Въвеждането на нискоемисионна зона в София е сред решенията за по-чист въздух

Ефективността зависи от територията, която ще бъде обхваната от ограниченията

Въвеждането на нискоемисионна зона в София е сред решенията за по-чист въздух
Въвеждането на нискоемисионна зона в София е сред решенията за по-чист въздух
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

София е една от столиците в Европа с високи нива на замърсяване на въздуха, които надвишават европейските стандарти за качество. Сред основните замърсители са високите емисии от моторните превозни средства. Техният принос се подсилва от нарастващото използване на лични автомобили и сравнително стария автомобилен парк в града, превръщайки автомобилите във важна цел на политиките за чист въздух.

Ново изследване на инициативата TRUE проучва въздействието от въвеждането на потенциална нискоемисионна зона (НЕЗ) в София върху емисиите на вредни замърсители на въздуха от превозните средства. Сред наблюденията са, че моторизацията на жителите на града се увеличава през последните няколко години. Данните сочат, че дизеловите автомобили със сертификат за екологичен клас Eвро 4 или по-стари емисионни стандарти са отговорни за 56% от общите емисии на NOX (азотен оксид) и за 85% от общите емисии на ФПЧ (фини прахови частици), като съставляват едва 28% от автомобилния парк. Проучването показва, че чрез въвеждането на НЕЗ през 2022 г. ще се постигне до 2027 г. 90% намаляване на средния емисионен фактор NOx на пътническите автомобили.

София е една от столиците в Европа с високи нива на замърсяване на въздуха, които надвишават европейските стандарти за качество. Сред основните замърсители са високите емисии от моторните превозни средства. Техният принос се подсилва от нарастващото използване на лични автомобили и сравнително стария автомобилен парк в града, превръщайки автомобилите във важна цел на политиките за чист въздух.

Ново изследване на инициативата TRUE проучва въздействието от въвеждането на потенциална нискоемисионна зона (НЕЗ) в София върху емисиите на вредни замърсители на въздуха от превозните средства. Сред наблюденията са, че моторизацията на жителите на града се увеличава през последните няколко години. Данните сочат, че дизеловите автомобили със сертификат за екологичен клас Eвро 4 или по-стари емисионни стандарти са отговорни за 56% от общите емисии на NOX (азотен оксид) и за 85% от общите емисии на ФПЧ (фини прахови частици), като съставляват едва 28% от автомобилния парк. Проучването показва, че чрез въвеждането на НЕЗ през 2022 г. ще се постигне до 2027 г. 90% намаляване на средния емисионен фактор NOx на пътническите автомобили.

Ползи от прилагането на НЕЗ биха се наблюдавали веднага след въвеждането ѝ. Ключов фактор е, че колкото по-рано бъде въведена, толкова по-големи ще бъдат понижението на емисиите и приносът за по-чист атмосферен въздух. Ефективността зависи от територията, която ще бъде обхваната от ограниченията. Една амбициозна политика за НЕЗ, която разширява обхвата ѝ до по-голяма географска област, би довела до по-големи ползи от намаляването на емисиите за по-голяма част от населението в града.

В градове като София, където средният автомобил е относително стар и следователно по-замърсяващ, нискоемисионните зони могат да ускорят прехода към по-чист транспорт. Постепенното въвеждане на ограниченията, част от нискоемисионната зона, не само ще увеличава ползите по отношение на емисиите, но също така ще осигури на засегнатите водачи достатъчно време да планират бъдещите си покупки на автомобили.

За да бъде по-лесен преходът за шофьорите, които са засегнати от въвеждането на политиката, тя може да се приложи заедно с програма за подпомагането им. Успешен пример е френската схема за бракуване на старите автомобили и замяната им с електромобили, която помогна на Франция да стабилизира емисиите от нови пътнически автомобили и да увеличи продажбите на електромобили.

Ефективността на НЕЗ за намаляване на емисиите зависи от множество условия, свързани с проектирането ѝ, сред които механизми за прилагане, териториален обхват и строгост. Специфични фактори за градовете също могат да окажат влияние върху нейната ефективност като приноса на автомобилния транспорт за замърсяването на въздуха, преобладаването на някои стандарти и видове автомобили, както и поведението на водачите.

Проучването "Въвеждане на нискоемисионна зона в София: Очаквани ползи по отношение на емисиите от NOX и ФПЧ" е направено от ICCT през 2021 г. по поръчка от Clean Air Fund.