Минута невнимание - поне месец страдание

Едно от най-изнервящите и скъпи задължения е смяната на личните документи или документите на фирмата след кражба или изгубване. Само липсата на лична карта води след себе си необходимостта от промени в повечето други лични документи. По данни на СДВР например в деня на балотажа на местните избори само в столицата са били изгубени или откраднати над 350 лични карти. Тъй като българинът има обичай да носи или съхранява най-важните си документи на едно място, най-вероятно заедно с тях собствениците им са сменили и шофьорски книжки, талони на личния автомобил, кредитни и дебитни карти, картончета с данъчни номера и регистрация на фирми. Времето за възстановяване на загубата е много относително, защото зависи от липсващите документи, но, грубо казано, в най-лошия случай е необходим около месец. Какви стъпки и в какъв ред задължително трябва да предприеме потърпевшият?

1. Обадете се в банката, за да запазите банковите си сметки Така ще осуетите евентуални опити те да бъдат източени, съветват от МВР. По техни наблюдения голяма част от гражданите не спазвали изискването да не носят в портмонето си номера на ПИН кода, с който се регистрират в системата и могат да теглят пари и да плащат услуги. Ако между изчезналите документи освен личната карта са спестовната книжка и банковите карти, пострадалият незабавно трябва да се обади в банката за да му се блокират сметките и така да избягнат възможни злоупотреби. В банката можете да се легитимирате по телефона, ако сте договорили със служителите начин за опознаване - да ви върнат обаждането по мобилен телефон или да ви се обадят и да им съобщите определен код или някаква парола. В повечето случаи банките действат на доверие, защото по телефон трудно може да се определи самоличността, но е за предпочитане блокиране пред източване на сметка. Затова подаването на молба за блокиране трябва да стане лично, като повечето институции дават намаления за откраднати карти и банкови книжа. Блокирането на картите, особено ако са кредитни, струва между пет лева и пет щатски долара. Сметките се отблокират след издаването на нов документ за самоличност и представянето му в обслужващата банка. Възстановяването на загубената спестовна книжка струва около един лев. Останалите разходи за откриването на нов разплащателен или спестовен влог са според тарифата на банката. 2. До три дни сте длъжни да съобщите в полицията и в КАТ
Независимо дали са изгубени или откраднати, гражданинът е задължен в срок от три дни да съобщи или в най-близкото полицейско районно управление, или в сектор „Документи за самоличност и чужденци“, че са изчезнали личните му документи. Процедурата изисква свободно време, за да се попълни декларация по чл. 12 от Правилника за издаване на български документи за самоличност, с която документите да се обявят за невалидни. Това става чрез информационната система на МВР. След това следва глоба - 20 лева за неопазване на личните документи. Санкцията е малко абсурдна, защото невинаги човек може да докаже със свидетели, че е станал жертва на грабеж. Ако заедно с личната карта е изчезнала и шофьорската книжка, КАТ се съобразява с факта, че вече е платена глоба. Ако липсва само шофьорската книжка, пострадалият плаща 20 лева. Това става независимо дали книжката или талонът са изгубени, или откраднати, глобата се налага и в двата случая. В МВР могат да опростят глобата само ако пострадалият докаже, че е жертва на грабеж на улицата, в дома или фирмата си. Това може да стане само ако гражданинът докаже, че има телесна повреда при обира, и доведе двама свидетели, които да го потвърдят. Може и да представи документи, че по случая има заведено дознание или следствено дело. Иначе плаща, че не е опазил документите си. Допълнително усложнение в схемата при ваденето на нови документи се явява и обстоятелството, когато лицето е от друг град. Той задължително ще трябва да се „поразходи“ до родното си място няколко пъти, ако постоянният му адрес е различен от настоящия. 3. Подайте заявление за издаване на нови лични документи Преиздаването на лична карта с валидност 10 години при обикновена услуга отнема един месец. Бързата услуга се извършва за три работни дни, а експресна - до осем часа. Първоначалното издаване на лични карти за лица над 70 години и деца от 14 до 16 години е безплатно, но при загубата им те вече заплащат освен глобата и такса от 6 лв., а за инвалидите цената е 1 лв. При преиздаване на лична карта не се изисква акт за раждане, но ако са минали повече от шест месеца от издаването на първата лична карта, се налага лицето да представи нова актуална снимка, която струва около 5 лева, ако трябва да е готова до другия ден. Услугите при издаване на дубликат от шофьорска книжка и талон са обикновено за 30 дни и бърза до три дни. Ако водачът е над 70 години, ще плати само 3 лв. глоба плюс таксата.
В цената не се включват опашките и изгубеното време, защото заявленията за подмяна на документите се подават лично. Допуска се подаване на заявление от друго лице след представяне на нотариално заверено пълномощно и заверено от нотариус заявление. Нотариално завереното пълномощно струва 6 лв. по държавната тарифа. Ако гражданинът сам си изготви пълномощното и отиде само да си завери подписа при нотариус, ще плати 3 лв. Кражбата или загубата на международния паспорт също се наказва с глоба от 20 до 150 лв. Таксите за преиздаване са според вида на услугата - обикновена за 30 дни, бърза до 3 дни, а експресна до 8 часа. Ако притежателят пътува често и поиска новият му паспорт да има 48 страници вместо 32, ще плати таксата с 50% увеличение. Ако някой намери обявения за загубен задграничен паспорт и след това тръгне да пътува с него, без да декларира, че го е намерил, следва изземване и нова санкция - пак от 20 до 150 лв. Ако личната карта и талонът се намерят след обявяването им за изчезнали, а новият документ вече е издаден, старите се предават в полицията за унищожаване. Глобата обаче не се отменя. Ако в момента на подаване на заявлението за преиздаване на личен документ лицето е в невъзможност да плати, сумата му се удържа от данъчните при изчисляването на другите годишни данъци. 4. Обадете се в НСИ, ако имате БУЛСТАТ
Ако държите на едно място всичките си важни документи, възможно е да изгубите или да ви откраднат и картата с регистрация по БУЛСТАТ. Трябва незабавно да се обадите в отдел „Регистрации“ на Нацио­налния статистически институт. Ако заедно с нея е открадната и личната карта обаче, няма да може само с бележка от полицията да бъде издадена нова регистрационна карта. Докато се чака новият личен документ, преиздаването може да стане с чуждестранен паспорт, шофьорска книжка или от упълномощено лице, но при всички случаи трябва да се представи оригиналът от съдебното решение за регистрация на фирмата, за да се предотвратят злоупотреби. Преиздаването на нова регистрационна карта по БУЛСТАТ струва 15 лева. Ако регистрацията е открадната и притежателят и желае това да бъде обявено в Държавен вестник, потърпевшият ще плати още 13 лева. 5. Обадете се на данъчните - ако имате данъчна регистрация, регистрация по ДДС и по Закона за акцизите При данъчната администрация жертвите на кражба или собственото си невнимание минават без пари при възстановяването на документите за обща данъчна регистрация, регистрация по Закона за ДДС и Закона за акцизите. Засегнатият може да подаде молба свободен текст до данъчното подразделение по месторегистрация. В уведомлението описва броя и вида на издадените удостоверения. Издаването на нови не отнема повече от един работен ден и е безплатно. 6. Уведомете мобилния си оператор
Не се налага да уведомявате БТК и мобилния оператор в случай на подмяна на личните документи. БТК се интересува само ако титуляр на сметката си е сменил постоянния адрес и дали има желание да премести телефонния си номер. Ако имате съмнения, че е открадната личната ви карта, редно е да се обадите и да съобщите за това, защото с нея би могло да бъде направено фалшиво пълномощно и някой да оперира вместо вас, съветват обаче от мобилните оператори.

Смяната на документите не оказва никакво влияние върху валидността на нотариалните актове за собственост. В тях собственикът се припознава по единния граждански номер, който остава същият и с новите документи.

Колко струва да се възстановят личните документи
документглобаобикновена услугабърза услугаекспресна услуга
лична карта20-150 лв.10 лв.20 лв.50 лв.
шофьорска книжка20-150 лв.24 лв.44 лв.
международен паспорт20-150 лв.30 лв.60 лв.150лв.
ресистрация по БУЛСТАТняма15 лв.
дебитна и кредитна картаняматакса за блокиране + такса за преиздаване по тарифа на съответната банка

Още от Капитал