар. За покупка на племенни и/или продуктивни животни. За покупка на машини и съоръжения, свързани с отглеждането на животни. За създаване на лозя и овощни градини до 15 дка.
б) За закупуване на обработваща и прибираща техника. За закупуване на племенни и/или продуктивни животни. За покупка на техника, свързана с отглеждането на животни. За засаждане на лозя или овощни дървета до 80 дка
в) За закупуване на обработваща и прибираща техника. За закупуване на племенни и/или продуктивни животни. За покупка на техника, свързана с отглеждането на животни. За засаждане на лозя или овощни дървета до 240 дка
г) За закупуване на обработваща и прибираща техника. За закупуване на племенни и/или продуктивни животни. За покупка на техника за отглеждане на животните. За създаване на лозя и овощни градини до 15 дка.
д) За създаване на лозя и овощни градини до 80 дка. За покупка на машини и съоръжения за производство на екологично чиста продукция. За мероприятия, свързани с подобряване на почвеното плодородие. За покупка на племенни и/или продуктивни животни.
а) Кредит при облекчени лихвени условия и определен гратисен период
б) Кредит при облекчени лихвени условия и определен гратисен период
в) Кредит при облекчени лихвени условия и определен гратисен период
г) Кредит при облекчени лихвени условия и определен гратисен период
д) Кредит при облекчени лихвени условия и определен гратисен период
а) 5.625 млрд лв.
б) 15.175 млрд. лв.
в) 20.200 млрд. лв.
г) 1 млрд. лв.
д) 1 млрд. лв.
а) До 15 млн. лв. за един проект
б) До 65 млн. лв. за един проект
в) До 130 млн. лв.за един проект
г) До 15 млн. лв. за един проект
д) До 40 млн. лв. за един проект
10.Фонд "Тютюн"Държавен фонд към Министерствота на земеделието, горите и аграрната реформа, създаден през 1993 г. със Закон за тютюна и тютюневите изделияСредствата на фонда се разходват за:
а) производство и доставка на тютюневи семена
б) за изкупуване, съхраняване, преработка и реализация на тютюна, останал за изкупуване след 31 март на годината, следваща производствената
в) предоставяне на безвъзмездна парична премия на тютюнопроизводителите
г) субсидиране износа на тютюна и тютюневите изделия
Парична субсидия 987-44-87
11.Селскостопанска кредитна централаСъздадена през 1992 г. с разпореждане на МС, основен акционер е Министерството на земеделието, горите и аграрната реформаИнвестиционни кредити за закупуване на селскостопанска техника и отглеждане на различни породи животниПреференциални кредити 980-88-93
12.Схема на Земеделски капиталов фондКредитна линия по програма "ФАР"За финансиране на дейности и услуги, свързани с първично селскостопанско производство, осъществявани от частни земеделски стопани, обединени във взаимоспомагателна кредитна кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите. При определени условия се кредитират и малки преработвателни предприятия (ако стопанинът е и производител на суровините)Краткосрочни (до 1 година) и средносрочни (инвестиционни, до 3 години) заеми 800-610
13.Програма JOP - PHAREКредитна линия по програма "ФАР", управлява се от "Глобал файнанс" - Атина, с офис в СофияПодпомагат се МСП за създаване и разширяване на смесни предприятия с партньори от Централна и Източна Европа, членове на ЕС, финансират се инвестиции във всички сфери на производството, вкл. и в сферата на услугите. Отпускат се средства за обучение на персонала, за предпроектно и проектно проучване, за организиране на семинари и други международни проявиИнформационна подкрепа, първоначални контакти, технико-икономически проучвания, обучение и технологичен трансфер, директно финансиранеБезвъзмездна субс. за покриване на 50% от разходите, свързани с преговорите с партньорa.Максималният размер на един кредит не трябва да надхвърля левовата равностойност на 20 000 екю980-16-19,
980-82-46
14.Кредитна линия по програма ФАР за малки и средни предприятияОбслужващи банки - Българска пощенска банка, Централна кооперативна банка, Експресбанк)За инвестиционни проекти. Предимство имат експортно ориентирани фирми и проекти, които осигуряват нови работни места. Не се кредитират дейности, свързани със земеделие, търговия и недвижими имоти.Кредити при облекчени условия До 150 000 екюБПБ- 963-20-96, ЦКБ - 981-21-38, Експресбанк - 052/60-23-65
15.Фонд "Рехабилитация и социална интеграция"Държавен фонд към МС, създаден през 1995 г. със Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидитеЗа проекти и програми, свързани с рехабилитацията на инвалидите
Стимули за заетост
Субсидии за специализираните предприятия, кооперации и производствени единици за инвалидите
Не се финансират проекти (програми), които имат за предмет покупка на сгради, офиси, недвижимо имущество, търговска дейност
Безвъзмездно финансиране и субсидии 66-18-90,
66-22-10
16.Фонд "Социални инвестиции"Държавен фонд, в процес на създаване със заем от Световната банка, трябва да започне да функционира от есента на 1998 г.За реализация на проекти за разкриване и разширяване на производства с цел осигуряване на заетост
За извършване на социални дейности и услуги извън държавно предвидените
За кредитиране на индивидуални проекти за предприемаческа или самостоятелна стопанска дейност при облекчени условия
За финансиране на проекти за подобряване на селищната инфраструктура и градоустройството, възстановяване на традиционни производства и услуги, разкриване на нови работни места в непривлекателни професии и дейности
Кредити


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал