Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
23 окт 2004, 0:00, 2555 прочитания

Доброволните пенсионни фондове, или защо да пестиш за старост на 25 години

Около 400 хиляди българи внасят пари за пенсия и ползват данъчни облекчения

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

На 25 години едва ли е най-подходящото време да се мисли за пенсия. Не стимулират особено и съобщенията, които работещият на трудов договор получава от фондовете за задължително осигуряване - по данни на Комисията за финансов надзор от 2002 г. досега по партидите на осигуряващите се в универсалните фондове са се натрупали средно малко над 100 лв. Пенсиите, отпускани от Националния осигурителен институт, не блестят с размери, които да компенсират в пълна степен получавания преди пенсионирането доход. Размисли за спокойната старост обаче са споходили 400 хил. българи. Голяма част от тях са в млада възраст, решили са да не разчитат само на държавната пенсия и използват възможностите на доброволно пенсионноосигурително дружество. Тази форма на спестяване за пенсия предлага ползване на данъчни облекчения и 8%-10% нетна номинална годишна доходност, което привлича повече младите хора.

Схемата

Всеки навършил 16 години има право да се осигурява или да бъде осигуряван в доброволен пенсионен фонд. Няма никакви лимити за сумата, която може да бъде внесена. Осигурителните вноски могат да се плащат по избор всеки месец, на три или шест месеца или веднъж годишно. Вноската покрива едновременно рисковете „старост“, „инвалидност“ и „смърт“. Съгласно действащия Закон за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) вноските за доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от облагаемия доход се приспадат от дохода преди данъчно облагане. Ако вноските се внасят от работодател и са в размер до 40 лв. месечно за всеки осигурен, те се считат за разход за дейността, отбелязва София Христова, изпълнителен директор на пенсионно­осигурително дружество „Алианц България“.

Плюсове

Разбира се, данъчното облекчение е един от основните плюсове на схемата. То би могло да бъде изключително изгодно, ако попадне на границата, в която данъчната ставка за облагаемия доход се увеличава, изчисляват от пенсионните фондове. Според София Христова клиентите не се ограничават само в спестяването на данъчно необлагаемите средства. По-младите разчитат на по-високата доходност и пестят повече. Когато индивидуалната партида е формирана от лични вноски, осигуреният има права да тегли сумата по всяко време, още преди навършване на пенсионна възраст. „Спестяването в пенсионен фонд е изключително ликвидна инвестиция. Освен това доходът се разпределя ежедневно и клиентът може да следи инвестицията си, като следи стойността на дяловете в индивидуалната си партида. Информация за стойността на дяловете може да се получи в офисите или в интернет страницата на пенсионното дружество“, казва Христова. „Доброволното пенсионно осигуряване е най-добрата форма за дългосрочно спестяване, която се предлага в България в момента“, смята и Ангелина Петрова, заместник главен изпълнителен директор пенсионноосигурителна компания „Доверие“.
Тя дава пример, че при 500 лева месечен доход и вноска за доброволно пенсионно осигуряване в размер на 50 лева данъкът, който ще плати осигуреният, ще бъде с около 13 лева по-малко, отколкото, ако спести тези 50 лв. под формата на депозит в банка. Наред с това целият доход, реализиран от инвестициите на средствата на осигурените лица (намален с инвестиционна такса, която за доброволните фондове е в размер до 10% от реализирания доход), се разпределя по индивидуалните партиди. В партидите доходът се капитализира. Доходът от инвестиции също е необлагаем. „Имаме клиенти, които всеки месец теглят по 2000-3000 лв. само от инвестиционния си доход“, отбелязва София Христова. Като продължим сравнението в дългосрочен план с банковите депозити, които имат фиксирана лихва, ще установим, че при доброволното пенсионно осигуряване, където се разпределя целият доход (намален с такса инвестиции) и при съчетаването с ефекта от спестените данъци, средствата нарастват със значително по-бързи темпове от тези по банковите депозити, допълва Ангелина Петрова.
При прекъсване на плащането на осигурителните вноски не се налагат санкции и осигуреният запазва правата си. Няма санкции и при забавяне на плащанията. Дружествата не ограничава пенсионните права, ако вноските бъдат прекратени преди настъпването на пенсионната възраст. При временно или окончателно прекратяване на вноските върху натрупаните средства в индивидуалната партида продължава да се разпределя доходност.
„Спестяването в доброволен пенсионен фонд се следи строго от Комисията по финансов надзор (КФН), не по-малко от 30% от инвестицията трябва да е в държавни ценни книжа, инвестирането на средствата на фонда се следи от банка попечител, одобрена със специално разрешение от БНБ и КФН. Портфейлът на доброволния фонд обаче може да бъде структуриран с по-голям риск, отколкото в задължителните фондове, и това дава възможност на клиентите да получават по-висока доходност“, отбелязва Тодор Йовов, изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество „ЦКБ - Сила“. Той допълва, че всички такси на доброволния пенсионен фонд са строго лимитирани и се свеждат до четири вида: встъпителна такса, такса от всяка вноска, такса от доходността и такса за теглене на суми. Когато клиентът ползва пенсията си обаче, той не плаща такса. Фондовете не събират такси и за закриване на партиди и предоставяне на информация.
„Ако при внасянето на суми в доброволен фонд клиентът не ползва данъчна преференция, при изтегляне средствата не се облагат. Така вноските са алтернатива на други спестовни продукти. Доходността е конкурентна спрямо едногодишен и по-дългосрочен банков депозит, каза Иво Петров, заместник-директор „Маркетинг и продажби“ на пенсионноосигурителна компания „ДСК - Родина“.

Минуси

„Средствата от лични вноски могат да бъдат изтеглени по всяко време, като се платят съответните такси за теглене (до 20 лв.) и 20% еднократен данък по ЗОДФЛ. Краткосрочното спестяване в доброволен пенсионен фонд (за срок до шест месеца) не е уместно, тъй като доходът от инвестиране на средствата не може да покрие таксата за управление, която се удържа от всяка вноска (обикновено между 3 и 5%)“, отбелязва Йовов.
Заради данъчните облекчения, които ползва, пенсионерът също плаща подоходен данък по общия ред при получаване на пенсия от доброволен фонд. От Асоциацията на пенсионните фондове предлагат дължимият данък да бъде 10%, колкото е и отстъпката от данъка за облагането на доходите на физическите лица, за да се насърчат хората да спестяват.
„Съществуват текстове, които не поставят в еднаква позиция клиентите на доброволните фондове. Онези, които са сключили трудов договор и превеждат вноските си всеки месец или това прави работодателят им, започ­ват да ползват 10 на сто отстъпка преди облагане с данъци на заплатата едва от месеца, в който са сключили осигурителния договор. Ако са започнали да правят вноски през октомври например, те нямат право да ползват отстъпката за предишните месеци на годината. За сметка на това хората със свободни професии могат да направят своята вноска еднократно до края на годината и ще ползват отстъпка за цялата година. Не разбираме причината, поради която двете категории работещи са поставени при различни условия. Упражняването на труд и видът на трудовия договор не би трябвало да имат значение в този случай“, смята София Христова.

Кои пестят

„Можем да разделим клиентите в пет групи. В първата са хората с висок облагаем доход. Основният мотив да спестяват в доброволен фонд са доходността и данъчните облекчения“, смята Тодор Йовов. В останалите групи според него попадат лицата с висока данъчна култура, работодателите със социален подход и западен манталитет. Пестят и хора, близо до пенсионната възраст. Краткият период на натрупване и ограничението на данъчното облекчение от 10% не позволява натрупване на по-големи салда и съответно по-големи пенсии. Най-неизгодна е възможността да се превеждат пари по пенсионна сметка на роднини по права линия. Когато се правят вноски за роднина, не се ползва данъчно облекчение, а това трябва да стане едва след като осигуреният си е платил данъците. Ако реши да прехвърли средства от своята партида пък, трябва да плати 20% еднократен данък върху натрупаните средства, което на практика обез­смисля тази възможност.
„Благородната кауза да се подпомагат родителите преди няколко години се изроди в буквално превъртане на пари и възможността осигурените да внасят цялата си заплата в доброволен фонд, без да плащат данъци, беше премахната. Така че по-добре е възрастният човек да получи парите на ръка от своите деца или те да бъдат внесени директно по партидата му“, отбелязва София Христова.
Добър вариант е, ако сумите са в размера на данъчното облекчение, клиентите да се консултират колко ще спечелят, казва Йовов и дава пример. Жена на 40 години с облагаем доход 400 лева месечно решава да спестява по 40 лв. месечно в доброволен пенсионен фонд при 4% такса от всяка вноска. Реално тя се лишава от чист доход 29.60 лв. и ползва данъчна отстъпка в размер на 10.40 лв. Средствата на доброволния фонд се инвестират дългосрочно при 8% номинален доход и 5% инфлация, т.е. при реален доход от 3%.
В такъв случай при пенсионирането си на 60 години осигурената ще има натрупани 12 100 лв., от които 2400 лв. спестен данък и 3150 лв. доход. Тази сума е достатъчна за 81 лв. пожизнена пенсия или 93 лв. първа пенсия за 10-годишен срок. Тъй като средствата по индивидуалната партида на пенсионера продължават да носят доходност, то последната пенсия през 10-годишния срок ще бъде 145 лв.

Доходност на доброволните пенсионноосигурителни дружества
Пенсионноосигурително дружество Нетна доходност (30.08.2003 г. - 30.08.2004 г.) Брой осигурени/участници Размер на активите на пенсионния фонд в (хил. лв.) Встъпителна такса (лв.) Такса за управление (удържа се като % от всяка вноска) Инвестиционна такса(удържа се като % от реализираната доходност) Такса при теглене на средства
„Ай Ен Джи“ 10.91% 24 909 22 425 8-10 от 3.5 до 4.5% 10 5.00 лв.
„Алианц България“ 11.06% 260 000 160 000 10 от 3 до 4.5% 10 10%, но не повече от 20 лв.
„ДЗИ пенсионно осигуряване“* 7.14% 3 375 520 10 от 2.5 до 4.25% 9.99 10%, но не повече от 20лв.
„Доверие“ 10,44%** 143 376 56 307 10 няма данни 10 10%, но не повече от 20 лв.
„ДСК-Родина“ 8.28% 19 948 16 929 10 от 3.25 до 4.5% до 10 0,5%, но не повече от 20 лв.
„Лукойл Гарант - България“ 8.59% 31 378 23 888 10 5% от всяка вноска 10 10%, но не по-вече от 10 лв.
„ЦКБ Сила“ 9.30% 16 700 4 200 10 от 3.5 до 5.0% 10% 0.95 лв.

* „ДЗИ - ДПФ“ започва дейност от 17/12/2003 г.
**реализирана доходност за периода 1.10.2002 - 20.9.2004 г. на годишна база
*** На пазара работи и пенсионноосигурителна компания „Съгласие“, която не предостави данни до редакционното приключване на броя
Източник: Пенсионно осигурителните фондове***

 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Семеен капитал" Затваряне
Накратко

Голямото прочистване на ОББ

Банката избра EOS Matrix за купувач на рекордния портфейл за 460 млн. лв. необслужвани потребителски заеми

Стари муцуни, популисти и евроскептици

Несигурните италиански избори отново ще изправят на нокти ЕС

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Волна програма

За това колко е важно да намираш удовлетворение и извън работата

Селекция: Smoothie Operator

Ударна доза витамини, минерали, фитонютриенти и ензими, нужните ни вещества за цял ден, могат да се поберат в една чаша

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 2

Капитал

Брой 2 // 13.01.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Алпинистът Боян Петров предлага решение за Пирин, ГЕРБ подкрепи закона "Пеевски за КТБ"

Емисия

DAILY @7PM // 17.01.2018 Прочетете